Nuukin satamaa Grönlannissa. Kuva: Justiina Halonen

Arktiselta alueelta Afrikan auringon alle

14.12.2017

Kansainvälinen yhteistyö logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystiimissä on saanut uutta buustia kuluneena lukuvuonna. Konferenssimatkat ovat tuottaneet lisää vierailupyyntöjä ja fact finding -matkat konkretisoituneet yhteistyöksi. Matkoilla on tehty Xamkin toimintaa tutuksi sekä verkostoiduttu uusien hankekonsortioiden luomiseksi.

Logistiikan ja merenkulun TKI-työn painopisteet ovat kansainvälisiä; samoja logistisia haasteita pohditaan niin Euroopassa kuin kauempanakin. Myös merenkulun kehitystarpeet ovat globaaleja. Merenkulun ympäristövaikutusten hallintaan tarvitaan yhteneviä keinoja, vaikka maantieteellinen alue tuokin eroavaisuuksia toimintamalleihin. KV-toiminta on siten luonteva osa logistiikan ja merenkulun TKI-työtä. Seuraavassa on kuvattu TKI-tiimin viimeisimpiä kv-kontakteja ja matkojen antia.

Tutustumismatka Maritiem Insitute Willem Barentsz’iin

Maritiem Instituut Willem Barentsz on Hollannissa toimiva merenkulun simulaattorikeskus, jossa on myös öljyntorjuntaan keskittynyt osa. SCAROIL-hankkeen projektitiimi kävi tutustumassa keskukseen 19.–20.6.2017 tavoitteenaan hakea hyviä käytäntöjä oman öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksen kehittämiseksi.

TKI-asiantuntija A. Lanki ja simulaattorikouluttaja P. Werner Maritiem Instituut Willem Barentsz’in komentosiltasimulaattorissa (Kuva: Justiina Halonen).

Käyntimme aikana saimme kokeilla öljyntorjuntatehtävän suorittamista. Tutustumiskäynti koettiin erittäin hyödylliseksi; oli valaisevaa nähdä ja itse kokea, kuinka he olivat ratkaisseet simulaatioihin liittyviä haasteita. Havaitsimme pohtivamme paljon samoja kysymyksiä, ja päätimmekin ryhtyä valmistelemaan yhteistä projektia niiden ratkaisemiseksi.

TransNav-konferenssi Puolassa

Hollannista jatkoimme Puolaan merenkulun konferenssiin, johon olimme saaneet läpi artikkelin SCAROIL-hankkeen tuloksista. Seminaarin järjesti Gdynian Maritime Academy 21.–23.6.2017 ja siihen osallistui merenkulun tutkijoita yli 70 maasta. Lähimmin tutustuimme japanilaisiin ja saksalaisiin kollegoihin. Esityksemme jälkeen saimme useita yhteydenottoja ja kutsun tulla kertomaan öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksesta Grönlantiin.

MARPART-konferenssi Nuukissa, Grönlannissa

Ja sinnepä menimme. Grönlannissa oli koolla MARPART-tutkijaverkosto, jossa oli edustettuina yhdeksän maata arktiselta alueelta. Konferenssin aihe “Competence Development within Maritime Emergency Preparedness” on juuri nyt ajankohtainen Grönlannissa, jossa avautuvien laivareittien vuoksi meriliikenne lisääntyy. Kasvava turismi ja matkustaja-alusliikenne edellyttävät pelastusvalmiutta alueella, jossa infraa eikä pelastusviranomaisia juuri ole. Lisäksi meriliikenne nostaa alusöljyvahingon riskiä.

Konferenssia isännöivät Nord University ja Ilisimatusarfik eli Grönlannin yliopisto. Seminaariin liittyi myös workshop meripelastusjohtokeskuksessa, Arctic Command Centressä. Tilaisuudesta jäi paljon hyviä kontakteja sekä uusia väyliä Xamkin öljyntorjuntaosaamisen vientiin.

IMAM2017-konferenssi ja workshop Lissabonissa

Lokakuussa Instituto Superior Técnicolle Lissaboniin kokoontui International Congress of International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM2017), jossa saimme tilaisuuden esitellä SÖKÖSaimaa-hankkeen tuloksia. Esitys herätti mielenkiintoa ja saimme hyviä vinkkejä tietolähteistä.

Samalla viikolla Lissabonissa järjestettiin myös öljyvahinkoriskiin keskittyvä Openrisk-workshop, jota isännöivät HELCOM ja Ministério do Mar. Osallistujat olivat tuttuja aiemmasta workshopista, mutta yksi uusi tuttavuus sentään löytyi – Kotkasta!

Riikassa ja Stralsundissa

Kesäkuussa Logistiikan ja merenkulun tiimi oli edustettuna Society of Open Innovationin ja Riikan teknisen yliopiston konferenssissa Riikassa. Tilaisuudessa esitettiin Vähähiiliset Satamatoiminnot -hankkeeseen liittyvä tieteellinen artikkeli, joka oli kirjoitettu yhteistyössä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa.
Lokakuun alussa suuntana oli  23. Baltic Sea Forum Starlsundissa Pohjois-Saksassa. Forumin teemana oli Suomi ja pidimme esityksen aiheesta “Logistics Challenges in Finland and the Green Corridor concept”.

Hankesuunnitteluun liittyviä matkoja

Lokakuussa osallistuttiin Baltic Sea Region -ohjelman kolmannen hakukuulutuksen infotilaisuuteen Riikassa sekä tavattiin suunnitteilla olevan NGRouteS -hankkeen partnereita. Kaksipäiväisen syyskuisen Tukholman reissun tavoitteena oli saada OPTERM Horisontti 2020 -hankkeen suunnittelu- ja kirjoitustyötä eteenpäin isoin harppauksin.
Kun lähes kaikilta osapuolilta 18 partnerin konsortiosta oli edustaja paikalla, saatiin sovittua monia asioita. Lisäksi kansainvälistä hanketyötä edistettiin Pietarissa, jossa on käyty neuvottelemassa potentiaalisten venäläispartnereiden kanssa useammankin kerran vuoden 2017 aikana.

Vielä tämän vuoden aikana Logistiikan tiimin jäseniä matkustaa Brysseliin H2020 koulutustilaisuuteen sekä verkostoitumaan muiden logistiikan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten hyvä hankehakemus tulisi kirjoittaa sekä mahdollisesti löytää sopivat yhteistyökumppanit seuraavien vuosien hakuihin.

Matka Tansaniaan avarsi

Marraskuussa kaksi Logistiikan edustajaa lähti syksyn sateita karkuun Tansaniaan. Matka oli osa “Tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus Tansaniaan” -hanketta. Matka oli silmiä avartava kokemus niin iloineen kuin suruineen – kehitettävää löytyy todella paljon kaikilta aloilta. Osallistuimme NACTE:n (National Center of Technical Education) järjestämään seminaariin APC Bunju kongressikeskuksessa 6-8.11.2017.

Seminaarin kunniavieraana oli varapresidentti Mama Samia Suluhu Hassan, jonka teemoina olivat tasa-arvoisuuden ja naisten aseman lisääminen koulutuksessa ja työelämässä. Meidän fokuksenamme oli merenkulun ja logistiikan alan partnereiden tunnistaminen ja saimmekin tehtyä aiesopimuksia yhteistyön aloittamisesta.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Justiina Halonen

Vappu-Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Justiina Halonen tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.