Active Life Lab tulee sijoittumaan Kalevankankaan ulkoilumaastojen ympäröimään Saimaa Stadiumiin.

Active Life Lab kehittää datan avulla hyvinvointipalveluja

03.10.2017

XAMK Active Life Lab tarjoaa ainutlaatuisen kehitysympäristön digitaalisten hyvinvointisovellusten huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteyteen valmistuva laboratorio laajentaa XAMK:n TKI-toimintaa tukemaan entistä vahvemmin maakunnan terveyden edistämistoimenpiteitä.

XAMK Active Life Lab tarjoaa kehitysympäristön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseksi. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Hyvinvointia edistävä ympäristö

Hyvinvointia edistävä tila on XAMK Active Life Labin lippulaiva. Tila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Puolet tilasta on katettu virtuaalitodellisuusympäristöllä, jonka avulla luentoa, ryhmätyötä, taidenäyttelyä tai vaikka ravintolaillallista voi toteuttaa tunnelmallisessa museossa tai luonnon helmassa.

Tilassa voidaan tutkia esimerkiksi luonnon hyvinvointivaikutuksia vakioidussa ympäristössä, mikä auttaa selvittämään simuloidun luontokokemuksen eri osa-alueiden itsenäisiä ja yhteisiä vaikutuksia. Tehokkaimpia elementtejä voidaan käyttää tuottamaan samoja hyvinvointivaikutuksia myös muualla kuin luontoympäristössä.

Älykkäässä kuntosalissa treenataan lihaksia ja aivoja

Älykkäät kuntosalilaitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.  Laitteissa on avoin rajapinta, mikä mahdollistaa hyvinvointi- ja kuntoutuspelien sekä kognitiota kehittävien sisältöjen kehittämisen.

Fyysistä kuntoa sekä kognitiivista kapasiteettia yhtä aikaa kehittävä kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi ikääntyneiden tehokkaan ja motivoivan harjoittelun.

Kuntotestauslaboratoriossa mitataan ja motivoidaan

Kuntotestaukseen tarkoitettu tila on varustettu viimeisimmillä fysiologisilla mittareilla sekä virtuaalitodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella. Laboratorioon tulevalle juoksumatolle voi projisoida erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä, mikä tehostaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinpotilaiden sekä neurologisten potilaiden kuntoutusta.

Älykäs ravintolaympäristö ohjaa terveellisiin valintoihin

XAMK Active Life Labin alakerran ravintolassa tutkitaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti terveyttä edistäviä ruokapalveluita. Ruokapalveluihin liitettävillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan ohjata ja opastaa asiakkaita hyvinvointia lisäävään syömiseen. Ravintolatilan värejä ja kalustusta voidaan muuttaa eri käyttötarpeiden mukaan terveyden edistämisen lähtökohdista.

Jokainen omistaa oman datansa

Tavoitteena Active Life Labissa on tutkia hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuutta eri kohderyhmissä.

Tietoturvaan ja datan omistajuuteen ja jatkokäyttöön liittyvät kysymykset ovat erityisen tärkeitä ja herkkiä hyvinvointitiedon osalta. XAMK Active Life Labin pääperiaate on, että henkilö omistaa hänestä kerätyn tiedon ja hänellä on täysi valta päättää sen jatkokäytöstä. Henkilöllä on oikeus saada tietää mitä data hänestä on kerätty ja hän voi aina poistaa datan niin halutessaan.

Ihmisiä palvelevat läpinäkyvät tietoturvaratkaisut ovat olennainen kilpailuetu tulevaisuuden hyvinvointiteknologioiden kehitystyössä. Parhaimmillaan ne edesauttavat datan hyödyntämistä ihmisen hyvinvointia edistävällä tavalla ja lisäävät luottamusta eri hyvinvointiteknologioita kohtaan.

“Tällaista ympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty”

XAMK Active Life Labin tilat on suunniteltu edistämään luovuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laboratorion tilaratkaisuiden lähtökohtana on “startupmainen” ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen.

Uusimpaan teknologiaan yhdistettynä tila tarjoaa inspiroivan ympäristön uuden ja vaikuttavan hyvinvointitarjonnan kehittämiseen. Hankintojen esiselvitysvaiheessa eräs tarjoaja totesi: ”Tällaista ympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty”.

Tervetuloa mukaan kehittämään yhdessä palveluita!

Kuinka Active Life Lab voisi tuoda lisäarvoa organisaatiosi toimintaan ja palveluvalikoimaanne? Miten tutkimuslaboratoriossa tulee ottaa huomioon, jotta se tukee parhaiten kehittämistarpeitanne?

Haluamme rakentaa laboratorion ympärille aktiivisen kumppaniverkoston ja palvella parhaalla mahdollisella tavalla alueen sidosryhmiä. Ensimmäisessä tilaisuudessa Mikpoli-salissa Mikkelissä 24.11 klo 9-11 kokoamme yhteen kaikki yhteiskehittämisestä kiinnostuneet sidosryhmät, esittelemme rakenteilla olevan tutkimuslaboratorion mahdollisuuksia ja kerromme kehittämistyön jatkosta.

Ilmoittaudu mukaan täällä:

Ilmoittaudun Active Life Lab -kickoffiin

Tai ole suoraan yhteydessä meihin:
Viljo Kuuluvainen, TKI-asiantuntija, viljo.kuuluvainen@xamk.fi, p. 0406701695.
Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, arto.pesola@xamk.fi, p. 040 6411 504.

XAMK Active Life Lab

– XAMK:n TKI-toimintaa varten perustettu uusi tutkimusyksikkö
– uuden YAMK-koulutuksen ” Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen” sekä uuden tradenomipohjaisen AMK-koulutuksen ”Hyvinvointituottaja” hermokeskus
– toimintaan pyritään integroimaan paikallisia, maakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta
– Yli 700 neliömetrin tilat sijaitsevat Saimaa Stadiumin toisessa kerroksessa
– Laboratorion ovet aukeavat maaliskuussa 2018

Hanke

Euroopan aluekehitysrahaston ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hanke koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.

Kirjoittaneet Arto Pesola ja Viljo Kuuluvainen

Arto Pesola työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä Kestävän hyvinvoinnin painoalalla, sekä Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankkeen projektipäällikkönä. Viljo Kuuluvainen työskentelee Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankkeen TKI-asiantuntijana.