Kansainvälisesti katsottuna meillä Suomessa on monipuolinen perhepalvelujärjestelmä. Kuva: STM:n kuvapankki, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Satavuotias Suomi liputtaa ja lapettaa

14.12.2017

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE käynnistyi samana vuonna kuin Suomi juhlii satavuotissyntymäpäivää. Miten perhe voi satavuotiaassa Suomessa?  Vastauksia on etsitty Etelä-Savossa yhdessä maakunnallisesti, perheiden, kuntien ja järjestöjen sekä Xamkin sosiaalialan opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälisesti katsottuna meillä Suomessa on monipuolinen perhepalvelujärjestelmä. Sosiaalihuoltolakia on uudistettu varhaisen tuen reagoimisen sekä palveluiden räätälöinnin suhteen. Lastensuojelun sijoitusten määrää eikä perheiden eriarvioistumista ole pystytty kuitenkaan hillitsemään. Nuorten syrjäytyminen jatkuu tuoreen Me-säätiön selvityksen mukaan. Vanhempien erot koskettavat suurta määrää lapsia, jotka jäävät helposti näkymättömiksi erotilanteissa. Työelämän muutokset ja paineet heijastuvat perheisiin haastaen vanhemmuutta ja parisuhdetta.

Mitä perheet itse toivovat palveluilta?

Lapset piirtämässä kiva päivä -viirejä Hulivilikarnevaaleilla. Kuva: Katja Saukkonen

LAPE Etelä-Savon toimijat ovat tavanneet kuluvana vuonna suuren määrän lapsia, nuoria ja perheitä kartoittaen hyvän arjen ja toimivien palvelujen elementtejä. Perheet toivovat kohtaamisia vertaisten ja ammattilaisten kanssa matalalla kynnyksellä kasvokkain. Myös verkossa tapahtuvalle kohtaamiselle on tarvetta. Tietoa palveluista on saatavilla liian vähän ja vaikeasti, toimijat eivät ole riittävän verkostoituneita.

Perheet, jotka ovat löytävät avun, ovat kokeneet palvelut pääsääntöisesti vanhemmuutta tukeviksi ja tarpeenmukaisiksi. Perheillä on toive saada konkreettista apua ja toiminnallisia työskentelytapoja arjen tukemiseksi.

Yhteinen lapetus jatkuu

Meillä Suomessa ja Etelä-Savossa on palveluita, asiantuntijoita, aktiivista järjestötoimintaa, hyviä tavoitteita, osaamista ja kehittäjäperheitä.

Tarvitsemme enää vahvempaa verkostoitumista, iloa, innovatiivista työotetta uusien työtapojen kehittämisessä – ja erityisesti rohkeutta aitoon, läsnä olevaan kohtaamiseen. Etelä-Savossa lapetus jatkuu hankkeen sparraamana vuoden 2018 loppuun saakka. Tervetuloa mukaan vahvistamaan lapsiperheiden hyvää arkea!

Lähde:
Pyykkönen, J. Syrjässä 69 henkeä. Blogi. Saatavissa: http://www.mesaatio.fi/suomessa-on-syrjassa-tanaan-69-000-nuorta/[ viitattu 30.11.2017].

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo

Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Kehittäjäkumppaneina toimivat Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, La Casa Gialla, MLL:n Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA väkivallasta vapaaksi ry.  Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankeaika 1.1.2017- 31.12.2018.
https://lapeetelasavo.com/

Kirjoittaneet Karoliina Rötkö, Saara Hanhela ja Katri Manninen

Karoliina Rötkö toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikössä lehtorina ja on ollut LAPE-hankkeessa mukana kartoittamassa lapsiperheiden ja ammattilaisten näkemyksiä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen palveluista ja niiden kehittämisestä. Saara Hanhela toimii Essoten LAPE-hankekoordinaattorina vastuualueenaan matalan kynnyksen palvelut ja varhainen tuki. Katri Manninen on LAPE-hankekoordinaattorina MLL:n Järvi-Suomen piirissä, joka toimii LAPE Etelä-Savossa mm. matalan kynnyksen toimintojen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen osatoteuttajana.