Satamalogistiikan työntekijät, mies sekä nainen konttialuksen edessä, Aurinkoinen päivä. Turvallisuus on kokonaisuus työympäristöstä, työyhteisöstä, turvallisuuden johtamisesta ja turvallisuusosaamisesta. Kuva: Adobe Firefly.

Tehdään työtä turvallisesti myös kybermaailmassa!

04.12.2023

Marraskuu on varmaan synkin aikakausi Suomen neljästä vuodenajasta: harmaata, pimeätä, märkää ja liukasta – juuri ennen kauniin valkoisen talven saapumista. Marraskuun loppu oli tänä vuonna myös päätepiste yhdelle hankkeistamme.

Satamalogistiikan kyberhygienia -hankkeen (oikealta nimeltään Kyberuhkatekijät satamalogistiikan työturvallisuudessa) työn pääteemana oli työ- ja kyberturvallisuuden lisääminen satamien yrityksille, työntekijöille ja viranomaisille.

Kokonaisturvallisuus koostuu meistä kaikista

Turvallisuus on kokonaisuus työympäristöstä, työyhteisöstä, turvallisuuden johtamisesta ja turvallisuusosaamisesta. Työturvallisuus merkitsee sitä, että työolosuhteet ovat kunnossa ja työntekijä voi suorittaa työtehtäväänsä turvallisesti. Paras keino ehkäistä työtapaturmavahinkoja on ennaltaehkäisevä turvallisuustyö.

Kyberturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tavoitteenamme oli kartoittaa ja kehittää satamalogistiikan yritysten ja toimijoiden työturvallisuutta sekä varautumista kyber- ja hybridiuhkatekijöihin. Tärkeänä tavoitteena oli myös lisätä ymmärrystä yksittäisen toimijan vastuusta digimaailmassa ja omasta roolista kyberrikollisuuden torjumisessa.

Monipuolista käytännön materiaalia yrityksille

Kartoitimme kyberuhkatekijöitä haastattelemalla HaminaKotka-sataman logistiikan yrityksiä ja yhteistyökumppaneita keväällä 2023. Haastatteluissa käytimme kysymyspohjaa, jossa käsiteltiin digitalisaatiota, kyberturvallisuutta, informaatiovaikuttamista ja valtiollista toimintaa. Haastattelut analysoitiin ja raportoitiin anonyymisti, ja niiden pohjalta arvioitiin konkreettisia kyberuhkatekijöitä satamalogistiikan työ- ja kyberturvallisuudelle sekä informaatio- että hybridivaikuttamiselle.

Kyberhygienian käsikirja on Xamkin ”sveitsiläinen linkkuveitsi”: kyberuhkien, informaatio- ja hybridivaikuttamisen infopaketti pk-yrityksille. Käsikirja tehtiin suomeksi ja englanniksi.

Haastattelujen perusteella tuotimme konkreettisen infopaketin, Kyberhygienian käsikirjan, satamatoimintojen yrityksien henkilöstölle. Käsikirja käännätettiin lukijoiden toiveesta englannin kielelle.

Yritysten on tärkeää huomioida ja järjestää sisäistä, itsenäistä kyberkoulutusta omalle henkilökunnalle. Valmistelimme haastattelumateriaalin analysoinnin ja saatujen aineistojen perusteella myös itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja testauksia kyberuhkatekijöiden varalle. Niiden avulla yritykset voivat ennakoida ja varautua kyberuhkiin: kehittää toimintatapojaan, kouluttaa ja ohjeistaa henkilöstöä sekä harjoitella toimintaa kyberuhkatilanteessa.

Informaatio- ja hybridivaikuttaminen saattaa aiheuttaa turvallisuuspoikkeamia satamien läheisyydessä toimiviin yrityksiin ja työntekijöihin. Kybervakoilu voi olla myös vakava uhka satamatoimintojen yrityksiä kohtaan.

Hanketyömme tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiinkin henkilöstön työturvallisuuden ja kyberosaamisen vahvistaminen sekä informaatio- ja hybridivaikutusten torjuminen. Kybermaailmassa ei ole olemassa ainoastaan yhtä vastuualuetta turvallisuuden lisäämiseksi, vaan siihen vaaditaan sekä johdon että työntekijöiden johdonmukaista yhteistoimintaa.

Tuotetut materiaalit – haastatteluraportti, kyberhygienian käsikirjat, harjoitukset, Kyberturvallisuus tutuksi -videokoulutuskurssit ja muut harjoitukset ja ohjeet turvallisen kyberturvallisuusympäristön harjoittelemiseen ja ylläpitämiseen löytyvät hankkeemme verkkosivuilta. Koulutusmateriaalit toteutettiin karsimalla turha tietotekniikan jargon, ja käyttämällä sen sijaan kansantajuista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Kyberhygienian käsikirjat ovat ladattavissa myös painovalmiina tiedostoina, jotta yritykset voivat halutessaan painattaa niitä koulutusmateriaaliksi. Tuotimme yrityksille myös yksinkertaisia harjoituksia itse toteutettavaksi – suuremman kokonaisuuden ja harjoituksien valmisteluun on hyvät ja selkeät ohjeet saatavissa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Kevään kaunis Kybertuska, syksyn raikas KyberRuska

KyberRuskapäivän Turvallisuus ihmisten mielissä -paneelikeskustelijat: toimittaja ja kirjailija Marjo Näkki (vas.), Mari Aro Turvallisuuskomiteasta, kriisiviestinnän ja -johtamisen asiantuntija Christina Forsgård ja Samuli Könönen Kyberturvallisuuskeskuksesta. Kuva: Markus Hölsä, Xamk.

