Havainnekuva uudesta osaamiskeskuksesta. Kuvan omistaa Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen. Havainnekuva MemoryLabista. Kuva: (c) Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen.

MemoryLab tukee tutkimusta, opiskelua ja yrittäjyyttä

02.06.2021

Uusi osaamiskeskus kokoaa yhteen digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntijuuden ja tutkimuksen osana Mikkelin kaupungin Memory Campus -kokonaisuutta.

MemoryLab on vuosina 2021–2023 toteutettava kokonaisuus, jossa Mikkelin Kalevankankaalle rakennetaan dataperustaisen tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö laitteineen. Kokonaisuus on jatkoa Memory Campukselle, joka on yksi Mikkelin strategisista kehittämisalustoista.

Digitaalista tiedonhallintaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2000 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin kaupungin ja kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeissa. Uusi tutkimusympäristö vahvistaakin pitkäjänteisesti rakennettua, valtakunnallisesti ainutlaatuista arkistoinnin, digitoinnin ja tiedonhallinnan osaamiskeskittymää.

Aikajana vuodesta 2000 vuoteen 2021. Aikajanalla näkyy hankkeet, joilla on edistetty digitaalisen tiedonhallinnan kokonaisuutta Mikkelissä.
Digitaalista tiedonhallintaa on kehitetty systemaattisesti eri hankkeissa vuodesta 2000 lähtien. Kuva: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Keskeiset alan toimijat yhteen

MemoryLab palvelee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristönä Mikkelissä jo toimivia muistiorganisaatioita kuten Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus MUISTI sekä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskusta.

Osana laajempaa MemoryCampusta uusi osaamiskeskus edistää avoimien tietolähteiden hyötykäyttöä. Digitointipalveluja kehittämällä parannetaan sekä tiedon saatavuutta että sen käytettävyyttä. Asiakkaina ja käyttäjinä voikin olla niin tutkijat, kouluttajat, yritykset kuin kansalaiset.

Kaavio, johon on koottu Memory Campukseen keskittyvät toiminnot ja toimijat.
Memory Campus kokoaa yhteen alan toimijat, tuotteet ja palvelut.

MemoryLab on tulevaisuudessa myös Digitalia-tutkimusryhmän kotipaikka. Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

MemoryLabin osaamiskeskittymä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tukee Xamkin tämänhetkisiä tiedonhallinnan, sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin asiantuntijoiden koulutuksia. Se mahdollistaa myös kokonaan uusien koulutusavausten tekemisen.

Yrittäjyyden monipuolinen kehittämisalusta

Uudet toimitilat, laitekanta ja teknologia sekä alan toimijoiden huippuosaaminen ovat digitointiin ja datan hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan käytössä. Yritysten tuote- ja palvelukehitys sekä tuotanto- ja testausympäristöt luovat mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle.

Yritystilat kokoavat saman katon alle alan yrityksiä startup-yrityksistä jo olemassa oleviin yrityksiin. Toimitilaan on valmis muuttamaan esimerkiksi yritysten muistinhallintaan sähköisiä palveluita tuottava Disec Oy.

Monialaisen toimijuuden ja asiantuntijaverkoston avulla MemoryLab toimii uutta yritystoimintaa synnyttävänä kehittämisalustana. Se voi tuottaa kaupallisia palveluita myös kokonaan uusille tai kasvuhakuisille toimialoille.

Innovatiivisena ympäristönä MemoryLab tukee lisäksi uutta opiskelijayrittäjyyttä ja vauhdittaa alueen startup-yritysten kasvua, joille muun muassa tekoälyn hyödyntäminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-palveluissa.