Piirroskuvassa näkyy viisi laatikkoa, joilla on kasvot. Hahmot pitävät kiinni naruista, joista muodostuu neliö yhden hahmon ympärille, joka myös pitää narusta kiinni. Kuva: Pixabay.

Kolme näkökulmaa yhteishankintakoulutukseen

16.03.2021

Koulutus on yrityksen tulevaisuuteen kohdistuva investointi, johon tarvitaan kumppaneita. Tässä artikkelissa lähestymme yhteishankintakoulutusta kolmesta näkökulmasta: ammattikorkeakoulun, kouluttajan ja Pro-Tot Oy:n yrittäjän.

Xamkin koulutuspalvelut tukevat yrityksiä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on vahva aluekehittäjä, jonka laajasta tarjonnasta löytyy valmiita täydennyskoulutuksia yritysten tarpeisiin. Joskus tarpeet syntyvät nopealla aikataululla, jolloin ratkaisu on koulutuksen räätälöinti suoraan yritykselle sopivaksi.

Yhteishankintakoulutus on hyvä tapa kehittää yritystä ja sen toimintaedellytyksiä. Siinä koulutuksen suunnittelu ja rahoitus tehdään yhteistyössä yrityksen sekä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Täsmäkoulutuksessa kehitetään yrityksen nykyisen henkilöstön osaamista, rekrykoulutuksen kautta yritys taas etsii uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. Muutoskoulutuksella autetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja sijoittumaan uudestaan työelämään.

Loimme yhteistyössä koulutuksen, joka vastasi yrityksen osaamistarpeeseen.

Syksyllä 2019 aloitimme suunnittelemaan yrityksen esimieskoulutusta. Xamkissa opetushenkilöstön lisäksi kouluttajina voivat toimia tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijat. Lähestyimmekin projektipäällikkö Satu Pulkkista, joka iloksemme lupautui yhteistyöhön kanssamme kehittämään yrityksen esimiestyötä ja johtamista.

Kokosimme koulutuksen sisällön yhdessä yrityksen kanssa, ja koulutus starttasi marraskuussa 2019. Aikataulu on joustanut vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen, ja sisältöä on hiottu tehtyjen havaintojen pohjalta.

Loimme yhteistyössä koulutuksen, joka vastasi yrityksen osaamistarpeeseen. Yritys sai eväitä toiminnan kehittämiseen ja se onkin laajentanut toimintaansa. Yhteistyömme jatkuu maaliskuussa 2021, kun pääsemme kouluttamaan kasvun myötä yritykseen tullutta uutta henkilökuntaa.

Kouluttajana yhteishankintakoulutuksessa

Pääsin mukaan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen heti alusta alkaen. Yksi merkittävimmistä hetkistä oli tapaaminen yrittäjän kanssa, jolloin yhteistyö ja yhteiset ajatukset kiteytyivät koulutuksen sisällöksi.

Kun kyseessä oli intensiivinen pienryhmäopetus, oli tärkeää, että tilaaja pääsi tapaamaan suunnitteluryhmän ja kouluttajan. Kukapa työnantaja ei tilaajan roolissa haluaisi tietää, millaisen tahon kanssa omat työntekijät tulevat vuoden verran työskentelemään ja kasvattamaan esimiesosaamistaan.

Ryhmän pienuus on asettanut haasteita niin kouluttajalle kuin osallistujille. Kaikki päivät on vietetty hyvin intensiivisesti yhdessä pienellä porukalla. Tällöin on tärkeää, että ryhmän jäsenten välillä on luottamuksellinen yhteys. Kouluttajana isoin ilo on ollut osallistujien ja itse yrittäjän aito halu viedä asioita ja esimiestyötä yrityksessä eteenpäin.

Yhteiset ajatukset kiteytyivät koulutuksen sisällöksi yhdessä yrittäjän kanssa.

Ensimmäinen koulutuskerta päättyi kirjeeseen, jonka jokainen kirjoitti itselleen vastaten kysymyksiin, millainen esimies kukin tulisi olemaan ja haluaisi olla. Viimeinen kerta tulee olemaan merkityksellinen, sillä silloin kirjeet avataan ja jokainen pääsee arvioimaan kirjoittamaansa suhteessa kokemukseensa, kasvuunsa ja oppimiinsa asioihin.

Esimiestyö ja johtaminen on vaativa tehtävä. Pienryhmässä tapahtuva oppiminen ja kehittyminen on syvällisempää, jolloin asiat ja oma toiminta tulee aivan eri tavalla tarkasteluun kuin isossa ryhmässä tai pelkästään lukien ja kuunnellen.

