Digitaalinen hyvinvointipalvelu uunista ulos

02.10.2023

Yrittäjä Anssi Kirvesniemi kääri hihat ylös ja nosti pöytälaatikkoon hautumaan jääneen ideansa toteutuslistalleen. Apunaan hänellä oli vahva into kehittyä, kehittää ja oppia uutta. Osallistumismahdollisuus Xamkin kahteen kehittämishankkeeseen tuki digitaalisen palvelun edistymistä ja lopulta myös julkaisua.

Anssi Kirvesniemi kehitti KehokuntoonMAMA-verkkokurssin Xamkin ja Miksein avustuksella. Kuva: Anssi Kirvesniemi.

Hyvinvointialan yrittäjä Anssi Kirvesniemi valmistui vuoden 2023 toukokuussa äitiysfysioterapeutiksi. Taustalla on yli kaksi vuosikymmentä työtä erityisesti faskiaalisiin lihastoimintaketjuihin perehtyneenä fysioterapeuttina.

Tämän monipuolisen ja kattavan osaamisensa Anssi on nyt koostanut verkkokurssin muotoon ja toivoo, että siitä olisi mahdollisimman monelle hyötyä. Verkkovalmennuksissa opetetaan muun muassa, mikä merkitys on purentalihaksiston rentouttamisella synnytyksessä tai miten hengityksen avulla on mahdollista vaikuttaa hermostoon.

Hoitokäsittely ja verkkovalmennus sisältävät fyysisten ja psyykkisten tekijöiden lisäksi ravitsemukselliset asiat ja tunteiden merkityksen – nämä kaikki vaikuttavat kokonaisuuteen. Kirvesniemen fysioterapia onkin mahdollisimman kokonaisvaltaista.

Palveluvalikoiman laajentaminen digitaalisuuden avulla 

Korona-aika pakotti monet tuottamaan palveluitansa fyysisiä kohtaamisia välttäen. Erityisesti hyvinvointiala perustuu vastaanottokäynteihin, joten monet alan toimijat olivat uuden edessä, kun korona-aika toi yllättäviäkin haasteita ratkottavaksi.

Hyvinvointialalla oli tunnistettu alan asiantuntijoiden digitaalisten (liiketoiminta)taitojen olevan vähäiset jo ennen korona-aikaa. Tämä osaamisvaje korostui vielä entisestään, kun pandemia vain pitkittyi ja uutta normaalia vielä haettiin.

Myös asiakkaat olivat tilanteen myötä pakotettuja omaksumaan erilaisia digitaalisia palveluja, minkä vuoksi kynnys niiden käyttämiselle oli madaltunut. Palveluntuottajat ja asiakkaat saivat mahdollisuuden oppia yhdessä ja oppia toisiltaan.

Digitaalinen palveluvalikoima on laajentunut, ja asiakkaiden on löydettävä juuri heidän tarpeisiinsa tarkasti vastaavat palvelut valintojen viidakosta. Palvelutuottajan onkin digitaalisen palvelun kehittämisen lisäksi osattava palvelun tuotteistaminen ja digitaalinen markkinointi. Kirvesniemi on oiva esimerkki yrittäjästä, joka on kehittynyt ja kehittänyt – elänyt muutoksessa mukana.

Digitaalisuus on haastanut oppimaan uutta 

Kirvesniemen on yksityisyrittäjänä pitänyt omaksua erilaisia digitaalisia työkaluja ja kasvattaa ymmärrystään digitaalisuudesta ylipäätään. Tietoa, oppia ja ymmärrystä matkan varrella on kertynyt yhteistyöstä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Miksei Mikkelin kanssa. Kirvesniemen mielestä yhteistyön myötä on syntynyt mahdollisuus laajentaa toimintaa laajempaan mittakaavaan.

Kirvesniemi toteaa, että hänen kanssaan on saanut vääntämällä vääntää samoja asioita – konkretian kautta. Esimerkkinä hän kuvaa, että kaksi vuotta sitten hänellä ei ollut vielä hajuakaan mistään digitaalisen markkinoinnin analytiikan käytöstä tai myynnin seuraamisesta: ”ajatuksena oli, että myy tai ei”. Pikkuhiljaa tunnuslukujen seuraamisen merkitys on kuitenkin avautunut, kun Xamkin ARVO ja Digiportaat 2.0 -hankkeet ovat tarjonneet apua tilanteeseen.

Verkkokurssi perinteisen vastaanottopalvelun rinnalle

Kirvesniemi on rakentanut perinteisen vastaanotolla tapahtuvan palvelun rinnalle äitiysasiakkaille suunnatut KehokuntoonMama-verkkovalmennuskurssit. Raskaana oleville ja synnytyksestä palautuville kohdennetut sisällöt pohjautuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja parhaisiin käytänteisiin.

Kirvesniemi rakensi uutta verkkokurssia ajatustasolla jo muutama vuosi sitten, ja korona-aika käynnisti työn toden teolla. Digitaalisuus on mahdollistanut toiminnan laajentamisen lisäksi kasvaneen osaamisen koostamisen uuden tuotteen muotoon.

Digitaalisessa muodossa olevaa tuotetta on mahdollista myydä alueellisesti ajateltuna rajattomasti. Kattavan verkkokurssisisällön myötä erityisasiantuntijuus on digin mahdollistamana helposti ostettavissa ja näin ollen useamman odottajan ja synnyttäneen äidin saavutettavissa.

ARVO: Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä -hanketta (1.6.2021–31.8-2023) toteutti Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikkö, ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston REACT-EU-toimenpiteenä.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.