Logistiikan opettajat ja tutkijat kokoontuivat Kouvolassa

16.10.2023

Logistiikkaverkosto LIMOWA Ry järjestää vuosittain logistiikka-alan opettajille ja tutkijoille päivän, jossa käsitellään alan ajankohtaisia teemoja sekä vieraillaan mielenkiintoisissa yrityksissä. Tänä vuonna tapahtuma kokosi nelisenkymmentä logistiikka-alan opettajaa ja tutkijaa Kouvolaan Kohoa Synergiakeskukseen.

Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, vaihtaa ajatuksia alan uusimmista kuulumisista ja menetelmistä sekä miettiä yhteistyötä muun muassa yhteisien kehityshankkeiden kautta. Vuonna 2022 tapahtuma järjestettiin LAB-ammattikorkeakoululla Lahdessa.

Tuolloin asiantuntijapuheenvuorot käsittelivät etenkin sisälogistiikkaa, ja päivä sisälsi yritysvierailun Transvallin terminaalille Pennalaan. Yritysvierailulla näimme konkreettisesti työskentelyä sisälogistiikan parissa: saimme kuulla muun muassa yrityksen toiminnasta, alan kehityksestä, työvoiman saatavuudesta sekä perehdyttämiskäytännöistä.

Tänä vuonna Kouvolan Kohoa Synergiakeskuksessa 28.10.2023 järjestetty päivä koostui asiantuntijoiden alustuksista, keskusteluista ja Kouvolan Rautatie- ja aikuiskoulutus Oy:n simulaattorikokeilusta. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan kiertoajelun merkeissä Teholan logistiikka- ja yritysalueelle sekä intermodaaliterminaaleille (KCY- ja RRT).

Asiantuntijapuheenvuorot käsittelivät raskasta liikennettä – etenkin rautatiekuljetuksia, yhdistettyjä kuljetuksia ja liikenteen sähköistymistä. Lisäksi tutkimusjohtaja Ville Henttu kertoi kokemuksia opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyöstä Xamkissa, mikä herätti vilkasta keskustelua myös yleisössä.

Puhutaan logistiikasta ja liikenteestä

Liikkumisen käyttövoimien ja teknologioiden muutoksen vaikutukset vähän kaikkeen -otsikolla puhui Jouni Juntunen, autoalan liiketoiminnan professori Oulun yliopistosta. Tuulivoima ja sillä tuotettu sähkö ja vety nousivat vahvasti esille myös raskaanliikenteen käyttövoimina.

– Liikenteen revoluutiosta evoluutioon -aikajana on vielä auki, mutta meidän roolimme tulee olla proaktiivisia eikä vain odottaa, että muut maat ajavat Suomen edelle, totesi Juntunen.

Markku Viljakainen Transvallilta oli koonnut esitykseensä ja keskustelun pohjaksi logistiikan kehitystä ja käsitteitä. Vilkasta keskustelua virisi etenkin aiheesta ”Miten itse kukin määrittelee termin logistiikka, puhutaanko kuljettamisesta ja onko sisälogistiikka yhtä kuin varastointia?” – puhumattakaan toimitusketjun hallinnan käsitteestä, ja miten käsitteitä opetetaan opiskelijoille eri koulutusasteilla. Kysymyksiä herätti myös logistiikassa käytettävä data: pystytäänkö aidosti johtamaan tiedolla, jos saatavilla ei laadukasta dataa tai jos sitä ei osata jalostaa?

Rautatiekaupunki Kouvola esittäytyi

Henkilö istuu tuolissa ja edessä olevat näytöt kuvaavat veturinkuljettajan näkymää veturista.
Kuva 2. Osallistujat pääsivät testaamaan veturin kuljettamista KRAOn simulaattoreilla. Kuva: Tiina Poikolainen.

Harri Mustonen Kouvola Innovationilta ja Tero Valtonen Kouvolan kaupungilta kertoivat osallistujille tiiviin paketin yhdistetyistä kuljetuksista ja rautateiden merkityksestä kaupungille sekä uuden RRT-alueen avautumisesta. Osallistujat vietiin bussilla kiertoajelulle Teholan logistiikka- ja yritysalueelle, Kouvola Cargo Yard -alueelle sekä uudelle terminaalille. Tällä hetkellä niin KCY:n kuin RRT:n alueella varastoidaan metsäteollisuuden käyttöön puuta ja haketta.

Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus Oy:n toiminnasta kertoi Kari Tähti. Mika Kukkola perehdytti osallistujia puolestaan simulaattoreiden maailmaan: pääsimme kokeilemaan minkälaiset näkymät ja tehtävät veturinkuljettajalla on.

Yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia

Tutkimusjohtaja Ville Henttu Xamkista kertoi logistiikan opetuksen ja -tutkimuksen yhteistyöstä niin onnistumisten kuin haasteidenkin kautta. Esimerkiksi osa lehtoreista työskentelisi mielellään osa-aikaisesti hankkeissa, mutta resurssien yhteensovittaminen ja aikataulutus on paikoitellen haastavaa.

Aikajana hankevalmistelusta rahoituksen varmistumiseen ja hankkeen aloittamiseen on lyhimmilläänkin kuukausia, joskus jopa lähemmäs vuotta. Koulutuksen puolella työaikasuunnittelu on pitänyt lukita hyvissä ajoin, ja jos hanke saa kielteisen rahoituspäätöksen, tulee lehtorille allokoidulle työajalle löytää muita tehtäviä.

Päivän lopuksi LIMOWAn toiminnanjohtaja Heikki Lahtinen teki yhteenvedon puheenvuoroista ja keskusteluista sekä kertoi LIMOWAn hankenäkymistä, työryhmistä sekä laajasta tapahtumakalenterista. Yhdistyksen roolin toimijoiden yhdistäjänä, sparraajana ja vertaiskehittäjänä voimme varmasti kaikki allekirjoittaa.

Opettajien- ja tutkijoiden päivä on erittäin konkreettinen tapa toteuttaa yhteistyötä ja tarjota mahdollisuus kohdata niitä henkilöitä, joita ei välttämättä muuten tulisi ”nähtyä” kuin nimenä sähköpostissa tai verkossa Teams-kokouksessa.

Kirjoittanut Tiina Poikolainen

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalalla.