Kuvituskuva

Yrittäjyysvalmennuksista vauhtia yrittäjyysunelmille

05.10.2021

Kauppalehden (2021) artikkelissa julkaistiin kesäkuussa blogiteksti, jossa yrittäjä Juho Makkonen pohti, miksi on ryhtynyt yrittäjäksi. Hänen vastauksensa oli, että yrittäjyys tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa elämä juuri itselleen sopivaksi.

Näin totesi myös Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeemme Syty yrittäjäksi -valmennuksessa kouluttajana toimiva Tommi Talasto (Heromaker Oy) Pieksämäellä järjestetyn yrittäjyysvalmennuksen ensimmäisenä valmennusiltana. Tommin mukaan yrittäminen on paras tapaa elää.

Mutta kuinka päästä yrittäjyydessä alkuun? Vauhtia voi hakea esimerkiksi hankkeemme yrittäjyysvalmennuksista.

Harrastuksesta tai omasta osaamisesta liiketoimintaa

Oletko esimerkiksi itse tai tiedätkö jonkun pohtineen, millaista kevytyrittäjyys olisi ja miten yrittäjyyttä voisi kokeilla helposti? Entä miten voisit kääntää oman osaamisesi yritystoiminnaksi?

Järjestimme ensimmäisen kevytyrittäjyysvalmennuksen kahden valmennusillan verkkototeutuksena elokuussa 2021. Ensimmäisenä valmennusiltana käsiteltiin, mitä kevytyrittäjyys on ja millaisia eri laskutuspalveluita on olemassa. Toisena valmennusiltana teemoina olivat oman osaamisen tunnistaminen sekä kevytyrittäjän verotus ja sosiaaliturva.

Valmennukseen osallistuvien palautteen mukaan valmennus oli napakka setti kevytyrittäjyydestä ja käsitteli ajankohtaista teemaa mielenkiintoisella ja hyödyllisellä tavalla. Myös seuraavia, konkreettisia askeleita kohti kevytyrittäjyyttä aiottiin ottaa.

Makkonen (2021) kirjoittaa, että kun pohtii yrittäjänä aloittamista ja kuljettua taivalta jälkeenpäin, on matka ollut päämäärää tärkeämpi, vaikka yrittäjyys ei olisikaan tuonut toivottua menestystä. Toisin sanoen yrittäjyyttä kannattaa rohkeasti kokeilla ja ainakin tutustua aiheeseen. Kuten valmennuksen nimikin sen kertoo – aloittaminen on vauhtiin pääsemisen salaisuus! Seuraavan kerran valmennus järjestetään lokakuussa 2021.

Tukea yrittäjyyden alkumetreille

Hankkeessa on myös valmennus niille, jotka ovat juuri perustaneet yrityksen tai joilla on mielessään kiinnostava liikeidea. Valmennukseen on myös tervetullut, jos haaveilee yrittäjyydestä tai on yleisesti teemasta kiinnostunut – eli valmista liikeideaakaan ei tarvitse olla osallistuakseen Syty yrittäjäksi -valmennukseen.

Seitsemän valmennusillan kokonaisuus käsittelee monia hyödyllisiä teemoja, kuten idean kehittäminen, asiakkuudet, talous, myynti ja markkinointi sekä itsensä johtaminen ja yrittäjän arki, joihin osallistujat johdattavat kouluttajat, eli edellä mainittujen teemojen asiantuntijat. Vallitsevan tilanteen johdosta valmennukset on järjestetty tänä syksynä osittain etänä.

Pieksämäen valmennus on jo täydessä vauhdissa. Ensimmäisen valmennusillan jälkeen kehuttiin kouluttajan rehellistä ja omakohtaista näkemystä yrittäjyydestä. Kolmen tunnin valmennusilta koettiin mielenkiintoiseksi – aivoissa alkoi raksuttaa uudella tavalla.

Osallistujat saivat rohkaisua, ja esiin nousi osallistujien mukaan hyviä näkökulmia: toinen yrittäjä voi esimerkiksi opettaa myös toista yrittäjää. Edellinen lause korostaa hyvin myös valmennustemme ajatusmaailmaa – ryhmässä kannustetaan, saadaan tukea niin kouluttajilta kuin toisilta osallistujilta, ideoita ja omaa tulevaisuutta yrittäjänä pohditaan yksin ja yhdessä. Osallistujilla on myös mahdollisuus saada maksuttomasti valitsemaltaan kouluttajalta haluamastaan teemasta henkilökohtaista sparrausta.

Yrittäjäksi erilaisia reittejä pitkin

Usein yrittäjäksi lähdetään uuden idean siivittämänä, tai omaa osaamista ja työelämässä kerrytettyä oppia käännetään liiketoiminnaksi. On kuitenkin monia, jotka ovat yrittäjähenkisiä tai yrittäjyys voisi olla heille potentiaalinen vaihtoehto esimerkiksi itsensä työllistämiseen. Omaa osaamista ja yrityksen toimintaa ei ole kuitenkaan vielä osata viilata oikeaan muotoon tai ei oikein tiedetä, mitä voisi yrittää. Tähän pohdintaan ja ideoiden pyörittelyyn auttavat hyvin myös edellä mainitut hankkeemme yrittäjyysvalmennukset.

Täysin uudenlaisen toiminnan aloittaminen voi tuntua haastavalta, ja silloin vaihtoehtona voi olla myös omistajanvaihdos eli valmiin yrityksen jatkaminen. Omistajanvaihdos käsitetään melko usein sukupolvenvaihdoksena, mikä tarkoittaa liiketoiminnan siirtymistä perheelle tai lähisukulaisille. Se on hyvä mahdollisuus myös monelle uudelle yrittäjälle.

Kuten Yrittäjät (2020) artikkelissaan toteavat, voi omistajanvaihdos olla joustava keino yrittäjyyden käynnistämiseen. Mukana tulee niin vakiintunut liiketoiminta kuin brändi ja asiakaskuntakin.  Kaikkea ei aina tarvitse rakentaa alusta asti itse.

Tätä tietoutta pyrkii jakamaan Nouse mestaruussarjan yrittäjäksi jatkamalla toimivaa yritystä -valmennuksemme, jossa mietitään omaa yrittäjäidentiteettiä sekä opitaan lisää omistajanvaihdosprosessista, jatkavan yrityksen rahoittamisesta sekä talouden perusasioista.

Tarkoituksena on saada yrityksistään luopuvat kohtaamaan potentiaaliset jatkajat, ja yrittäjyyttä vaihtoehtona pohtivat. Myös tässä valmennuksessa on mahdollista saada maksutonta henkilökohtaista sparrausta, jotka tarjoavat esimerkiksi Pieksämäellä Pieksämäen yrityspalvelut ja Savonlinnassa Itä-Savon Uusyrityskeskus.

Saavutetaan yrittäjyysunelmia yhdessä!

UKKO.fi (2018) on kirjoittanut hyvin unelmien saavuttamisesta kevytyrittäjän näkökulmasta, mutta näkemykset sopivat myös kenelle tahansa yrittäjyydestä haaveilevalle tai juuri toimintansa aloittaneelle. Unelmien ei lähtökohtaisesti – edes yrittäjyyteen liittyenkään – tarvitse olla suuria eikä niiden tarvitse olla koko loppuelämän suunnitelma. Usein unelmat liittyvät mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja se muodostuukin helposti myös avainasiaksi matkalla yrittäjäksi.

Yrittäjyys tuo vapautta, mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamista ja tehdä itselle tärkeitä asioita. Unelmasta olisi hyvä pitää kiinni ja nähdä siinä piilevät mahdollisuudet, jotta voi ottaa askeleita kohti unelman konkreettista toteuttamista. Sitä varten myös yrittäjyysvalmennuksemme ovat.

Yrittäjyyden Kolmas Aalto

Autamme uusia yrittäjiä alkuun ja kehitämme yrittäjyyttä alueella. Järjestämme yrittäjyysteemaan liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Voit tutustua hankkeen yrittäjyysvalmennuksiin ja tarjontaan osoitteessa www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto.

Syksyllä alkavat valmennukset:

Lähteet:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/miksi-mina-yritan-ainakaan-syy-ei-ole-halu-rikastua/af4e895f-33bc-5e61-9057-1005c36f035e

https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/uutiset/631125-omistajanvaihdos-luopumista-vai-testattu-liiketoimintamahdollisuus

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/unelmat-vievat-yritysta-eteenpain-uskalla-tavoitella-haaveitasi/

 

Tutustu yrittäjyysvalmennuksissa kouluttajana toimivaan Tommi Talastoon (Heromaker oy) ja kuuntele hänen ajatuksiaan syksyn valmennuksista ja niiden sisällöistä.

 

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Elisa Kaasinen

Kirjoittaja työskentelee Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeessa TKI-asiantuntijana ja aluekoordinaattorina Pieksämäellä.