Kuva: In-4-AHA.

Monialaisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä kohti skaalautuvaa liiketoimintaa

05.12.2022

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvinvointivaltioissa suurten haasteiden edessä, kun väestö ikääntyy ja ikääntyneiden palvelutarpeet kasvavat. Samaan aikaan digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden voittaa ainakin osan näistä haasteista.

Aktiivista ja tervettä ikääntymistä (Active and Healthy Ageing) tukevien digitaalisten innovaatioiden kehittäminen tarjoaa lähes rajattomasti liiketoimintamahdollisuuksia kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille. Näiden skaalautuvien innovaatioiden luominen ja kannattavan liiketoiminnan rakentaminen niiden ympärille edellyttää monialaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Innovaatioiden testaus- ja skaalausohjelma yritysten kansainvälistymistä vauhdittamassa

Kasvuhakuisten ja kansainvälistymään pyrkivien yritysten tueksi koottiin kansainvälisessä IN-4-AHA-hankkeessa testaus- ja skaalausohjelma. Sen tarkoituksena oli tukea avoimen haun kautta mukaan valitun viiden yrityksen innovaatioiden skaalaamista Euroopan laajuisiksi. Yrityksille tarjottiin mahdollisuus testata innovaatioitaan todellisissa käyttöympäristöissä tai niitä jäljittelevissä ympäristöissä, living labeissa, Suomessa, Espanjassa ja Virossa.

Innovaatioiden skaalaamiseen uusille markkinoille liittyy riskejä, ja niitä pyrittiin minimoimaan testaamalla innovaatioita living labeissa yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Tällainen toimintamalli on erityisen tärkeää, kun suunnitellaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden skaalaamista, koska terveydenhuoltojärjestelmät sekä niihin liittyvät käytännöt ja lainsäädäntö vaihtelevat EU-maasta toiseen.

Innovaation skaalaaminen ei ole helppoa, eikä se useinkaan etene suoraviivaisesti.

Käyttäjätestausten rinnalla kulki innovaatioiden skaalaamiseen keskittynyt liiketoiminnan skaalausohjelma, jossa keskityttiin syvällisesti kunkin yrityksen liiketoiminnan tilanteeseen, tavoitteisiin ja haasteisiin. Näitä haasteita ja tarvittavia toimenpiteitä ratkottiin yhteistyössä.

Kansainvälisen yritysjoukon kanssa työskentely nosti esille useita aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen liittyvän kansainvälisen liiketoiminnan menestystekijöitä. Keskeisimpänä on oppi ottaa tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön ja osallistaa kaikki keskeisimmät sidosryhmät mukaan prosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Innovaation skaalaaminen ei ole helppoa, eikä se useinkaan etene suoraviivaisesti. Siksi on tärkeää toimia iteratiivisesti jatkuvasti oppien ja yllätyksiin varautuen.

Playbookista apua aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukevien innovaatioiden skaalaamiseen

Testaus- ja skaalausohjelmasta kertyneet opit ja kokemukset koottiin kaikille avoimeksi digitaaliseksi pelikirjaksi, Playbookiksi. Se tarjoaa ohjausta siihen, kuinka testata ja kehittää käyttäjäystävällisiä aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukevia innovaatioita living lab ‑ympäristöissä, ja kuinka skaalata niitä eri Euroopan maiden markkinoille.

Playbook tarjoaa ensisijaisesti ohjeita, vinkkejä ja työkaluja innovaatioitaan skaalaaville startup-yrityksille, mutta samalla se tarjoaa tietoa kaikille living lab ‑testauksesta kiinnostuneille sekä aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukevia palveluja kehittäville tahoille. Englanninkieliseen Playbookiin pääsee tutustumaan tarkemmin IN-4-AHA-hankkeen nettisivuilla: https://innovation4ageing.tehnopol.ee/living-lab-testing-and-innovation-scale-up-playbook/

IN-4-AHA-hankkeen testaus- ja skaalausohjelmasta kertyneet opit ja kokemukset koottiin digitaaliseksi Playbookiksi.

 

 IN4AHA – Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing -hanke (1.1.2021–31.12.2022) on osa EU:n Horisontti 2020 ‑tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Hankkeessa ovat mukana Tehnopol Science and Business Park, EIT Health Scandinavian Regional Innovation Hub, Galician Health Cluster, Civitta Estonia, European Regional and Local Health Authorities ASBL, Foundation Praxis Centre for Policy Studies, Proud Engineers, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Competence Centre on Active and Healthy Ageing of University of Porto ja Slovenian Innovation Hub, European Economic Interest Grouping SIH EEIG.

Lisätietoa: https://www.xamk.fi/en/research-and-development/in-4-aha-innovation-networks-for-scaling-active-and-healthy-ageing/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101017603.

Kirjoittaneet Helena Merikoski ja Mervi Rajahonka

Merikoski on tutkimuspäällikkö ja IN-4-AHA-hankkeen projektipäällikkö, ja Rajahonka TKI-asiantuntija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digitaalisen talouden vahvuusalalla.