Kuvassa LIFT-tutkimuskeskuksen logo ja sanat Enter Future Airspace. Kuva: Tomi Oravasaari.

Uusi ilmailualan tutkimuskeskus julkistettiin Tech Runway -messuilla

04.10.2022

Syyskuun alussa järjestettiin Pyhtäällä kolmannen kerran ilmailualan ammattilaistapahtuma Tech Runway. Tapahtuma oli tällä kertaa suurempi kuin koskaan aiemmin, mikä sopi hyvin uuden tutkimuskeskuksen julkistamiselle.

Tech Runway -messujen puitteet olivat erinomaiset, sillä aivan messuja edeltävinä päivinä Helsinki-East Aerodromelle valmistui upouusi iso hangaarirakennus. Messuilla oli käytössä koko avonainen iso tila, joka täyttyi lentokoneista, droneista ja messuosastoista.

Uusi tutkimuskeskus vahvistaa yhteistyötä

Uusi tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus LIFT Future Aerospace Center julkistettiin tapahtuman yhteydessä. Tutkimuskeskuksen isäntäorganisaationa toimii lentokentän omistava Redstone AERO, ja perustajajäseninä ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Paikkatietokeskus FGI.

Tutkimuskeskusyhteistyön tavoitteena on vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä tulevaisuuden ilmaliikenteessä ja samalla tukea toimialan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen. Osana tutkimuskeskusyhteistyötä NELI-tutkimusyksikkö saa käyttöoikeuden Helsinki-East Aerodromen lentokenttäalueeseen.

Hangaarirakennukseen rakennetaan NELIn, VTT:n ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen käyttöön oma dronetoiminnan laboratoriotila. Halliin rakennetaan myös toimisto- ja sosiaalitilat sekä varastotiloja. Tutkimuskeskuksen juhlallisessa avajaisseremoniasssa NELI-tutkimusyksikön johtaja Tomi Oravasaari otti Xamkin puolesta vastaan tutkimuskeskuksen avaimen.

Uuden tutkimuskeskuksen tilat sijaitsevat Helsinki-East Aerodromen hangaarirakennuksessa. Kuva: Redstone AERO.

Xamk monipuolisesti mukana

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin messuosastolla oli näyttävästi esillä NELI – North European Logistics Institute -tutkimusyksikön dronekalusto. Messuosastolla oli ilmailualan markkinoita tunnustelemassa mukana myös Xamkin elektroniikan 3K-Tehdas Savonlinnasta, Kouvolan Paja sekä Robotiikan ja tekoälyn koulutusohjelman edustaja.

Erityistä mielenkiintoa kävijöissä herätti Timo Kasurisen rakentama, pitkän matkan operointiin suunnattu kiinteäsiipinen drone, joka pystyy nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan. Dronea voidaan hallita käyttäen mobiiliverkkoa ohjauslinkkinä. Samalla dronella NELI operoi drone-logistiikkaratkaisuja pohjustavia koelentoja tämäntyyppiseen toimintaan erityisesti varatussa ilmatilassa, joka ulottuu Loviisan lennokkikentältä aina Helsinki-East Aerodromen ilmatilan rajalle asti.

Messujen aikana järjestettiin kaksi tärkeää pyöreän pöydän keskustelua. Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry organisoi keskustelun, jossa turvallisuusalan sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen toimijat pohtivat yhdessä miehittämättömään ilmailuun liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Yhtenä vahvana viestinä nousi esille tarve kehittää alan koulutustarjontaa.

Redstone Aero Oy ja LIFT-verkosto järjestivät puolestaan lentokenttäkaupunkien ja kuntien omistajille suunnatun keskustelutilaisuuden, jossa luotiin yhteistä visiota maakuntalentokenttien tulevasta roolista. Keskustelussa pohdittiin sitä, kuinka dronelogistiikka ja sähköinen lentäminen tulevat luomaan uudet lentoliikenteen markkinat, ja kuinka lentokentät tulevat olemaan keskeisessä roolissa tämän uuden markkinan mahdollistamisessa.

Ilmaliikenteen hallinta puheenaiheena

Osana messujen ohjelmaa NELI-tutkimusyksikkö organisoi asiantuntijapuheenvuoron ilmaliikenteen hallinnasta. Aluksi Suomen Moottorilentäjien Liiton hallituksen jäsen J.P. Kinos kertoi lyhyesti ADS-B -järjestelmän toiminnasta.

Automatiikkaan perustuvan valvonnan lähettimellä (ADS-B OUT) ilma-alus voi lähettää muille tietoa omasta sijainnistaan. Vastaavalla vastaanottimella (ADS-B IN) varustettu ilma-alus kykenee vastaanottamaan muiden ilma-alusten ADS-B lähetyksiä sekä lentotiedotuspalvelun (FIS-B) ja liikennetietopalvelun (TIS-B) lähetyksiä maa-asemilta.

Lentotiedotuspalvelu voi pitää sisällään esimerkiksi säätietoja tai tietoja ilmatilarajoituksista. Liikennetietopalvelun kautta on puolestaan mahdollista yhdistellä ja jakaa eri kanavien kautta tuleva liikennetieto, kuten esimerkiksi Moodi C -transpondereiden, U-Space -transpondereiden sekä FLARM-lähettimien jakama liikennetieto. Lentäjälle tieto voidaan esittää visuaalisesti ilma aluksen karttanäytöllä.

Tämän jälkeen Norjan ilmailuviranomaisen edustaja Hans Sunde kertoi ADS-B-järjestelmän huomattavasta vaikutuksesta lentoturvallisuuden parantumiseen ja järjestelmän käytännön toteutuksen etenemisestä Norjassa. On selvää, että ADS-B järjestelmän käyttöönotto myös Suomessa olisi merkittävä parannus ilmailuturvallisuuteen sekä tukisi miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun yhteensovittamista.

Messujen päätteeksi tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä järjestettiin yhteistyökumppaneille sidosryhmäillallinen, jossa yleisöä viihdytti kotkalainen Duo Meeri ja Erkki. Illan aikana pidetyissä vapaamuotoisissa puheenvuoroissa alleviivattiin, että Tech Runway -messut ovat tärkeä kohtaamispaikka Suomen ilmailualan toimijoille.

Uuden tutkimuskeskuksen perustaminen nähtiin tärkeänä avauksena suomalaisen ilmailualan tutkimuksen ja yritystoiminnan vahvistamiseksi.

NELI – North European Logistics Institute -tutkimusyksikkö keskittyy tulevaisuuden ilmaliikenteeseen. Tutkimusalueisiin kuuluvat esimerkiksi ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, sekä ilmatilanhallinta. Yksikön tutkimusalueisiin kuuluvat myös veneilymatkailu ja pienvenesatamien energiatehokkuus. Poikkileikkaavana yhdistävänä teemana on vähäpäästöisyys. Lisätietoja verkkosivuilta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/neli/

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Oravasaari työskentelee TKI-yksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NELI – North European Logistics Institute -tutkimusyksikössä.