BioLuuppi – kiertotalouden edelläkävijät kontti sijaitsee Mikkelin Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa. Kuva: Hanne Soininen.

Kiertotalouden edelläkävijät – BioLuuppi

13.03.2023

BioLuuppi -kokeilu- ja tutkimusympäristö vahvistaa Etelä-Savon kierto- ja biotalousosaamista. Täyden mittakaavan toimintaan tähtäävät koeajot aloitettiin viime kesänä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöturvallisuuden tutkimusryhmän biokaasukontissa aloitettiin koeajot kesäkuussa 2022. Biokaasukontin rakentaja on laukaalainen alan konkari Metener Oy, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus biokaasulaitosten toiminnasta, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Materiaalien testauksia ennen täyttä mittakaavaa

Tutkimusympäristössä tehdään tällä hetkellä testejä yhteistyössä Etelä-Savon alueen biokaasulaitosten Juvan Bioson Oy:n ja BioSairila Oy:n (BioHauki ja BioSairila) kanssa. Meneillään on täyden mittakaavan laitosten prosesseja tehostavia kokeiluja ja testauksia.

Uusien syötemateriaalien testaukset onnistuu hallituissa olosuhteissa vaarantamatta varsinaisen biokaasulaitoksen prosessin toimintaa. Kokeilut jatkuvat vuoden 2023 aikana Xamkin ja Metsäsairila Oy:n yhteisessä BioCir-hankkeessa.

Demonstraatioympäristöstä uutta kasvua

BioLuuppi-biokaasukontissa on kaksi jatkuvatoimista biokaasureaktoria. Kuiva- ja märkämädätysreaktoreiden koko on 0,5 m³. Kontin ja reaktoreiden lämmitys toteutetaan kaasukattilalla. Kaasukattilassa on myös sähkövastus, kun kaasua ei ole käytettävissä.

Periaatekuva BioLuuppi-ympäristöstä. Kuva: Metener Oy.

Kontin prosesseja monitoroidaan paikan päällä ja seurataan etänä Metener Oy:n automaatiojärjestelmän avulla. Reaktoreiden syöttämistä ja muuta toimintaa ohjataan automaatiolla.

BioLuuppi-demonstraatioympäristö tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden alueen biokaasulaitosten toiminnan kehittämiseen. Ympäristössä testatut parhaat käytännöt voidaan siirtää laitosmittakaavaan, mikä parantaa laitosten tehokkuutta ja edistää alueen materiaalivirtojen hyödyntämistä.

Xamk ja Metsäsairila Oy järjestävät BioLuuppi-ympäristöön 6.6.2023 tutustumispäivän, jolloin uuteen demonstraatioympäristöön pääsee tutustumaan tarkemmin. (EDIT: päivitetty tapahtuman päivämäärä)

BioLuuppi -kehittämis- ja tutkimusympäristö on rakennettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteistyönä. Kokeiluympäristö muodostuu Xamkin biokaasukontista ja Metsäsairila Oy:n mädätteiden tuotteistamisympäristöstä.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistuu kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir – Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi ja BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille -hankkeita rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Kokonaisuutta rahoittavat myös Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja Juvan Bioson Oy.

Lisätietoa: www.xamk.fi/bioluuppi

Kirjoittaneet Hanne Soininen, Salla Pulliainen, Tiina Saario, Arttu Lehikoinen ja Juha Luostarinen

Soininen työskentelee tutkimusryhmäpäällikkönä, Pulliainen projektipäällikkönä sekä Saario ja Lehikoinen projektitutkijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Luostarinen toimii pääsuunnittelijana Metener Oy:ssa.