Uusi malli kehittää opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta korostaen itseohjautuvuutta ja sitoutumista oman ammattitaidon rakentamiseen.

Xamk haastaa oman harjoittelumallinsa

14.12.2017

Taloushallinnon tradenomien työharjoittelu on ammattikorkeakoulussa tarkasti ohjattua toimintaa työpaikoilla, kuten Kouvolassa tilitoimistoissa, talouspalvelukeskuksissa, isännöintipalveluissa ja teollisuuden sekä finanssialan yrityksissä.

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja, ja se auttaa opiskelijoita työllistymään koulutusalaansa vastaaviin tehtäviin. Harjoittelun tavoite on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee koulutusohjelman mukaista opiskelua.

Yleisesti harjoittelu suoritetaan työpaikalla, jossa opiskelijalle määritetään työtehtävät ja ohjaaja. Ennen harjoittelun alkua on oppilaitoksen harjoitteluohjaajan kanssa käyty läpi työpaikka ja työnkuva harjoittelun hyväksymiseksi ja harjoittelun lopussa opiskelija todentaa työskentelyn työtodistuksella ja raportilla. Harjoittelun aikana työpaikan ohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä ja työtehtävien vaativuutta lisätään kokemuksen ja taitojen karttuessa.

Opiskelijan osaamispohjainen harjoittelumalli

Tilanteessa, jossa opiskelija työskentelee projektissa, jossa ei ole ammatillista työnantajan osoittamaa ohjaajaa, vaan opiskelija itse työskentelee suoraan ns. asiantuntijatehtävissä yrityksen kanssa, on erityisen tärkeää määrittää oppilaitoksen ja opiskelijan välillä tavoitteet jo ennen harjoittelun aloitusta. Työtehtävät tulee määrittää opiskelijan taitotason mukaan ja muodostaa niistä ”tuotteet”, joita on mahdollista yrityksille tarjota. Opiskelijan itseohjautuvuus ja reflektointitaidot nousevat tärkeään osaan harjoittelun aikana.

Vertaiskehittämisessä kokeillaan uutta ja haastetaan vanhaa

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa -ESR-hanke etsi kesäksi 2017 yrityskehityksen harjoittelijaa, sillä yrittäjiltä kerätyn datan pohjalta mm. taloushallinto nousi esiin kehityskohteena. Kuusi kouvolalaista mikroyrittäjää sai projektin toimenpiteiden kautta viikon kestävän konsultaation 3. vuoden tradenomiopiskelijan osaamisen pohjalta luotujen tuotepakettien kautta.

Yritysten toimialat olivat ravintola, eläinkauppa, kodinsisustusliike, valaistuksen erikoisliike, kukkakauppa sekä kultasepänliike. Tuotteiksi valikoituivat taloushallinnon tunnuslukujen ymmärrys, budjetointi, kustannuslaskenta, kannattavuuslaskelma, Balance Scorecard sekä taloussuunnittelu.

Opiskelija tyytyväinen uuteen harjoittelumalliin

Opiskelijan palaute uudesta harjoittelumallista oli positiivinen. ”Omasta mielestäni onnistuin kaikkien yritysten kohdalla löytämään ainakin yhden hyvän löydön tilinpäätöksestä tai tekemään jotain konkreettisia työtehtäviä yrityksen hyväksi.”

”Harjoittelu oli erinomainen työkokemuksen kartoittamisen kannalta. Pääsin toimimaan monessa yrityksessä, joten työtehtävät muuttuivat jatkuvasti vaihtuvien toimeksiantojen ansiosta. Harjoittelu antoi hyvän kuvan millaista talouskonsultin työ voi olla. Vastuunottaminen omista töistä korostui, sillä työskentely oli lähes täysin itsenäistä. Yrittäjät luovuttivat tärkeitä asiakirjojaan minulle, joita oli käsiteltävä huolellisesti ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Konsultoidessa oli luotettava omaan osaamiseen, joten annetut tehtävät ja ohjeistus yrittäjille oli valmisteltava huolellisesti. Vastuullisuus on tärkeää, koska väärät neuvot voivat johtaa yritystä päinvastaiseen suuntaan halutusta. Sopeutuminen uusiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin antoi varmuutta omasta osaamisesta, kun joutui kohtaamaan tilanteita, joihin ei voinut valmistautua. Sovittu tapaaminen saattoi päivässä vaihtua täysin toisen yrityksen tapaamiseen, jolloin valmistautuminen jäi vähiin tai sitä ei ollut ollenkaan.”

Mikroyrittäjät saivat apua akuutteihin ongelmiinsa

Osallistuneet yrittäjät olivat pääosin tyytyväisiä kokeilun tuloksiin ja harjoittelu oli mennyt hyvin. Yrittäjät kommentoivat harjoittelua seuraavasti: ”Asiallinen ja asioihin perehtynyt opiskelija, opasti jatkotoimenpiteisiin, oli kohtelias ja ystävällinen, osasi kertoa asiat ilman ammattitermejä.” ”Opiskelija oli ajallaan, mitä yrittäjänä arvostan.” ”Harjoittelija oli todella kohtelias ja fiksu nuorimies.”

Kultaseppä kertoi ymmärryksen kasvaneen tilinpäätöksen lukemisesta ja yllättyi tiettyjen kuluerien suuruuksista. Valaistusliikkeen yrittäjä sai Excel-tuloskortin, johon tarvitsee vain syöttää luvut, niin kaavat laskevat toimintaa ohjaavia tunnuslukuja. Sisustusliikkeen yrittäjä sai työkalun myynnin ja markkinoinnin seuraamiseen. Kukkakauppiaalla oli liiketoiminnan ja toimialan erityistuntemusta vaativa toimeksianto, joten harjoittelusta ei saatu toivottuja tuloksia viikossa. Toimeksiantoa jatkettiin opiskelijan opinnäytteessä. Eläinkaupan yrittäjä sai tuloskortin taloussuunnittelun tueksi. Ravintoloitsijan hyöty oli ymmärrys lounaan kannattavuuteen, ja ravintolan kate on parantunut raaka-aineita ja henkilöstöä muuttamalla.

Uuden harjoittelumallin hyödyt

Uuden harjoittelumallin kokeilu koettiin toimivaksi kaikkien osapuolten kesken ja jatkossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk pyrkii palvelemaan elinkeinoelämän pieniäkin toimijoita tarjoamalla tämän päivän osaajia, joiden työelämätaidoilla on kysyntää. Uusi malli kehittää opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta korostaen itseohjautuvuutta ja sitoutumista oman ammattitaidon rakentamiseen tulevaisuuden työelämässä menestymiseksi.

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa (1.11.2016 – 28.2.2018) on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaupunkikeskustan kehittämisprojekti Kouvolassa.

Kirjoittaneet Riku Happonen, Katariina Vesala ja Sakari Vanha-Similä

Riku Happonen toimii projektipäällikkönä ja Katriina Vesala lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Sakari Vanha-Similä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelija.