Ideakilpailuja on pidetty liikuntatapahtumissa, näin myös Liettuassa. Kuva: Viktorija Piščalkienė

Kokeilukulttuurilla iloa ja intoa liikuntaan

14.12.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun viidestä Itämeren valtiosta kokoama toimijaverkosto edistää liikunnallista elämäntapaa kokeilukulttuurin toimintatapoja hyödyntäen. Ajattelutavan muovaaminen ihmisen omaa aktiivisuutta ja omia ideoita kunnioittavaksi onkin melko mielenkiintoista.

Villages on Move Baltic hankkeeseen osallistuvissa maissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Tanskassa on sama ongelma kuin muissakin EU –maissa. Ihmiset eivät liiku tarpeeksi. Esimerkiksi Liettuassa 60 prosenttia ikääntyneistä ei liiku lainkaan, ja Virossa ja Tanskassa on huomattu, että alhaisemman tulotason perheissä liikutaan vähemmän.

Yleisin tapa liikkua on yksin luonnossa kävellen, juosten tai pyöräillen. Myös kuntosaliharjoittelu on suosittua. Poikkeuksen tekee Tanska, missä lähes 50 prosenttia kansalaisista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa.

Ideakilpailuja ja ideoiden kehittelyä jaettavaksi tapahtumissa

Villages on Move Balticissa halutaan luoda yhteisöllisyydellä ja ideoita jakamalla lisää intoa jokapäiväiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Kukin partneri on lähtenyt konsortioon mukaan omista lähtökohdistaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon Liikunta edistävät Mikkelissä toteutetun Unelmien liikuntakuukauden ja Olympiakomitean Unelmien liikuntavuoden mallia maaseutualueilla ja etsivät uusia innovaatioita Sporttivaunun ja kylien liikuntatapahtumien rinnalle. Lisäksi olemme levittäneet hyviä malleja liikuntakokeilujen käyttämisestä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Klikkaa kuva suuremmaksi.  Terveysliikuntasuositus aikuisille Suomessa. Kuva: UKK-instituutti

Virossa on keskitytty lähinnä päiväkoti- ja alakouluikäisten liikunnan edistämiseen. Latviassa kylien ihmiset ideoivat osana kylien kehittämistyötä uudenlaisia liikuntatapahtumia. Liettuassa halutaan edistää esim. Parkinsontautipotilaiden liikunnallista aktiivisuutta. Tanska on lähdössä juoksuharrastuksen ja seniorigolfin levittämiseen mukaan. Yhdessä olemme sitoutuneet ajatukseen: ”Lisää liikettä kylille kokeilukulttuurin hengessä.”

Kokeilukulttuurissa muiden ideat innostavat

Mitä kokeilukulttuuri sitten tarkoittaa? Aiheesta löytyy varsin vähän kirjallisuutta, mutta ainakin voi sanoa, että se haastaa suunnittelukulttuurin.

 

Suunnittelukulttuuri – Kokeilukulttuuri

Yksin ≥ Yhdessä

Joku muu ≥ Me

Joskus ≥ Heti

Ylhäältä alas ≥ Alhaalta ylös

Lisää resursseja ≥ Nykyisillä resursseilla – eri tavalla

Hyvin suunniteltu ≥ Käytännössä kokeiltu

Passiivinen ≥ Dynaaminen

Siiloissa ≥ Verkostoissa

Totuttu ≥ Luova

Joko-tai ≥ Sekä-että

Suorittaja ≥ Tekijä

     Rutiini ≥ Uuden testaus

Baltian maissa kokeilukulttuurin ajattelumallin siirtyminen on ehkä kaikkein työläintä, koska neuvostoajan perintönä liikunnan harrastaminenkin on ollut hyvin ylhäältä ohjattua. Koulutusorganisaatioissakin on vaikea joskus mieltää, ettei kaikkea tarvitse suunnitella ensin valmiiksi, ennen kuin jo kokeillaan, miten ihmiset ottavat uudet ideat käyttöön.

Yhdessä uskomme kuitenkin kokeilukulttuurin avulla löytyviin uusiin ratkaisuihin liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

 

Lähteet:

Hanna Kosonen, toim.: Täydellinen liikuntakuukausi ideakirja, 2014

Julkaisusarja 77, A. Berg, M. Hildén ja K. Lahti, Kohti kokeilukulttuuria, Helsinki 2014

 

Villages On Move Baltic 01.01.2017 – 31.12.2018 Erasmus+ Sport

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Etelä-Savon Liikunta ry, Lääne-Viru College, Viro, Latvian Rural Forum, Latvia, Kauno Kolegija, Liettua, Lillabaelt Academy, Tanska.

Kirjoittanut Marita Mattila

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.