Tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Brunila esiintymässä Team Finlandin tapahtumassa Mauritiuksella 6.5.2019. Kuva: Olli-Pekka Brunila

Konferenssissa verkostoidutaan ja esiinnytään

29.03.2020

Monen mielikuva konferenssiin osallistumisesta saattaa olla melko suppea. Ajatellaan, että konferenssiin kirjoitetaan oma artikkeli ja, mikäli artikkeli hyväksytään mukaan, se käydään esittelemässä paikan päällä, jonka jälkeen palataan kotiin. Laadukas konferenssi voi kuitenkin tarjota osallistujalleen paljon muutakin.

Seminaareja ja konferensseja on paljon erilaisia. Usein konferenssit ovat erikoistuneet jollekin tietylle alalle, kuten logistiikkaan tai biotalouteen, tai jopa hyvinkin spesifiin alaan, kuten satamatoimintaan. Konferenssit ja seminaarit ovat myös kooltaan vaihtelevia. Jotkut konferenssit voivat olla hyvinkin pieniä, hotellien neuvottelutiloissa järjestettäviä yksipäiväisiä tilaisuuksia, mutta maailmalla järjestetään myös tuhansien osallistujien monta päivää kestäviä massakonferensseja.

Riippumatta konferenssin osallistujamäärästä konferenssien tärkeintä antia on mahdollisuus verkostoitua omalla alalla toimivien muiden tahojen ja organisaatioiden kanssa. Tämän vuoksi konferensseihin usein on sisällytetty etukäteen aikataulutetut kahvi- ja lounastauot, jolloin on mahdollista keskustella ja vaihtaa yhteystietoja muiden osallistujien kanssa. Monissa seminaareissa ja konferensseissa järjestetään myös iltatilaisuuksia ja verkostoitumispäiviä, jotka on omistettu kontaktien luomiselle.

Opitaan muiden tekemisestä ja kerrotaan omista tuloksista

Verkostoitumisen lisäksi konferenssit ja seminaarit antavat osallistujilleen mahdollisuuden saada tietoa muiden tekemästä tutkimuksesta ja tutkimustuloksista sekä oppia uutta omalta alalta.

Konferenssien sisältö on yleensä tieteellisesti hyvinkin uutta ja ajankohtaista. Usein tilaisuuksiin on saatu puhujiksi kyseisen alan tutkimuskentän parhaimmistoa sekä alalla toimivien yritysten edustajia, joilta voi oppia paljonkin alan uusimmista tuulista. Kuuntelemalla state-of-the-art -esityksiä voi myös saada uusia tutkimusideoita oman organisaation toteutettavaksi.

Konferenssit ja seminaarit antavat myös mahdollisuuden levittää tietoa omista tutkimushankkeista ja -tuloksista. Hankkeiden hakukuulutuksissa yhtenä hankerahoituksen saamisen edellytyksenä on usein se, että hankkeiden tuloksia viedään tehokkaasti eteenpäin. Konferenssit ja seminaarit ovat hyvä väylä tuoda esiin hankkeen tuloksia, sillä tilaisuuksissa tavoittaa helposti alan sidosryhmiä ja muita toimijoita.

Konferenssissa esitellään myös oma tutkimuspaperi

Tietenkin konferenssissa esitellään myös oma tutkimusartikkeli tai -abstrakti, mikäli tapahtumaan ei osallistuta vain yleisön edustajana. Etenkin hankkeiden aikana kirjoitettujen artikkelien kohdalla on jo hankehakemuksessa määritelty, mistä aiheesta ja millainen artikkeli on tarkoitus kirjoittaa. Mikäli hankkeessa on päätetty kirjoittaa konferenssiartikkeli, on usein jo etukäteen suunniteltu, mihin konferenssiin tai konferensseihin artikkelia tarjotaan.

Myös konferenssiartikkelin esittämisen kautta voidaan jakaa tietoa oman organisaation tutkimustuloksista ja tehdä itseä tunnetuksi alan tutkimuskentällä. Esitykset myös lisäävät esiintymiskokemusta ja -varmuutta ja antavat mahdollisuuden parantaa osallistujan kielitaitoja.

Konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta voi siis olla laajasti hyötyä sekä koko organisaatiolle että tutkijalle itselleen.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Brunila tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.