Kuvassa erilaisia ruuvikärkiä, joista voi valita käyttöön sopivimman. Jokaiselle hankkeelle valitaan juuri siihen sopivat työkalut. Kuva: Pixabay.

Hanke ei ole kirosana

04.10.2022

Hanke on sanana tuttu, mutta mitä kaikkea se pitää sisällään? Onko hankkeisiin osallistuminen kannattavaa?

Tutkimus- ja kehittämistoiminta konkretisoituu useimmiten erityyppisinä hankkeina ja projekteina, niin myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa.

Hankkeiden suunnittelua ohjaavat strategioiden tai ohjelmien lisäksi erityisesti kentältä tulevat toiveet ja tarpeet.

– Tärkein kriteeri on aina alueen yritysten tai muiden toimijoiden saama hyöty, muistuttavat tutkimusjohtajat Ville Henttu ja Noora Talsi.

Erilaiset hanketyypit ja rahoitukset mahdollistavat monenlaisen tekemisen. Lyhyiden, ketterien hankkeiden avulla alueen yritykset voivat esimerkiksi testata ja kehittää yrityksen toimintaa, kouluttaa henkilöstöä tai kokeilla uusia toimintamalleja. Tähtäimessä on tällöin lisäarvoa tuottava palvelu suoraan yrityksessä.

Hanke ei siis ole kirosana, vaan tapa tehdä työtä.

Pidempijaksoisissa, useamman hankkeen jatkumoissa kehitetään uudenlaisia toimintaympäristöjä ja innovaatioekosysteemeitä. Niissä syntyy sitoutuneita yhteistyöverkostoja, joissa jokaisen kumppanin päämääränä on saada aikaan jotakin suurempaa ja katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.

Mitä hyötyä hankkeista on?

Hanke on väline viedä asioita eteenpäin, ja sen avulla kehittäminen saa jäntevän muodon. Talsi pohtii, että hanke muistuttaa monella tapaa talon rakentamista.

– Talonrakennusprojektilla on alku ja loppu, sillä on budjetti, erilaisia suunnitelmia ja välivaiheita. Työtä tekee eri alojen ammattilaiset yhdessä ja erikseen. Kaikki ei mene aina kuten on suunniteltu, mutta talo kuitenkin valmistuu, Talsi havainnollistaa.

Logistiikan ja merenkulun tutkimusjohtaja Ville Henttu.

Hanke luo kehittämiselle samantyyppiset raamit ja tavan tehdä työtä. Kehittämisprojekti suunnitellaan huolella, sille laaditaan toimenpidesuunnitelma, vastuut, budjetti ja aikataulu. Työlle haetaan rahoitusta sopivasta rahoituslähteestä. Hankkeet voivatkin kotiuttaa esimerkiksi EU-rahaa alueelle.

Hankkeista saadaan tuloksia joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Henttu kertoo, että esimerkiksi HaminaKotkan satamaan rakennettiin hankerahoituksella 5G-verkko sataman yritystoiminnan käyttöön.

Pitkäjänteisestä kehittämistyöstä on puolestaan oiva esimerkki Kotkan Sunilassa sijaitseva öljyntorjunta-allas, jota rakennettiin aluksi täysin hankerahoituksella.

– Nyt meillä on Suomen ainoa öljyntorjunta-allas, jossa voidaan testata keräämistä ja kouluttaa torjuntatyöhön, Henttu iloitsee. – Yrityksetkin voivat ostaa asiantuntijoiltamme öljyntorjunnan harjoitus-, testaus- ja tutkimuspalveluita.

On toki muistettava, että hankkeiden tulokset eivät aina ole konkreettisia, vaan vaikuttavuus voi olla abstraktimpaa tai näkyä vasta pidemmän ajanjakson jälkeen.

– Monella yrityksellä on juuret projekteissa syntyneessä osaamisessa ja tuotekehityksessä. Kestää kuitenkin aikaa, ennen kuin uusi yritys on perustettu ja alkaa tuottamaan ja työllistämään, Talsi valottaa.

Uusi yritystoiminta ei välttämättä ole yhden hankkeen aikaansaannos ja heti mitattavissa oleva tulos, vaan vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä.

Xamkin asiantuntijat tietopankkina

Digitaalisen talouden tutkimusjohtaja Noora Talsi.

Henttu ja Talsi muistuttavat, että Xamkin TKI-henkilöstöllä on vankka kokemus erityyppisistä hankkeista ja eri rahoitusvaihtoehdoista. Kehittämistyön laatua ja saavutettuja tuloksia arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti hankkeen eri vaiheissa.

Samalla kertyy hyviä käytäntöjä ja tietoa tulevaisuutta varten. Xamkin eri alojen asiantuntijat ovatkin kuin alueen toimijoiden käytössä oleva tietopankki.

Kaikki hankkeet eivät luonnollisesti onnistu täydellisesti, ja niitä kirosanojakin joskus kuuluu. Voi olla, että kokeiltava toimintamalli ei tuota toivottuja tuloksia, hankeaihio ei sopinut alueelle tai toimintaympäristö muuttuu radikaalisti. Jokaisesta hankkeesta saadaan kuitenkin arvokasta tietoa hyödynnettäväksi.

Rohkeasti hankkeistamaan!

Yritysten ja muiden toimijoiden kannattaa olla aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä Xamkin asiantuntijoihin. Yhdessä löydetään yrityksen kehittämisen yhteiset tavoitteet, niihin tähtäävät toimenpiteet ja sopiva rahoitus.

Xamkin asiantuntijat ovat alueen tietopankki.

–  On hyvä olla mukana alusta asti, Talsi tähdentää. – Tällöin tiedetään, millä panostuksilla hankkeesta saa irti parhaan mahdollisen hyödyn, joka konkretisoituu tulevina vuosina yrityksen toiminnassa.

Xamkilaisiin voi olla yhteydessä myös, jos mielessä on idea, jonka ajattelee hyödyntävän toimialaa laajemminkin.

–  Paras hanke on sellainen, mikä tulee tarpeeseen ja mistä on selkeää hyötyä, tutkimusjohtajat toteavat kuin yhdestä suusta.

Lisätietoa Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä tutkimusjohtajien yhteystiedot löydät verkkosivulta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/

PS. Hanke vai projekti?

Hanke ja projekti tarkoittavat usein samaa asiaa, ja sanoja käytetään ainakin puhekielessä synonyymeinä. Hankkeelle ei löydy yhteisesti sovittua määritelmää, kun taas projekti on määritelty eri tavoin alan tutkimuskirjallisuudessa. Molemmat ovat aiheeltaan ja kestoltaan rajattuja, ja niille määritellään tavoite, toimenpiteet, budjetti, työnjako ja aikataulu.

Meillä Xamkissa voi puhua molemmista – niin tässä artikkelissakin on tehty.

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-palveluissa.