Kuva: Pixabay.

Viisi teesiä mikroyrityksen viestinnästä

29.05.2023

Viestintä ja markkinointi ei ole ensisijaisesti myyntityötä, vaan enemmänkin tietoisuuden kasvattamista siitä, mitä yritys voi asiakkailleen tarjota.

Pienessä yrityksessä yritys on usein sama kuin yrittäjä, ja tunnettuuden saavuttaminen vaatii aikaa. Vaikka resurssit ovat niukat, omanlaisen viestintätavan pohdinta kannattaa. Tässä artikkelissa esitämme muutaman teesin pohdinnan tueksi.

Panosta suunnitteluun

Viestinnän suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Suunnittelusta saa mahdollisimman paljon irti miettimällä, kenelle viestintä ja markkinointi suunnataan – sekä milloin ja miten niitä tehdään. Erityisesti yksinyrittäjällä voi olla ajasta puutetta, ja siksi suunnittelu jää helposti tekemättä.

Käytetty aika kuitenkin hyödyttää jatkossa, koska se tekee viestinnästä selkeämpää, nopeampaa ja tehokkaampaa. Muun muassa oikeiden kanavien valitseminen kohderyhmän mukaan tehostaa viestintää ja markkinointia.

Maltti on valttia

Vaikka viestintä tai markkinointi ei saman tien johda myyntitapahtumaan, se ei tarkoita, että se olisi turhaa. Asiakkaiden tietoisuuteen ja sitä kautta kauppatapahtumaan pääseminen voi vaatia paljon toistoa, vaikka itsestä se tuntuisi jo toistamiselta.

Erityisesti pienellä paikkakunnalla toimivalle mikroyritykselle tunnettuuden saavuttaminen ei aina käy hetkessä.

Henkilökohtaisuus kiinnostaa ja myy

Pienyrittäjyydessä yritys on yhtä kuin yrittäjä. Sosiaalinen media on tuonut mahdollisuuden jakaa helposti ja entistä personoidumpaa tietoa. Yritykselle voi viestinnässä ja markkinoinnissa antaa kasvot. Yksinyrittäjästä se voi ensin tuntua haastavalta, mutta rohkeus kannattaa.

Tarinallistaminen herättää mielenkiinnon ja auttaa erottumaan, erityisesti kun kyseessä on osaaminen, jota myydään.

Myyntiä voi tapahtua myös epävirallisen vuorovaikutuksen kautta. Kun ihmisillä on tieto siitä, mitä yritys myy, ja kun tarve kohtaa tiedon, tämä johtaa todennäköisesti ostotapahtumaan.

Markkinointi ja viestintä onkin myyntityön sijaan enemmänkin tietoisuuden kasvattamista siitä, mitä yritys voi asiakkaalle tarjota.

Yhteistyössä on voimaa

Viestintäänkin on mahdollista saada lisää vaikuttavuutta verkostoitumalla. Muiden yrittäjien kanssa voi tehdä sparrausta, mutta myös yhteismarkkinointia ja ristiinmyyntiä. Näkyvyys laajenee huomattavasti, kun on suurempi joukko ihmisiä viestimässä samasta asiasta, esimerkiksi yhteisestä tapahtumasta.

Yhteistyö ei aina vaadi paljon ennakkosuunnittelua ja työtä – sitä voi toteuttaa myös matalalla kynnyksellä ja kokeilla, toimiiko idea. Yhteistyön mahdollisuus ei ehkä tule mieleenkään, ennen kuin keskustelun lomassa nouseekin esille yhteneväisiä tarpeita.

Eri alojen yritykset voivat yllättävällä tavalla toimia yhdessä, vahvistaa viestintäänsä ja saada näkyvyyttä. Vertaistuki voi olla kullanarvoisen tärkeää, ja muiden kokemuksista voi saada apua omiin haasteisiin.

Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä voi lisäksi seurata mahdollisuus molemminpuoliseen kehumiseen ja positiivisen markkinointiin. Muiden yrittäjien tukeminen voi vahvistaa myönteistä käsitystä kehuja antaneen yrittäjän persoonasta ja luoda näin luottamusta.

Ota apu vastaan ja muista oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet

Yrittäjille on tarjolla paljon viestintään ja markkinointiin liittyviä valmennuksia, lyhyempiä koulutuksia, webinaareja ja sparrausta. Hankkeissa toteutettava toiminta suunnitellaan yritysten tarpeista lähtien käytännönläheiseksi, jolloin osallistujat saavat hyödyn heti käyttöön omassa työssä ja tulokset näkyvät nopeasti.

Tuki kannattaa ottaa vastaan, jotta aika ei mene turhaan yksin pähkäilyyn. Esimerkiksi VAU-hankkeessa savonlinnalaiset yritykset ovat saaneet tukea viestintään ja markkinointiin.

Oppilaitokset tarjoavat myös erilaisia mahdollisuuksia opiskelijayhteistyöhön pienemmistä toimeksiannoista pidempiaikaisiin yhteistöihin kuten opinnäytteisiin. Etelä-Savon oppilaitos-yritysyhteistyön oppaassa esitellään laajasti alueen yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja oppilaitosten välillä.

VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta (01.03.2022 – 31.10.2023) -hankkeen hallinnoijana on Savonlinnan Hankekehitys Oy, osatoteuttajina Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittaneet Laura Rautio ja Mervi Rajahonka

Rautio ja Rajahonka työskentelevät TKI-asiantuntijoina VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitaalisen talouden vahvuusalalla.