Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän tekijöitä kokoontui lokakuussa Mikkelissä.

Yhteistyöstä lisäintoa ja iloa viestintään

04.12.2023

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän tekijät ovat verkostoituneet vapaamuotoisesti ja oma-aloitteisesti. Verkostossa jaetaan TKI-viestinnän vinkkejä ja iloja sekä pohditaan yhdessä ratkaisuja haasteisiin.

Säännöllisten Teams-aamukahvien lisäksi verkosto on kokoontunut jo pari kertaa kasvotusten: viime keväänä Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun vieraana ja syksyllä Xamkin Mikkelin kampuksella. Lisäksi keskustelua käydään Linkedin-ryhmässä.

Muutaman vuoden aikana verkostoon on kertynyt aiheen parissa työskenteleviä ihmisiä eri puolilta maata. Verkostoon voi tulla mukaan riippumatta omasta nimikkeestä tai työnkuvasta. Tieto verkostosta on kulkenut kollegalta toiselle, ja lisäksi innostuneita on löytänyt mukaan muun muassa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston koordinoiman TKI-viestinnän työpajasarjan kautta.

Verkostossa jaetaan avoimesti hyviä käytänteitä ja onnistumisia, jotta niistä olisi hyötyä myös muille.

Ammattikorkeakouluissa tutkimus- ja kehittämisviestintää on organisoitu monin eri tavoin. Yksi verkoston tapaamisten kestoaiheista onkin näiden mallien vertailu. Vaikka korkeakoulun muu viestintä on useimmiten keskitetty yhteen yksikköön, TKI-viestintä saattaa olla hajautettu organisaation eri osiin. Erilaiset organisoitumistavat johtunevat muun muassa ammattikorkeakoulujen kokoeroista, TKI-toiminnan volyymin eroavaisuuksista, TKI-toiminnan alojen määrän eroista, maantieteellisistä eroavaisuuksista sekä erilaisista historiallisista syistä.

Kaikissa malleissa on vahvuutensa ja heikkoutensa: Mitä keskitetympää TKI-viestinnän koordinointi on, sitä tarkempi on oltava, ettei se etäänny hanketyön arjesta. Mitä hajautetumpaa TKI-viestinnän tekeminen on, sitä enemmän täytyy huolehtia tiedonkulusta tekijöiden välillä. Myös viestinnän tekijöiden työnkuvat ovat hyvin moninaisia, ja monet verkostoon kuuluvista tekevätkin työkseen myös muihin kuin TKI-aiheisiin liittyvää viestintää. Monessa ammattikorkeakoulussa TKI-viestijöitä on vain muutamia, joten tiedonvaihto korkeakoulujen kesken on kullanarvoinen lisä.

Verkoston väen yhteinen tavoite on tehdä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyötä tunnetuksi. Tässä yhteistyö on voimaa: jokainen teko, joka tuo näkyvyyttä, hyödyttää hyvin todennäköisesti koko ammattikorkeakoulukenttää ja nostaa sen profiilia suuren yleisön silmissä. Verkostossa jaetaankin hyvin avoimesti hyviä käytänteitä ja onnistumisia, jotta niistä olisi hyötyä myös muille.

Verkoston yhteinen tavoite on tehdä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyötä tunnetuksi.

TKI-maailman ominaispiirteet, kuten rahoittajien joskus monimutkaisiltakin tuntuvat ohjeet ja vaihtuvan henkilöstön jatkuva perehdyttäminen viestinnän käytäntöihin, nousevat usein esiin verkoston keskusteluissa. Hankejargonin suomentaminen ymmärrettäväksi tekstiksi ja sosiaalisen median kanavien kirjo ovat myös vakiopuheenaiheita. Uusimpina teemoina esiin ovat nousseet tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä ja tutkijoiden suojaaminen häirinnältä sosiaalisessa mediassa.

Käytännön vinkkien lisäksi verkostossa jaetaan myös kollegiaalista voimaa ja viljellään hersyvää huumoria. Kun kollega kahvimukeineen ruudun ääressä toisella puolella Suomea ymmärtää jo puolesta sanasta, mistä viestinnän kiemurasta on tällä kertaa kyse, on taas helpompi jatkaa arkea TKI-viestinnän sanansaattajana. Toki tuttujen aiheiden lisäksi kokoontumisissa kuulee usein myös aivan uusia asioita ja saa tuoreita näkökulmia, koska TKI-toiminnassa, jos jossain, on kyse jatkuvasta muutoksesta.

Kirjoittanut Heli Kauppinen

Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispalveluissa.

LinkedIn ¦ Viestipalvelu X