Futures Platform – tietopankki ja tulevaisuuskartta yritysten käytössä

05.12.2022

Pienet ydinvoimalat, terveyden pelillistäminen, koneluovuus, lännen sotilaallinen päätöksenteko, Warren Buffet -ilmiö… nämä ja kymmeniä muita tuttuja sekä vähän oudompiakin ilmiöitä on poimittu mukaan Kymenlaakson tulevaisuuskartalle.

 Future Proof -ennakointikoulutukseen osallistuvat yritykset pääsevät tutustumaan tarkemmin maakunnan muutosilmiöitä luotaavaan tulevaisuuskarttaan eli radariin ja arvioimaan, mitkä ilmiöistä ovat omalle liiketoiminnalle merkityksellisimpiä.

Tulevaisuuskartta on muodostettu syksyn 2022 aikana Futures Platform -tietopankkiin koostetuista ilmiöistä maakunnallisten ennakointimateriaalien perusteella. Lähtökohtana on kysymys siitä, mitkä ilmiöt voisivat olla merkityksellisiä Kymenlaaksolle vuonna 2023 eri näkökulmista tarkasteltuna.

Futuristien luomat ilmiöt “täplittävät” Kymenlaakson tulevaisuuskarttaa

Kymenlaakson tulevaisuuskartalle on valikoitunut kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä ilmiötä. Varmimpia muutoksesta kertovia ilmiöitä on kahdenlaisia: vihreällä värityksellä ilmaistaan vahvistuvia ilmiöitä, siniset ovat puolestaan heikkeneviä.

Punaiset pallot otsikoineen ovat villejä kortteja, eli äkillisiä ja epätodennäköisiä muutoskulkuja. Onpa kartalle päässyt mukaan muutama väriltään harmaa heikko signaalikin eli muutoksesta kertova ensioire. Klikkaamalla otsikkoa alustalla kustakin ilmiöstä avautuu tarkempi kuvaus.

Tulevaisuuskartta esittelee ilmiöitä sektoreittain. Ilmiöiden otsikkoja klikkaamalla avautuu lisätietoja.

”Ennakoinnin Google” – 800 muutosilmiötä tietopankissa

Mistään pienestä tietopankista ei ole kyse. Futures Platformin futuristit, tekoäly apurinaan, tutkivat koko ajan globaalista muutoksesta kertovia signaaleja. Näistä koostetaan ilmiökortteja, jotka kertovat lyhyesti käyttäjälle ilmiön pääpiirteet, kiinnostavat taustatiedot sekä linkittävät tutustumisen arvoisiin alustan ulkopuolisiin lähteisiin.

Tietopankista löytyy tutkimusprosessin läpikäyneitä ilmiöitä jo yli 800.

Tutkimusprosessin läpikäyneitä ilmiöitä tietopankista löytyy jo yli 800 kappaletta. Ilmiöt myös päivittyvät ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi tulevaisuuskarttojenkin tulee olla dynaamisia: kartalle voi lisätä ja sieltä voi poistaa ilmiöitä pitkin matkaa. Näin on toimittukin Kymenlaakson kartan kanssa.

Kiinnostavia uusimpia lisäyksiä ovat muun muassa rakennustuotteiden yhdenmukaistaminen ja sähköautojen vaihdettavat akut. Molemmat ilmiöt voisivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Kymenlaaksossa.

Ukrainassa käytävä sota on puolestaan nostanut ydinsodan uhkakuvan ajankohtaiseksi: kansainvälisyyden ja turvallisuuden sektoriin on lisätty villistä kortista kertova punainen pallo ydinsota-otsikkoineen.

Tulevaisuuskartta päivittyy uusien ilmiöiden noustessa ajankohtaiseksi. Kansainvälisyyden ja turvallisuuden sektoriin on lisätty viimeksi ydinsota-ilmiö.

Yhteistyötä ja opastusta tietopankin hyödyntämiseen

Futures Platform -alustaa käytetään usein paljon kymenlaaksolaista kohderyhmää suuremmissa organisaatioissa. Yksittäiselle pienyrittäjälle lisenssi voi tuntua arvokkaalta, jopa mahdottomalta hankinnalta.

Aina eivät omat resurssit riitä myöskään ilmiöiden etsintään ja niiden analysointiin. Valtavasta ilmiöiden joukosta voi olla vaikeaa löytää relevantteja sisältöjä, tai ainakin etsimiseen kuluu paljon aikaa. Vastaavasti voi olla houkuttelevaa tarttua vain tutulta tuntuviin, itseä kiinnostaviin ilmiöihin, jolloin tulevaisuuskartalle nostetut valinnat voivat osoittautua liian suppeiksi.

Future Proof -koulutuksessa osallistujille tarjotaankin valmiiksi alueelle valikoitua tietoa ja tuetaan asiasta innostuneita yrittäjiä lisätietojen hankinnassa. Kymenlaakson laajuinen tulevaisuuskartta auttaa näkemään ilmiöitä yli toimialarajojen. Yhdessä mietitään myös toimenpiteitä, joiden avulla ennakointitieto viedään osaksi yrityksen arkea.

Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa järjestetään ennakointikoulutusta mikro- ja pk-yrityksille. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja se on osa Covid-19 –pandemiasta johtuvia toimia.

Kirjoittanut Kati Viljakainen

Kirjoittaja työskentelee Future Proof Kymenlaakso -hankkeen projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovat alat -tutkimusyksikössä.