Professori Ali Harlinin mukaan Savonlinnassa on syväosaamista metsäteollisuuden uudistumisen tarvitsemien ratkaisujen tuottamisessa. Kuva: Lasse Pulkkinen.

Puupohjaiset tuotteet uudistuvat – pysyykö Suomi vauhdissa mukana?

02.10.2023

FiberTech 2023 -metsäteollisuuspäivillä käytiin läpi tutkimustuloksia ja katsottiin tulevaisuuteen.

Puupohjaiset tuotteet ovat uudistumassa nopeammin kuin kertaakaan aiemmin koko toimialan historiassa. Läpimurtoja on tulossa kuitupohjaisissa tekstiileissä, rakentamisessa ja energian varastoinnissa.

Tekniset hiilinielut ja hiilidioksidin talteenotto tehtaiden piipuista sekä niistä valmistettavat materiaalit ja tuotteet ovat voimakkaan kehityksen kohteena. Silti tosiasia on, että niin petrokemian tuotteet ja jopa alumiini kasvavat nopeammin kuin puupohjaiset tuotteet maailmanmarkkinoilla.

Näitä mahdollisuuksia ja haasteita toi esille VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin Savonlinnassa 24,8,2023 järjestetyillä FiberTech 2023 -metsäteollisuuspäivillä yli 80 alan asiantuntijalle.

Ilmaston muutos, energiamurros, vihreä siirtymä ja maankäytön paineet vaikuttavat merkittävästi metsäteollisuuden uudistumiseen. Metsäteollisuudella on tärkeä rooli kestävän talouden osana, vaikka toimiala kokee jälleen kerran merkittäviä paineita uudistumiseen.

– Hyödynnämmekö arvokkainta raaka-ainettamme eli puuta ja metsiä raaka-aineena riittävän tehokkaasti? Kysymys ei ole pelkästään tonneista, vaan puun ominaisuuksien hyödyntämisestä, nykyistä monimuotoisemmista sovelluksista ja lisäarvon tuottamisesta, korostaa Harlin.

Metsäteollisuus on uudistunut aina, vaikkakin suuressa mittakaavassa vain muutaman kerran vuosisadassa. Uudistumisen aika on nyt ilmastonmuutoksen, vihreän siirtymän ja maailmanpolitiikan vaikuttaessa suomalaisen teollisuuden näkökulmasta sekä raaka-aineen saatavuuteen että tuotantosuuntien edellytyksiin.

– Kun murros on suuri ja Suomen talouden kannalta merkittävä, olisi maassa luotava teollisuuden uudistumista konkreettisesti vauhdittava teollisuuspolitiikka, Harlin toteaa. – Useat innovaatiot muovia korvaavien pakkausten, tekstiilien ja useiden muiden sovellusten aloilla ovat lähellä teollista läpimurtoa.

– On uhkana, että kilpailijamaat ottavat haltuun uusien ratkaisujen markkinat ja uusiin tuotteisiin tarvittavan syvällisen osaamisen, mikäli investoinnit Suomessa eivät konkretisoidu, Harlin jatkaa.

Savonlinnalaiset innovaatiot esillä

Wetend Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Matula esitteli yhteistyötä Xamk Kuitulaboratorion kanssa ja yrityksen saavuttamia uusia tehdastuloksia. Kuva: Lasse Pulkkinen.

VTT:n avainpuheenvuoron lisäksi kaksipäiväinen tapahtuma esitteli Xamk Kuitulaboratorion ja sen yhteistyöyritysten innovaatioita ja loivat pohjaa yhteistyölle pitkälle tulevaisuuteen.

Esillä oli muun muassa Xamk Kuitulaboratorion ja Valmetin Beoynd Circularity ekosysteemi-ohjelmaan liittyvän CEBIPRO-projektin ensimmäisen puolivuotisjakson tuloksia. Ne liittyivät muun muassa selluloosan kiteisyyden ja polymerisaatioasteen on-line-mittausmenetelmän kehittämiseen Xamkin patentoiman NMR-mittausteknologian lähtökohdista.

Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin muun muassa Kuitulaboratorion uusia prosessitutkimus- ja materiaalitutkimusalustoja, biogeenisen hiilidioksidin hyötykäyttömahdollisuuksia, Xamkin Elektroniikan 3K-tehtaan lisäävän valmistuksen tutkimustuloksia sekä muita tärkeitä metsäteollisuuden kehitykseen liittyviä uusia tuloksia ja metsäteollisuuden mahdollisuuksia osana puhdasta ja vihreää siirtymää.

FiberTech 2023 -päivät järjesti Xamkin Kuitulaboratorio. Kaksipäiväisen tilaisuuden aikana yleisölle esiteltiin myös Savonlinnassa toimivien Wetend Technologies Oy:n, Aquaflow Oy:n, CarbonReuse Finland Oy:n, Teknosavo Oy:n sekä Aalto-yliopiston tutkimusryhmän uutuuksia.

Kirjoittanut Lasse Pulkkinen

Kirjoittaja työskentelee tutkimusjohtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalla.