GET READY -internetsivusto sisältää koulutukset ja hankkeen aikana kirjoitetut materiaalit.

Get Ready – kestävää kehitystä ja digitalisaatiota!

04.10.2022

Pahin korona-aika on toivottavasti jo taakse jäänyttä elämää. Kahden vuoden rajoitukset matkustamisessa ja kokoontumisissa hankaloittivat suuresti hankkeiden valmistumista. Rajat ylittävä GET READY -hanke ei ollut poikkeus; jääkiekkotermein ”jatkoajalle mentiin, mutta maali saatiin aikaan!”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin työryhmän tavoitteet kehittämistyölle olivat selkeästi asetettu jo suunnitteluvaiheessa: kehittää satamia, merenkulkua ja rannikkoseutuja kestävän kehityksen periaatteella itäisellä Suomenlahdella, Suomessa ja Venäjällä. Mukana olivat yliopistot, korkeakoulut ja yhteistyökumppanit rajan molemmilta puolilta.

Xamkissa tutkittiin satamien tulevaisuuden lainsäädäntöä ja asetuksia sekä digitalisaation vaikutuksia satamiin ja aluksiin. Parhaat käytännöt avattiin julkaisuissa ja artikkeleissa, joita työryhmämme tuottikin useita – nämä löytyvät parhaiten internetsivuiltamme www.getready.bz (Materials-välilehti).

Kuva 1. Xamkin julkaisut ja artikkelit löytyvät kätevästi web-sivuilta www.getready.bz Materials-välilehdeltä.

Kestävän kehityksen ja digitalisaation kouluttamiseen tuotimme yhdessä merenkulun tutkimuskeskus Merikotkan kanssa verkkosivustolle lyhyitä koulutusvideoita. Videoiden keihäänkärjet ovat satamien digitalisaatio, ympäristövaikutuksien hallintatyökalut, tulevaisuuden aluspolttoaineet ja merenkulun kyberturvallisuus.

Kuva 2. Työryhmän oma ohjenuora oli aiemmin määritellyt avainsanat tulevaisuuden haasteille, joita käsittelimme artikkeleissamme, julkaisuissa ja koulutusvideoissa.

Tavoitteet ovat tehty saavutettaviksi

Koronapandemian aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitteet haittasivat suuresti tiedeyhteisöjen työtä projektin loppuun asti. Kevättalvella Venäjän yllätyshyökkäys Ukrainaan aiheutti täydellisen katkoksen heti maaliskuun 2022 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös pidättäytyä kaikesta yhteistyöstä korkeakoulujen ja yliopistojen kesken aiheutti täydellisen pimennon yhteistyöhön venäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Suomalaiset toki ymmärtävät uudet Venäjä-linjaukset, mutta tiede- ja tutkimusyhteistyöhön tulee pitkä railo, mikä ei varsinaisesti edistä Suomenlahden tilan kohentamista. Toivomme kuitenkin, että henkilökohtaiset suhteet jäävät elämään, kunnes sotatilanteet vakautuvat Ukrainassa ja asiat poliittisesti muuttuvat Venäjällä.

Jo pelkästään tulevan talven haasteet energiansaannissa ja uhkakuvat kyberympäristössä ovat nousseet huomattavan korkealle tasolle Venäjän toimesta. Suojelupoliisi (SUPO) vahvistaa kybervakoilun ja kybervaikuttamisen, sekä kyberhyökkäysten lisääntymisen kuluvan vuoden aikana Suomeen. SUPO:n päällikkö Antti Pelttari kirjoittaa kolumnissaan (12.9.2022), että kansallista turvallisuutta vaarantava kybertoiminta on jälleen lisääntynyt. GET READY -hankkeen aikana teimme paljon tutkimusta merenkulun kyberhyökkäyksien lisääntymisestä muutaman vuoden aikana.

Saavutimme kuitenkin hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet erittäin hyvin, joskin kokoontumisrajoitusten mukaan osa projektista tehtiin virtuaalisina työpajoina. Julkaisuja ja artikkeleita kirjoitimme enemmän kuin suunnitelmassa oli määritelty. Yhteistyö projektikumppaneiden kanssa sujui erinomaisesti projektin aikana – kiitokset kaikille hyvästä työstä!

GET READY (Getting Ready for the Cross-Border Challenges: Capacity Building in Sustainable Shore Use) -hanke edisti herkän Itäisen Suomenlahden rannikkoalueiden kestävää käyttöä keväästä 2019 kesäkuun loppuun 2022. Hanke oli Euroopan unionin osarahoittama.

Hankkeessa tuotetut materiaalit ja koulutukset löytyvät verkkosivulta www.getready.bz. Lisätietoa myös verkkosivulta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/get-ready-kestavan-kehityksen-rannikkoalueen-kayttoa-itaisella-suomenlahdella/

Lähde

Antti Pelttari. 2022. Päällikön kolumni 12.9.2022: Kyberympäristön uhkatason nousun taustalla on myös Venäjä. Saatavilla: https://supo.fi/-/paallikon-kolumni-kyberympariston-nousseen-uhkatason-taustalla-on-myos-venaja

 

Kirjoittanut Vesa Tuomala

Kirjoittaja työskenteli GET READY -hankkeen projektipäällikkönä 2019–2022.