Kuva: Pixabay.

Kriittistä drone-osaamista yrityksille ja viranomaisille

04.10.2022

Yrityksissä ja viranomaisorganisaatioissa on havahduttu uusiin osaajatarpeisiin.  Xamk kehittää drone-koulutustarjontaa tukemaan tulevien asiantuntijoiden työllistymistä.

Miehittämättömät ilma-alukset ovat tulleet jäädäkseen, eikä niiden tarjoamalle lisäarvolle ole vaihtoehtoisia tuottamistapoja. Tämän ovat todenneet myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin vetämän maakunnallisen drone-hankkeen sidosryhmät. Tulevaisuuden arvion mukaan drone-teknologian hyödyntäminen tulee laajenemaan, ja osaajia tullaan lähivuosina tarvitsemaan huomattavasti lisää.

Kymenlaakson dronekoulutusverkostossa selvitettiin yritysten ja viranomaisten tämänhetkisiä osaamistarpeita. Yritykset käyttävät ilma-aluksia muun muassa kartoitukseen, rakenne- ja maa-alueiden tarkistuksiin, valvontatehtäviin ja vikojen paikannukseen sekä kohteiden tai kohdealueiden kuvaamiseen.

Datan keräämiseen käytettyjen laitteiden hallinta ja tiedon analysointi ovat yrityksille yhtäläisen tärkeitä tehtäviä. Siksi drone-koulutusten olisi hyvä sisältää datan keräämisen ja käsittelyn menetelmiä peruslennättämisen lisäksi.

Hiilijalanjäljen pienentäminen drone-kuljetuksilla on yksi paljon puhutuista lähitulevaisuuden tehtävistä. Näissä kysymyksissä lento-operaatioiden turvallisuus nousee yhdeksi kaikkein merkittävimmistä kysymyksistä.

Operaatioiden suunnittelun ja toteutuksen on oltava ammattimaista, ja se puolestaan vaatii sekä teorian hallintaa että monia käytännön taitoja.

Oikea tilannekuva ohjaa toimintaa

Viranomaiset ovat havahtuneet osaajatarpeiden turvaamiseen ja puhuvat ”kriittisen osaamisen huoltovarmuudesta”. Viranomaiset ovat valmiita yhteistyölle uusien osaajien kouluttamisessa ainakin sellaisissa tehtävissä, joita ei luokitella salaisiksi.

Viranomaisten yksi yhteinen drone-tarve on nopean ja mahdollisimman tarkan tilannekuvan rakentaminen. Sen perusteella operaatioiden johtajat pystyvät ohjaamaan toimintaa alusta saakka oikeaan suuntaan ja oikeilla resursseilla. Viranomaisten on pystyttävä toimimaan myös vaikeissa sääoloissa ja yöaikaan, joten tekniikalta ja laitteiden hallinnalta vaaditaan paljon.

Kiinteäsiipiset ilma-alukset tarjoavat käyttäjilleen multikoptereita pidemmän kantomatkan ja lentoajan. Niillä on mahdollista tarkkailla laajoja maastoalueita. Niiden manuaalinen hallinta saattaa kuitenkin olla multikoptereita haastavampaa.

Lisäksi ne tarvitsevat radan laskeutumiseen – ja lentoon lähtöön, ellei sitä varten ole käytössä erityistä laukaisinta. Kiinteäsiipisten alusten käyttöön on varattava omat koulutusresurssinsa.

Koulutusaihiot muokkautuvat tarpeiden mukaisiksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tuottamissa koulutusaihioissa huomioidaan drone-operaatioiden perusteiden lisäksi sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla halutaan vahvistaa koulutettavien innovatiivista osaamista. Haluamme, että drone-teknologian mahdollisuuksia osataan suunnata sellaisiin tehtäviin, joissa yritysten ja viranomaisten kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu.

Yksi mahdollisista erityisosaamisen aloista ovat BVLOS-operaatiot (Beyond Visual Line of Sight). Niissä ilma-aluksen lennättäminen tapahtuu ilman jatkuvaa näköyhteyttä. Lennättäjä käyttää apunaan Remote Pilot Station tai Ground Control Station -välineitä. Kyseisissä operaatioissa ennakkosuunnittelulta vaaditaan erityisen paljon.

Yrityksiä ja viranomaisia on autettava määrittämään se perustaso, jonka he vaativat uusilta asiantuntijoilta. Tällaisia tasokuvauksia ei vielä ole löytynyt. Kun perustarpeet on kiteytetty kirjalliseen muotoon, koulutusorganisaatioiden on helpompi vastata niihin mahdollisimman tarkasti.

Kirjoittanut Toomas Lybeck

Kirjoittaja työskentelee UCNDrone-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.