Sataman ja satamissa toimivien yritysten rooli Kymenlaakson aluekehityksessä on edelleen vahva, mutta tulevaisuudessa myös yritysten TKI-toiminnassa mennään vahvasti kansainvälisempään suuntaan. Kuva: Jussi Piepponen

Pitkäkestoista paikallista kumppanuutta ja aluevaikuttamista

07.03.2018

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on tärkeä alueellinen kehittämisväline, jonka tehtävänä on muun muassa edistää alueen yritystoimintaa, asiantuntemusta ja kilpailukykyä. Yritystoiminnan kehittäminen edellyttää yhteistyökumppaneita yrityspuolelta. Kumppanuus voi olla projektiluontoista, mutta pitkäkestoinen kumppanuus antaa pitkällä tähtäimellä paljon hyötyä molemmille osapuolille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja edeltäjänsä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä NELI -tutkimusyksikkö ovat olleet vahvasti mukana Kaakkois-Suomen logistiikkatoiminnan kehittämisessä. Erityisen läheiseksi yhteistyökumppaniksi logistiikan ja merenkulun TKI-toimijoille on vakiintunut HaminaKotkan satama ja satamassa toimivat yritykset. Yhteistyötä on tehty monien vuosien ajan jo ajalla, kun Haminan ja Kotkan satamat olivat vielä erilliset organisaatiot.

Vuosituhannen vaihteessa, yhteistyön alkumetreillä tutkimusteemat liittyivät vahvasti satamien turvallisuuteen mm. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) -koodin astuessa voimaan. Myös öljy- ja kemikaalikuljetukset niiden riskit ja torjunta olivat suosittuja yhteisiä tutkimuskohteita.

Trendikkäitä ja toki myös tärkeitä kehityskohteita 2000-2010 lukujen taitteessa olivat ympäristöasiat ja informaation kulku. Näiden teemojen tutkimiseen myönnettiinkin paljon alueellista kehitysrahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Kaakkois-Suomi – Venäjä -rahoituslähteestä. Yhteistyötä tehtiin muun muassa LNG:n ja energiansäästöjen tiimoilta Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeessa, ympäristöasioiden ja päästöjen tiimoilta Ecologically Friendly Port -hankkeessa sekä informaation kulkemisen kehittämisen tiimoilta Mobiilisatama -hankkeessa.

Digitalisaatio, automatisaatio ja kansainvälisyys

Tällä hetkellä rahoituksen ja sitä myötä yhteistyön teemat keskittyvät digitalisaatioon ja automatisaatioon. Esimerkiksi DigiPort -hankkeessa pyritään avaamaan satamien eri toiminnoista saatavaa tietoa avoimeksi dataksi, jota voitaisiin paremmin hyödyntää satamissa sekä satamaan liittyvissä toiminnoissa. Avoin data luo mahdollisuuksia uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Sataman ja satamissa toimivien yritysten rooli Kymenlaakson aluekehityksessä on edelleen vahva, mutta tulevaisuudessa myös yritysten TKI-toiminnassa mennään vahvasti kansainvälisempään suuntaan. Tällä hetkellä kuljetuskäytäviä kehitetään aktiivisesti, erityisesti Kiinan suuntaan. Näissä kuljetuskäytävissä myös Kymenlaakson alueen logistiikan toimijoilla on merkittävä rooli.  Muita tulevaisuuden yhteisiä tutkimusaiheita ovat vihreät/päästöttömät kuljetusketjut, IoT ja lohkoketjut.

Pitkäkestoisessa yhteistyön etuna on se, että silloin on helppo saavuttaa tuloksia, jotka hyödyntävät molempia osapuolia. Kun yhteistyökumppani on tuttu, kyetään TKI-toiminnassa ennakoimaan kumppanin tarpeita jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin hanke vastaa todellisia tarpeita. Myös yhteistyökumppaneiden on helppoa osallistua hanketyöhön, sillä he tietävät jo kokemuksesta, että hankkeisiin sijoitetut resurssit, sekä aika että raha, tuottavat tuloksia.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Vappu Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Olli-Pekka Brunila tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.