Jukka Selinin keksintö helpottaa eri toimintoihin tarvittavan tilan määrittelyä rakennuksia suunniteltaessa.

Keksinnöstä patenttiin ja markkinoille

07.03.2018

Keksinnöt luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja talouden monipuolistumiselle.  Patentoitujen keksintöjen määrästä voidaan osin arvioida kansakunnan osaamispohjaa ja teknistä luovuutta.

Patentointia voidaan pitää mittarina tutkimus-ja kehittämistoiminnalle ja kansakunnan tekniselle luovuudelle. Tästä näkökulmasta on tärkeää huolehtia tasokkaasta koulutuksesta ja sen tuottamasta osaamispohjasta. Keksinnöt ja niille myönnetyt patentit luovat edellytyksiä monipuoliselle liiketoiminnalle, parantavat kilpailukykyä ja alueen elinvoimaisuutta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) patenttitoiminnan tavoitteena onkin alueellinen vaikuttavuus. Toki on myös huomioitava, että kaikki tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminta (TKI) ei välttämättä tuota keksintöjä ja tähtää patentointiin. Osa TKI-toiminnasta tuottaa uusia konsepteja, toimintamalleja ja luovan työn tuloksia, joita ei voi suojata teollisoikeuksilla. Nämä tulokset ovat myös varsin merkittäviä elinvoimaisuuden lisääjiä.

Kansainvälinen patentointi voi kestää vuosia

Pitkän ja melko hintavan patentointiprosessin päämääränä on osaltaan tukea alueen yritysten kansainvälistymistä. Xamk pyrkii patentoimaan keksintöjä, joilla nähdään merkittäviä hyödyntämismahdollisuuksia. Olisi toivottavaa, että mahdollinen hyödyntäjäyritys olisi tiedossa ja mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa patenttiprosessia ajatellen.

Patentointi on varsin kallista, joten olisi hyvä tietää ajoissa, mille maantieteellisille markkinoille tuotteiden ja menetelmien kanssa on tarkoitus suunnata.

Usein keksintö ei syntyessään ole vielä valmis kaupallistettavaksi, vaan se vaatii ehkä useammankin vuoden tutkimus- ja kehittämistyötä. Patentin hakemisesta sen myöntämiseen voi niin ikään kulua aikaa: tyypillisesti kansainvälinen patentointiprosessi kestää vähintään viisi vuotta.

Patentointi on varsin kallista, joten olisi hyvä tietää ajoissa, mille maantieteellisille markkinoille tuotteiden ja menetelmien kanssa on tarkoitus suunnata. Tällöin pystytään hakemaan patentoinnilla riittävän laajasti suojaa kohdemarkkina-alueelle, mutta ei toisaalta tuhlata rahaa ja aikaa hakuprosesseihin tarpeettomiksi katsotuilla alueilla.

Patentit ovat aineetonta omaisuutta

Patentit ovat osa yrityksen aineetonta omaisuutta. Aineeton omaisuus on merkittävä osa nykyaikaista liiketoimintaa. Yrityksen alkutaipaleella erilaiset teollisoikeudet, kuten patentti, hyödyllisyysmalli, mallisuoja tai tavaramerkki voivat muodostaa ytimen, jolla luodaan uskottavuutta rahoittajien silmissä. Yhtä lailla on toki merkittävää, että yrittäjät muodostavat osaavan ja uskottavan tiimin.

Patentti sinällään ei vielä luo liiketoimintaa, mutta se antaa oikeuden kieltää muita käyttämästä kyseistä laitetta tai menetelmää ilman patentin haltijan lupaa. Tämä puolestaan edellyttää, että patentinhaltijan on myös valvottava ja tarvittaessa puolustettava oikeuksiaan patenttiloukkauksia vastaan.

Työsuhdekeksinnöt

Xamkissa syntyneiden keksintöjen oikeudet voivat kuulua syntyolosuhteista riippuen joko työntekijälle tai työnantajalle. Kaikissa tapauksissa tavoitteena on kuitenkin löytää paras mahdollinen tie keksinnön hyödyntämiseen. Kassakaappiin tai pilvipalveluun patentteja ei itseisarvona kerätä vaan patentoinnilla pyritään edistämään alueen elinvoimaisuutta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lisenssioikeuksien tai patentin myymisen kautta.

Xamkin (aik. Mamkin) patentoimia keksintöjä

Menetelmä, sovitelma, laite ja järjestelmä ruokapalveluihin, 2013 (keksijät: Riitta Tuikkanen, Teija Rautiainen, Pertti Harju)

Hiilidioksidin talteenotto vesiabsorption avulla, 2014 (keksijät: Hannu Kuopanportti ja Teijo Linnanen)

Menetelmä kuitumateriaalin käsittelemiseksi, 2016 (keksijät: Jari Käyhkö, Esa Saukkonen, Juhani Turunen ja Kari Kurronen)

Toimintatilan määrittävä objekti tietokoneavusteista suunnittelua varten, 2016 (keksijä: Jukka Selin)

Kirjoittanut Minna Pasila

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sopimus- ja IPR-asiantuntijana.