Kasvaakseen ja kehittyäkseen esimies tarvitsee tiedon lisäksi paljon vuorovaikutusta, pohdintaa ja asioiden kyseenalaistamista. Keskeistä on oman itsensä ja toimintatapansa tunteminen ja näkyväksi tekeminen.

Yrittäjän mietteitä koulutuksesta

Koulutuksen myötä minkään tietyn osa-alueen kehittyminen ei erityisesti nouse esiin. Kuitenkin se kokonaisuus, joka koulutuksesta on saatu yksilöiden kautta yhteisöön, on todella merkittävä nykyisessä tilanteessamme.

Työntekijät ovat oppineet suuntaamaan näkökulmansa osittain pois operatiivisesta tekemisestä, jolloin he näkevät entistä paremmin kokonaisuuden. On ollut hienoa huomata kehitys erilaisissa arjen tilanteissa. Työntekijät osaavat esittää itselleen kysymyksen ”miksi”, ja osaavat pohtia tilannetta, etsiä vastauksia ja tehdä jatkuvaa kehittämistä asioiden parissa.

Koulutuksen aloitushetkellä syksyllä 2019 työllistimme noin 14 henkeä. Koulutuksen aikana meille on tullut 13 uutta työntekijää, ja henkilöstömäärän kasvu vaati myös lisää esimiesosaamista taloomme.  Toistaiseksi näyttää siltä, että kasvua tulee edelleen, joten aloitamme maaliskuussa 2021 toisen kolmen hengen ryhmän esimieskoulutuksen samojen kouluttajien ja sisällön kera.

Koulutuksemme oli todellakin investointi tulevaisuuteen.

Yrittäjänä olen aiemmin ollut suoraan sanottuna huono hankkimaan koulutuksia, ja odotukseni olivat nytkin matalalla. Tämän esimieskoulutuksen onnistuminen on avainasemassa jatkokoulutuksiin nähden, niin tuotannon ammatillisiin koulutuksiin kuin muihinkin koulutuksiin. Toteutettu koulutus antoi todella positiivisen vaikutuksen kouluttautumisesta, ja tulemme hankkimaan muitakin koulutuksia eri tarpeisiin.

Koulutettavan ryhmän pienuus on ollut varmasti yksi avaintekijä hyvään lopputulokseen pääsemisessä. Pienessä ryhmässä koulutus on hyvin henkilökohtaista, minkä näen hyvänä asiana. Tämä vaatii kouluttajilta osaamista ja koulutettavilta puolestaan sitoutumista ja avointa katsetta asioihin.

Koulutuksen sisältö oli todellakin räätälöity tarpeisiimme. Saimme koulutuksesta aluksi perusraamit koulutuksen sisällöistä ja aikataulusta. Koulutuspäivien lähestyessä kouluttajat kysyivät minulta toiveita tarkemmin käsiteltävistä aihepiireistä. Näin pystyin tarvittaessa vaikuttamaan siihen, että saimme täsmätietoa selkeisiin puutteisiimme.

Mielestäni koulutus oli täysi kymppi. Yhteishankintakoulutuksemme oli todellakin investointi tulevaisuuteen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen kommentti

Pro-Tot Oy:n ja Xamkin koulutuskokonaisuus on hyvä esimerkki onnistuneesta TäsmäKoulutuksesta. Koulutus räätälöitiin yrityksen tarpeisiin ja sen sisältö vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeita.  Koulutus tukee henkilöstön ammattitaidon kehittymistä sekä yrityksen kasvua.

Yrittäjän halu ja ymmärrys investoida henkilöstön osaamiseen on antanut nopeasti tulosta myös yritystoimintaan. Xamk on luotettava ja laadukasta koulutusta tarjoava yhteistyökumppani.

Lisätietoa Täsmäkoulutuksesta löydät täältä. Suomi.fi-sivuilta löydät lisätietoa myös Rekry- ja Muutoskoulutuksista.

Kirjoittaneet Piia Pöysä, Satu Pulkkinen ja Joni Karhinen

Piia Pöysä työskentelee koulutussuunnittelijana Xamkin avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen parissa. Satu Pulkkinen työskentelee Xamkissa projektipäällikkönä ja oli yhteishankintakoulutuksen vastuukouluttaja. Joni Karhinen on Pro-Tot Oy:n toimitusjohtaja.