Kuva: Marianne Heikkinen.

Oppimissoluissa saa käsityksen siitä, mitä työnteko on

05.12.2022

Työelämän kautta voi oppia konkreettista tekemistä muun muassa oppilaitosten ja yritysten yhteisissä oppimissoluissa, joissa opiskelijat pääsevät tekemään käytännön harjoittelua oikeassa ympäristössä.

Kuva: Marianne Heikkinen.

Oppimissolu on työpaikan ja oppilaitoksen yhdessä sopima ja suunnittelema työpiste tai tehtävä, jossa taitoja opitaan aidoissa tilanteissa. Oppimissolu voi olla osa laajempaa oppilaitoksen suunnittelemaa oppimisympäristöä.

Esedun oppimissolussa Saimaanharjun palvelukeskuksessa haetaan vastapainoa opiskelun teoriaan ja opitaan asiakkaan kohtaamista oikeissa tilanteissa. Pelkkien tutkintojen tekemisen lisäksi soluissa opitaan myös yksittäisiä taitoja.

– Oppimissolusta tulee mieleen vanhan ajan kisällimenetelmä, jossa eri-ikäiset työntekijät oppivat toisiltaan, Saimaanharjun palvelukeskuksen palveluesimies Tiina Väisänen kertoo.

– Tällaisessa mallissa hyvää on se, että myös työpaikalla osataan kyseenalaistaa omaa tekemistä oppilailta saaman palautteen pohjalta.

Kuva: Marianne Heikkinen.

Yrittäjäpuolella työssäoppimisen jaksot koetaan yhteistyökohtana, josta hyötyvät molemmat puolet.

– Mulla on paljon opiskelijoita, jotka ovat olleet työssäoppimisjaksolla täällä ja heistä on tullut sitten työntekijöitä minulle. Tunnetaan toisemme ja talon tavat, Väisänen lisää.

Oppimissoluissa yritykset tapaavat isolla volyymillä opiskelijoita ja työpaikkaa voidaan myös markkinoida suoraan opiskelijoille. Työssä oppiminen myös madaltaa kynnystä hakeutua alalle. Johanna on osallistunut Esedun oppimissoluun Saimaanharjun palvelukeskuksessa.

– Täällä on oppinut Ikäihmisten kohtaamista ja esimerkiksi muistisairaiden kanssa toimimista. Tämä on erilaista kuin koulussa opiskelu ja näin oppii tietämään mitä ihminen tarvitsee.

Kuva: Marianne Heikkinen.

Mikkelin Graanin palvelukeskuksen oppimissolussa sairaanhoitajan uraa suunnittelevat Esedun opiskelijat, 17-vuotias Eetu ja 16-vuotias Tinja oppivat käytäntöjä erilaisten asiakkaiden parissa. Aiheena solussa on asiakkaiden hoitamisen lisäksi muun muassa aseptiikkaa eli haavojen suojaamista infektioilta.

– Oppimissolussa on helpompi keskittyä opiskeluun kuin koulussa ja se tuntuu luontevalle. Tässä näkee, miten toimitaan, ja saa paremman käsityksen siitä millaista työnteko on, Eetu kertoo.

Tinjalle ihmisten kanssa oleminen on mieluisaa ja ala tuntuu omalta.

– Rakastan auttaa ihmisiä ja olla ihmisten kanssa. Avustettiin syömisessä äsken ja koulussa on kyllä opetettu erilaisia asioita, mutta onhan se ihan erilaista nähdä se käytäntö.

– Aiheet ja tutkinnon osat ovat usein vaativia ja opiskelijat vaativat lisää käytännön kokemusta aiheista kuvailee Esedun opettaja Anna-Kaisa Turpeinen. Työpaikoilla halutaan oppia konkreettisen tekemisen kautta.

Kuva: Marianne Heikkinen.

Graanin palvelukeskuksen palveluesimies Hanna Parantainen uskoo, että opiskelijat miettivät enemmän työtehtävien kautta ja haluavat oppia konkreettista tekemistä. He odottavat, että oppivat työpaikalla oikeita taitoja.

– Meille oppimissolut tuovat mukavaa vaihtelua ja ohjaajat ovat innoissaan. Opiskelijoilta tulee kommentteja ja kyseenalaistusta ja se kehittää toimintaa. Meidän kaikkien tavoite on saada uusia työntekijöitä.

Oppimissoluja on kehitetty Xamkin hallinnoimassa Koulutusportti-hankkeessa (2020–2022) Esedun, Step-koulutuksen ja Xamkin yhteistyössä. Koulutusportti-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittanut Marianne Heikkinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Koulutusportti-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.