Merenkulun kehitys on pitkään ollut melko hidasta, mutta nyt digitalisaatio on tuomassa maailmanlaajuista muutosta. Kuva: iStock

Digitalisaatio mullistaa merenkulun ja satamien logistiikkaa

14.05.2018

Digitaalisuus vaikuttaa kaikilla teollisuuden aloilla, myös merenkulku- ja logistiikka-aloilla. Digitaalisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös haasteita.

Vesiliikenne on yksi vanhimmista ja yhä yksi merkittävimmistä kuljetusmuodoista. Merenkulun kehitys on pitkään ollut melko hidasta, mutta nyt digitalisaatio on mullistamassa merenkulun logistiikkaa maailmanlaajuisesti.

Logistiikkasektorin jatkuva kehittäminen edellyttää digitaalisia innovaatioita, joiden tavoitteena on tuottavuuden ja toiminnan tehostaminen, turvallisuuden edistäminen sekä kestävän kehityksen tukeminen. Digitaaliseen aikakauteen siirtyminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta.

Digitalisaatio ja automaatio luovat toimintaan uudenlaisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi kyberturvallisuuteen ja energiankulutuksen lisääntymiseen. Lisäksi autonomisten alusten ilmaantuminen meriliikenteeseen luo tarpeen päivittää merenkulun koulutusta.

Esineiden internet ja nollapäästöisyys

Neljä logistiikan ja merenkulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edustajaa osallistui Wienissä Itävallassa järjestettyyn Transport Research Arena (TRA) 2018 -tapahtumaan 16.-19.4. Tämänvuotisen Transport Research Arenan teemana oli ”A Digital Era for Transport” eli vapaasti käännettynä liikenteen digitaalinen aikakausi. Nelipäiväisen tapahtuman aikana järjestettiin yli 600 esitystä sekä useita paneelikeskusteluja.

Liikenteen ja logistiikan tärkeimmiksi tulevaisuuden tutkimusteemoiksi nousivat digitalisaatio, erityisesti esineiden internet (IoT – Internet of Things), automaatio sekä hiilenpoisto ja nollapäästöinen liikenne (decarbonization and zero emission transport).

Suuret eurooppalaiset satamat kuten Hampurin satama ovat jo digitalisoineet laajasti toimintojaan. Itämeren alueen satamat pyrkivät sen sijaan yhä etsimään digitaalisia ratkaisuja, jotka sopivat tavaravolyymeiltaan pienempien, usein erikoistuneiden satamien tarpeisiin.

DigiPort hakee satamille uutta potkua

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarttunut tähän haasteeseen DigiPort-hankkeen kautta yhteistyössä hankkeen pääpartnerin Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotkan sekä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:n kanssa.

DigiPort-hankkeen tavoitteena on tutkia satamien digitalisaatiota ja kehittää avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Tarkoitus on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Syyskuuhun 2019 ulottuvaa hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto sekä HaminaKotka Satama Oy ja Turun Satama Oy.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Vappu Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Olli-Pekka Brunila logistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.