K-Patents Oy:n liiketoimintajohtaja Keijo Pyörälä on tyytyväinen Xamk-yhteistyöhön kuitulinjan pesuteknologian tutkimuksessa.

Kuitulaboratorio energiatehokkuuden jäljillä

14.12.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratoriossa tehdään ainutlaatuista energiatehokkuutta parantavien mittausinnovaatioiden tutkimusta.

Nykyaikainen sellutehdas-biojalostamo tuottaa puukuidun ja puukemiallisten sivutuotteiden lisäksi erittäin merkittävän määrän vihreää sähköä. Puunjalostuksen sivutuotteena ligniinin poltosta syntyvä sähköntuotto on alan suurimmissa suomalaisissa tehtaissa vuositasolla lähes 2 terawattituntia vuodessa. Kuitulinjan pesuprosessin energia- ja prosessitehokkuutta on tutkittu Xamkin Kuitulaboratoriossa teollisuuden ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä lähes 10 vuotta.

Sellutehdas-biojalostamon energiatehokkuuteen vaikutetaan jo prosessin alkupäässä sellukuitua käsiteltäessä ja pestäessä. Xamkille alaan liittyvä tutkimustoiminta sopii hyvin, koska alan johtavia yrityksiä toimii Savonlinnassa.

Tehtaan energia- ja ympäristötehokkuuteen liittyvän pesuprosessin tutkimus on ollut alusta alkaen tärkeää Xamkin Kuitulaboratoriolle.

– Savonlinnassa tehdään alan parhaat prosessilaitteet, ja mittaus- ja säätötekniikkaan liittyvällä tutkimuksella voidaan lisätä alan kilpailukykyä, energiatehokkuutta sekä tukea palveluliiketoiminnan kehittymistä, kertovat tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen ja Kuitulaboratorion päällikkö Tapio Tirri. Teollisuuden vientitoiminnan kautta tutkittu ja testattu uusi osaaminen onkin levinnyt paitsi usealle suomalaiselle tehtaalle, myös kansainvälisille markkinoille.

Yhteistyö toimii erinomaisesti

Vantaalla pääkonttoria pitävä, mutta ympäri maailmaa toimiva K-Patents Oy on ollut lähes 10 vuotta Kuitulaboratorion kanssa yhteistyössä kehittämässä sellukuidun pesuprosessin hallintaa. K-Patents Oy on tyytyväinen Xamkin Kuitulaboratorion kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Kuitulaboratorion kanssa tekemämme pitkäjänteinen yhteistyö on auttanut meitä laajentamaan kansainvälistä markkinaamme sekä kehittämään uusia sovelluksia metsäteollisuuteen, sanoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Keijo Pyörälä K-Patents Oy:stä.

Seminaari kokosi asiantuntemuksen

Kuitulaboratorio ja mittaus- ja optimointiteknologiaa kehittävä K-Patents Oy järjestivät sellutehdas-biotuotetehtaan ruskean massan pesun ja keiton optimointiseminaariin Savonlinnassa 15.11.2017. Seminaarissa esiteltiin alan asiantuntijoiden uusinta tietoa sellutehtaan tuotantoprosessien hallinnasta, säädöstä ja optimoinnista.

Aiheet koostuivat tuoreimmista akateemisista tutkimustuloksista ja kenttäkokemuksista sekä kuitulinjan pesu- ja keittoprosessin optimoinnin tärkeydestä ja tuloksista prosessin tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi kuultiin, kuinka hallittujen säätöjen avulla saavutetaan merkittäviä säästöjä tehtaiden kemikaalien kulutuksessa, prosessin optimoinnissa ja koko tehtaan kemikaalikierron tehokkuudessa. Seminaarissa esiteltiin myös parantuneen energian ja materiaalien talteenoton tuloksena syntyviä ympäristövaikutuksia ja kustannussäästöjä.

Seminaari kokosi yhteen teollisuuden edustajia eri puolilta Suomea. K-Patents Oy:n ja Xamk Kuitulaboratorion lisäksi tilaisuudessa alan uusia tuloksia esittelivät mm. Kemira Oyj, StoraEnso Oyj sekä Andritz Oy.

Kirjoittaneet Lasse Pulkkinen ja Heidi Miettinen

Lasse Pulkkinen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tutkimusjohtaja. Heidi Miettinen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun viestinnästä vastaava TKI-suunnittelija.