Kuvituskuva

Savostamo – yhteinen viestintä tuo elinvoimaa  

14.12.2021

Mielenkiintoinen, innostava, lämminhenkinen ja hyvän draivin Etelä-Savo rakentuu koulutustoimijoiden yhteisessä ponnistuksessa Savostamossa. Savostamo on verkkosivu, joka kokoaa yhteen maakunnan vahvuudet ja Etelä-Savon oppilaitosten herkullisimmat koulutukset.

Savostamon tekemiseksi on vuonna 2021 järjestetty 26 työpajaa ja noin 36 erilaista asiantuntijatapaamista, joissa on käsitelty teemoja asiakaslähtöisen koulutusviestinnän rakentamiseksi.

Yhteensä Savostamon kehittämiseen on joulukuussa 2021 osallistunut n. 400 henkilöä sisältäen opiskelijoita, yrityksiä, koulutusasiantuntijoita, ohjauksen asiantuntijoita, sekä aiheesta muuten kiinnostuneita.

Elinvoimaa vahvuuksia esiin tuomalla

Sivustolla halutaan tuoda esiin Etelä-Savon oppilaitosten koulutuksia, joista jokainen ikään ja taustaan katsomatta voi löytää omansa. Tarpeet verkkosivulle kumpuavat Savostamon kohderyhmiltä, joita ajatellaan olevan työllistymiseen tähtäävät, osaamistaan täydentävät sekä henkilöt, jotka hakevat inspiraatiota tulevaisuutensa hahmotteluun.

Savostamo tuo esiin Etelä-Savon koulutusten vahvuuksia ja elinvoimaa vauhdittavia koulutuspolkuja.

Ratkaisulla toivotaan koostettavan potentiaaliselle opiskelijalle kiinnostavaa tietoa maakunnan tarjonnasta. Siinä missä oppilaitosten verkkosivut sekä esimerkiksi opintopolku.fi tuovat yksityiskohtaisempaa tietoa koulutusten sisällöistä, Savostamon sisältöjen halutaan eroavan perinteisestä koulutuksiin liittyvästä viestinnästä.

Toive on, että sivuston avulla voidaan tuoda esiin valikoitu kattaus Etelä-Savon koulutusten vahvuuksia ja elinvoimaa vauhdittavia koulutuspolkuja. Nostoja tehdään maakuntastrategiaan, asiakkaiden tarpeisiin ja elinvoiman kehittämiseen liittyen.

Elämyksellisyyttä sivustolle pyritään tuomaan tarinallistamisen ja visuaalisuuden keinoin. Elämyksellisyyden avulla halutaan lisätä alueen veto- ja pitovoimaa ja houkutella erilaisia ihmisiä tutustumaan opiskeluun maakunnassa.

Verkkosivun sisältöihin suunnitellaan myös pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta, joiden toivotaan auttavan kävijöitä oivaltamaan uusia kiinnostuksen kohteita opiskeluun maakunnassa. Kävijä voi esimerkiksi valita, tutustuuko hän tulevaisuuden ammatteihin vai löytääkö itselleen uusia tapoja osaamisen päivittämiseen nyt. Tulevaisuuden osaamista hahmottamalla kävijä voi esimerkiksi ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja tuunata omia taitojaan jatkoa ajatellen.

Savostamo

Savostamo-nimi pitää sisällään sivistyksen ja Savon eli Savostamon. Verkkosivulla halutaan korostaa sivistyksen tuomaa hyvinvointia ja erilaisia mahdollisuuksia, joita oppiminen voi avata. Savostamo on kuin tehdas, paikka tai mielentila, joka avaa potentiaaliselle opiskelijalle mahdollisuuden tutkia koulutuksia suhteessa omaan elämäntilanteeseensa.

Savostamo-nimestä kerättiin mielipiteitä eri ikäisiltä henkilöiltä. Nimi tuotti lähes poikkeuksetta vahvoja mielikuvia kuulijoissa. Mielikuvista suurin osa oli positiivisia.

Kuvituskuva

Nimi toi aiheeseen kaivattua huumoria ja ruokki erilaisia tapoja aiheen käsittelyyn sisällöllisesti. Vahva tunnelataus ja huomion herääminen olivat niitä ominaisuuksia, joita halutunlaisen viestinnän katsottiin tarvitsevan. Hyppääminen pois mukavuusalueelta koettiin hankeryhmässä riskiksi, joka haluttiin ottaa.

Tekijöiden parissa Savostamo tarjoaa juuri sen lämpimän huumorin, jolla aihetta halutaan lähestyä. Savostamo-nimellä perustettiin myös Instagram-kanava, jolla halutaan tuoda esiin savolaisia ihmisiä, ilmiöitä ja tapahtumia.

Miten voit savostua?

Savostamo jalkautuu oppilaitosten toimintaan osana viestintää, mutta myös tapahtumina, joita Savostamon kehittämisen taustalla oleva Koulutusportti-hanke tuottaa vuoden 2021–2022 aikana.

Ensimmäisessä tapahtumassa, Etelä-Savon tulevaisuusfoorumissa 8.12.2021, Savostamon ennakointitiimi esittelee juuri ilmestyneen Delfoi-raporttinsa. Maakunnan yritysten ja elinkeinoelämän parissa suoritettu Delfoi on jatkoa aiemmin esitellyille koulutustoimijoiden raadin tuloksille.

Raporttien kokoamaa näkemystietoa esimerkiksi Etelä-Savoa kohtaavista megatrendeistä, distruptioaloista ja siitä, missä tulevaisuudessa oppiminen ja koulutus tapahtuvat, hyödynnetään erityisesti Savostamon tulevaisuuden osaamisiin tähtääviä polkuja kehitettäessä.

Helmikuun 15. päivä 2022 järjestetään Savostamo-live, jossa Savostamo-verkkosivu julkaistaan yleisölle. Tilaisuus järjestetään verkossa ja sen aikana on mahdollista kuulla mielenkiintoisia puhujia, tutustua oppilaitoksiin ja ennen kaikkea kokea miltä savostus tuntuu käytännössä.

Savostamo yhteistyön pohjana

Savostamo-verkkosivu on koettu tarpeelliseksi, jotta koulutusten välinen yhteistyö voisi jatkua myös Koulutusportti-hankkeen jälkeen. Savostamon avulla voidaan luoda oppilaitosten yhteistyölle konkreettista alustaa ja tuoda koulutustoimijat yhteen pohtimaan koulutuspolkuja. Yhteistyömallia sivuston ylläpidolle rakennetaan vuonna 2022.

Jatkossa Savostamo voi muuttua ja kehittyä tarpeen mukaan vastaamaan niin maakunnan elinkeinoelämän, kuin koulutuksenkin tarpeita.

Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeen yhtenä tavoitteena on Etelä-Savon vetovoiman kasvattaminen oppilaitosten yhteisiä koulutuspolkuja ja viestintää kehittämällä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/koulutusportti/

Kirjoittaneet Marianne Heikkinen ja Kati Viljakainen

Heikkinen työskentelee projektipäällikkönä ja Viljakainen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.