Yrittäjyyden keskiössä ja yhteistyön ytimessä

04.10.2022

Mikä yrittäjyydessä sytyttää? Mistä yrittäjyysintentiot kumpuavat opiskelijoilta? Uudenlainen tapahtumakonsepti Kasvu X saa kasvot marraskuussa 2022.

Tässä artikkelissa avaamme ajatuksia siitä, millaisia pohdintoja yrittäjyys herättää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ensimmäisen vuoden opiskelijoissa. Lisäksi avaamme keskustelun uudesta Kasvu X -tapahtumakonseptista, jonka tavoitteena on avata kasvun johtamisen kenttää Kaakkois-Suomen yrityskentälle sekä opiskelijoille.

Yrittäjyyden ensiaskeleita

Miten uudet, aloittavat opiskelijat kokevat yrittäjyyden ja mitä se heille merkitsee? Näihin kysymyksiin saimme vastauksia Xamkin Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikön kampussuunnistuksen rastilla elokuussa 2022.  Vastaukset korreloivat keskenään hyvin paljon, eikä Kymenlaakson ja Etelä-Savon osallistujien vastauksissa ollut suuria alueellisia näkemyseroja.

Elina Pöllänen ja Johanna Koponen Savonlinnan kampussuunnistuksessa.

Opiskelijat innostuivat ajatuksesta, että yrittäjyys tarjoaa vapauden, luovuuden ja itsensä työllistymisen, samoin kuin vapauden päättää asioista ja olla oman yrityksensä ”Boss”. Toisaalta vastauksissa korostui myös yritystoiminnasta tuleva vastuu, stressi ja jatkuva aikataulutus. Oman yritystoiminnan pyörittäminen vaatii myös paljon työtä ja riskien hallintaa. Myös velka ja konkurssi näkyivät joissakin vastauksissa.

Opiskelijat ajattelevat siis hyvin realistisesti yritystoimintaan liittyvistä mielikuvista ja ymmärtävät, millaista vastuuta, mutta myös vapautta oman yrityksen pyörittäminen vaatii.

Dynaamista yhteistyötä

Hyväksi koettu yhteistyön muoto opiskelijoiden, opetuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kanssa on Xamkin kampuksilla toimiva Patteri ES (Entrepreneurship Society). Millä tavoin yhteistyö näkyy?

Vahvasti opiskelijakentällä toimiva Patteri ES tekee Xamkin kanssa vuosittain yhteistyötä *ship Startup Festivalin järjestämissä. Tapahtuma tarjoaa oivallisen alustan uusille ideoille ja innovaatioille. Alkuvaiheen startupit saavat mahdollisuuden kehittää pitchaus-taitojaan sekä verkostoitua hyvin laajasti alan asiantuntijoiden kanssa.

Yrittäjyysyhteisö Patteri ES:n ensisijaisena tavoitteena onkin juuri edistää opiskelijayrittäjyyttä, tarjota opiskelijoille verkostoitumismahdollisuuksia yritysten edustajien kanssa sekä mahdollistaa monimuotoisia oppimisprosesseja yhdistyksen toiminnan kautta. Patteri onkin ollut myös tärkeänä resurssitukena mukana myös Xamkin kampussuunnistuksen käytännön toteutuksessa.

Kasvu X boostaa tapahtumakenttää uuteen nousuun

Hyvä esimerkki eteläsavolaisesta ja kymenlaaksolaisesta yhteistyöstä on marraskuussa 2022 järjestettävä kasvuyritystapahtuma Kasvu X, joka tuo uutta näkökulmaa moderniin johtamiseen kasvuyrityksille. Kasvun johtamisen teemoihin pureutuva tapahtuma tarjoaa inspiroivia puheenvuoroja, business speed datingin ja paneelikeskustelun livetapahtumassa Kouvolassa tai etätapahtumassa Mikkelissä.

Kasvu X -tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kasvuhakuisille yrittäjille, johtohenkilöille, sijoittajille ja opiskelijoille kokoontua verkostoitumaan sekä päästä aitiopaikalle kasvun johtamisen uusista tuulista. Tilaisuuden pääpuhuja Miia Paakkanen on Suomen myötätunto työssä -tutkimuksen pioneeri ja asiantuntija sekä kokenut työelämän tunnetaitojen valmentaja.

Opetuksen ja projektityön välistä yhteistyötä Kasvu X –tapahtumassa ilmentää kansainvälinen opiskelijatiimi, joka osallistuu Kasvu X -tapahtuman toteuttamiseen muun muassa tukemalla tapahtumatuotantoa.

– Tapahtuman järjestäminen käytännössä on mielestäni ainoa oikea keino aiheen opiskeluun. Tämä on hieno tilaisuus päästä kurkistamaan tapahtumatuotannon kulissien taakse, toteaa Xamkin opiskelijatiimin Impressive Event Production -kurssin osallistuja Sabina Akhmetova.

Kasvu X -tapahtuma 9.11.2022 joko livenä Pato Klubilla Kouvolassa tai etätapahtumana Saimaa Stadiumilla Mikkelissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 1.11.2022 mennessä tästä.

Johtajuuden Hiomo -hanke (1.10.2021-30.4.2023) saa osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Hämeen ELY-keskukselta. www.xamk.fi/johtajuudenhiomo

Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke (1.9.2020-31.8.2023) saa osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Etelä-Savon ELY-keskukselta. www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto

Patteri ES on opiskelijayrittäjyysyhdistys ja yhteisö, joka toimii Xamkissa. Yhteisön tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria Xamkin toiminta-alueella ja tukea yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. Patteri ES on myös Xamkin startup -yhteisö, joka järjestää erilaisia inspiroivia tapahtumia yrittäjyysteeman ympärillä. Lisätietoja: info@patteries.com.

Kirjoittaneet Mari Kirjalainen ja Johanna Koponen

Kirjalainen työskentelee Kasvu X -tapahtuman koordinaattorina ja Johtajuuden Hiomo -hankkeessa TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Koponen työskentelee Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.