Maaliskuussa 2023 järjestimme yhteistyössä Kotkan kaupungin, Kymenlaakson Nuorkauppakamarin, Kotkan kauppakamarin ja Kymenlaakson liiton rahoittaman KyberReact Kymi22 – Last Call -hankkeen kanssa Kybertuskapäivä-huipputapahtuman. Tapahtuman vetonauloina olivat kansainväliset ja kotimaiset kyber- ja tietoturvan huippuasiantuntijat. Juontajina toimivat Ulla Parviainen ja Minni Hänninen Kotkan Nuorkauppakamarista.

KyberReactin viitoittamalla tiellä – suuret kiitokset projektipäällikkö Hanna Niemiselle – päätimme syyskuussa pitää hankkeemme loppuseminaarin vastaavalla konseptilla. Kybertuskapäivä-tapahtuman palautteet olivat erittäin positiivisia ja antoivat vauhtia ja hienon mahdollisuuden KyberRuskapäiväksi nimetyn seminaaripäivän toteuttamiseksi.

KyberRuskapäivää markkinointiin suoraan HaminaKotkan Sataman yrityksille ja Kymenlaakson alueen keskeisille yritystoimijoille tutkimuskeskus Merikotkan, Kymenlaakson liiton, yrittäjä- ja reserviläisjärjestöjen kautta. Markkinoinnissa hyödynnettiin Xamkin somekanavia (LinkedIn, IG-story ja Facebook) sekä uutiskirjeitä myös oppilaitoksemme sisäisessä markkinoinnissa.

Kyberalan yhteisöt ja verkostot hyödynnettiin kaikilla mahdollisilla tahoilla. Yrittäjäjärjestöjen, Kymenlaakson kauppakamarin,  Kotkan Nuorkauppakamarin ja Kymenlaakson liiton kautta tavoitimme myös heidän jäsenyrityksensä sekä jäsenet sosiaalisen median kautta. Kotkan kaupungin tuki oli myös tapahtumassa huomattavaa.

Syksyn KyberRuskapäivään oli ilmoittautuneita määräpäivään mennessä 461 henkilöä, joista 120 tuli paikan päälle Kotkan kampukselle. KyberRuskapäivä 2023 -tapahtumapäivän striimauslinkki levisi kulovalkean tavoin mm. Discord-palvelussa, joten livestreamin katsojamäärä oli tapahtumapäivän jälkeen 973 henkilöä.

KyberRuskapäivä 2023 -tapahtuman Experience Value Score (EVS) -palaute. Palautteen hymynaamat mahdollistavat tapahtumasarjan jatkon myös tulevaisuudessa.

Ja vielä kyberturvallisuusvideokoulutuksien kuvaukset

Kesäkuussa 2023 toteutimme Xamkin Kouvolan kampuksella Kyberturvallisuus tutuksi – johdatus perusteisiin -mikro-opintokurssille kuusi kyberturvallisuuskoulutusvideota yhteistyössä Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen kanssa.

Videosarjan ensimmäisessä osiossa kyberturvallisuuden TKI-asiantuntija Tuomas Heikkinen kertoo, mitä kyberturvallisuus tarkoittaa kolmella koulutusvideolla kansankielellä. Toisessa osiossa projektipäällikkö Vesa Tuomala opastaa yrityksiä kyberturvallisuuteen, kyberhygieniaan ja inhimillisiin tekijöihin, sekä kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuuden merkityksestä.

Yrityksissä turvallisuuden heikointa lenkkiä ei ole, vaan vahvuus tulee kokonaisuudesta!

Kyberturvallisuusvideot Xamkin Edufication-verkkosivustolla:

Satamalogistiikan kyberhygienia -hankkeen raportit, käsikirjat, ohjeet ja harjoitukset löytyvät Xamkin internet-sivuilta: www.xamk.fi/kyberhygienia

Kyberuhkatekijät satamalogistiikan työturvallisuudessa -hanke oli Kymenlaakson liiton (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) rahoittama vuoden mittainen hanke Kymenlaakson maakunnan elinkeinoelämän kyberturvallisuuden ja kyberhygienian lisäämiseksi, sekä turvallisemman työkulttuurin takaamiseksi. Tavoitteena oli kehittää satamalogistiikan yritysten ja toimijoiden työturvallisuutta käytännön tason osaamisella ja tietotaidolla sekä tunnistamalla kyberuhkatekijöitä ihmis- ja käyttäjänäkökulmasta.

Kirjoittanut Vesa Tuomala

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja kutsuu itseään humanistiseksi merikapteeni-insinööriksi. Kirjoittaja saattaa vaihtaa valkohattuhakkerin lätsän tarvittaessa kipparin lakkiin, joskus jopa propellipipoon tai foliohattuun!