Kuva: Mediatehdas Dakar Oy.

Tutkimusta ilmaliikenteen murroksen etulinjassa

15.03.2022

Vuoden 2022 alusta NELI-tutkimusyksikköön perustettiin uusi tutkimuspäällikön tehtävä. Tutkimuspäällikön tehtävän vastuualueena on lentologistiikka, painottuen erityisesti tulevaisuuden ilmaliikenteeseen. Tutkimusalueisiin kuuluvat esimerkiksi ilmailun digitalisaatio, vaihtoehtoiset kestävät lentopolttoaineet, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, älykäs ilmatilanhallinta sekä lentokenttien digitalisaatio.

NELI-tutkimusyksikössä on tällä hetkellä käynnissä useita dronetoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Suomen Akatemian rahoittama FUAVE-hanke (Finnish UAV Ecosystem) keskittyy dronetoiminnan testialueiden perustamiseen. NELI vastaa hankkeessa erityisesti maaseudun testialueista ja koelentotoiminnassa painopiste on näköyhteyden ulkopuolelle tapatuvissa BVLOS-lennoissa (Beyond Visual Line of Sight).

Dronekoulutuksen kehittäminen on keskiössä kahdessa hankkeessa. UCNDrone-hankkeessa pyritään luomaan valtakunnallinen korkeakoulujen dronekoulutuksen yhteistyöverkosto. Kymenlaakson dronekoulutusverkosto -hankkeessa puolestaan luodaan Xamkin, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Kouvolan seudun ammattiopiston välille työnjako dronekoulutuksen vastuista. Lisäksi opettajille järjestetään tarvittava pohjakoulutus, jotta droneja voidaan hyödyntää opetuksessa.

Tutkimusyksikön käytössä on myös monipuolinen dronekalusto, jota on hiljattain täydennetty pitkän matkan BVLOS-operaatioihin kykenevällä kalustolla. Lisäksi yksiköllä on käytössään oma dronelentotoiminnan testialue, joka mahdollistaa tilapäisen ilmatilan varaamisen pelkästään koelentoja varten.

Tutkimuspäällikön tehtävä vahvistaa NELI-tutkimusyksikön ilmailutiimin resursseja hankerahoituksen hakemiseen. Tutkimuspäällikön työn pääpainopisteenä on hankkia ulkopuolista rahoitusta tulevaisuuden ilmailuun liittyviin tutkimus- kehitys ja innovaatiohankkeisiin kotimaisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Tehtävä tukee uusien ilmailualan innovaatioiden syntymistä ja ilmailualan liiketoiminnan sijoittumista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimialueelle.

Uudelle tehtävälle haluttiin jo alkuvaiheessa valtakunnallista näkyvyyttä, joten osana hakuprosessia toteutettiin rekrytointivideo, jota jaettiin laajalti sosiaalisen median kanavissa. Video keräsi satoja näyttökertoja ja tehtävä herätti selvästi kiinnostusta ilmailualan ammattilaisten piirissä. Tehtävään saatiin monta vahvaa hakijaa ja haastattelut toteutettiin helmikuun alkupuolella.

Uudeksi lentologistiikan tutkimuspäälliköksi valittiin konetekniikan diplomi-insinööri, liikennelentäjä Juha Patosalmi.  Hän on työskennellyt aiemmin tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä konepajateollisuudessa, ja tämän jälkeen liikennelentäjänä useissa eri konetyypeissä. Lisäksi Patosalmi on toiminut lentoyhtiössä teknisenä ohjaajana, reitti- ja maakouluttajana sekä teoriaopettajana ammattilentäjän opintolinjalla.

Tutkimuspäällikön tehtävän perustamisen on mahdollistanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin oman rahoituksen lisäksi Pyhtään kunnan ja Run Group Oy:n merkittävä rahallinen panostus. Tehtävällä halutaan tukea erityisesti Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki-East Aerodromen ympärille rakentuvan ilmailualan yritysekosysteemin kehittämistä.

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Kirjoittaja työskentelee NELI – North European Logistics Institute -TKI-yksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.