Girls Just Wanna Have FUNdamental IT-Skills -työpajojen maskottihahmo, joka esiintyy myös pajojen visuaalisessa materiaalissa. Kuvittaja: Kia Purojärvi

Työpajat innostavat tyttöjä tekniikan aloille

09.12.2019

Teknologia ja erityisesti ohjelmointiala on painottunut hyvin pitkälti miesvaltaiseksi alaksi. Pelialalla naisten osuus on pieni ohjelmoinnissa ja yleisestikään tekninen ala ei vedä puoleensa naisia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana muuttamassa tilannetta.

Suomessa naiset suorittavat vähiten STEM-alan (STEM: science, technology, engineering, mathematics) tutkintoja verrattuna muihin pohjoismaihin. Naiset suorittavat vähemmän tutkintoja STEM-aloilla myös muualla maailmassa, jossa naisten asema on vahvempi.

Suomessa ICT-alat, tekniikan alat, terveys- ja hyvinvointialat ja kasvatusalat ovat selkeästi sukupuolittuneita. Naiset suorittavat vain noin 20 prosenttia kaikista tutkinnoista sekä tekniikan alalta että tietojenkäsittely- ja tietoliikennealoilta. Miesten lukema on sama terveys- ja hyvinvointialoilla ja kasvatusaloilla. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot 2018. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Tilastoa tukee Gijsbert Stoetin ja David Gearyn tekemä tutkimus, jossa verrattiin World Economic Forumin julkaiseman sukupuolten tasa-arvoa mittaavaa tasa-arvo indeksiä (GGGI) kunkin maan naisten suorittamiin tutkintoihin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla.

Syitä naisten ja miesten hakeutumiseen tietyille aloille on monia. Syiksi on mm. arvioitu läheisten kavereiden sosiaaliset paineita ja lähisuhteiden roolimalleja, jotka muovaavat sekä tyttöjen että poikien hakeutumista samankaltaisiin ammatteihin.

Sukupuolittuneet ammatit johtavat sukupuolten välisten asemien heikkenemiseen työelämässä. Esimerkiksi julkisen puolen varojen pienentäminen koskee enemmän naisten työpaikkoja.

Tekniikka kuuluu meille kaikille

Naisten vähäistä hakeutumista tekniikan aloille ei pitäisi tarkastella vain sokeasti tasa-arvon näkökulmasta, vaan myös tekniikan näkökulmasta. Tekniikka on tullut arkipäiväämme jäädäkseen. Erilaiset sovellukset ja järjestelmät tulevat palvelemaan meitä aina entistä enemmän jokaisessa elämämme osa-alueessa.

Jos mahdollisimman montaa näkökulmaa ei voida ottaa huomioon esimerkiksi terveyspalvelujen kehittämisessä, palvelu ei silloin toimi käyttäjälle halutulla tavalla tai sitä on hankala käyttää. Pahimmassa tapauksessa palvelusta voi jäädä kokonainen kohderyhmä palvelematta.

Siksi onkin hyvä, että työympäristöt ja työyhteisöt olisivat monimuotoisia, jolloin ongelmat löytävät monta eri näkökulmaa ja ratkaisua. Se tuo kehittämiseen rikkautta, jolla on selkeää arvoa, koska se tehostaa palvelujen ja sovellusten kehittämistä. Käyttäjälle se näkyy palveluna tai sovelluksena, joka sekä toimii että palvelee hyvin heti ensimmäisen käyttöönoton aikana.

Kouvolassa innostetaan nuoria naisia tekniikan pariin

Girls Just Wanna Have FUNdamental IT-Skills työpajalla tytöt tutustuvat ohjelmointiin ja teknologiaan NuPA NuortenPaikassa Kouvolassa. Kuva: Miikka-Petteri Lesonen

Sukupuolittuneen tekniikan ongelmaan on lähdetty etsimään ratkaisuja kansainvälisellä Girls Just Wanna Have FUNdamental IT-Skills -hankkeen ja Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen -hankkeen yhteistyöllä. Hankkeet järjestävät työpajoja Kymenlaakson alueella yhteistyössä Norjan, Tanskan ja Islannin yliopistojen kanssa. Niissä kokeillaan hyviä käytäntöjä ohjelmointiin ja teknologiaan innostamisessa.

Työpajat ovat ensisijaisesti suunnattu nuorille naisille ja niitä on pidetty Kouvolan eri paikkakuntien kouluissa sekä Kouvolan keskustan tiloissa. Olemme pitäneet esityksiä, jossa kerromme naisten saavutuksista tekniikan historiassa ja nykypäivän roolimalleista. Työpajan työskentelyosuudessa ohjelmoimme yksinkertaisen pelin.

Työpajat ovat saaneet palautetta oppilaitoksilta siitä, että halukkaita olisi paljon työpajoille, mutta niiden sovittaminen opetukseen on koettu hankalaksi, koska luokkien pojat jäävät ilman ohjelmaa.

Työpajojen havaintojen perusteella naiset ovat kuitenkin hyvin kiinnostuneita tekniikan kulttuuripuolesta, mihin sisältyy digitaalista taidetta ja kuvittamista. Syntyykö naisisssa uudenlaista innostusta teknologiaa kohtaan muuttamalla opetustyyliä, kun he saavat oppimalla ilmaista itseään luovemmin, kuka tietää?

Lähde:

https://www.researchgate.net/publication/323197652_The_Gender-Equality_Paradox_in_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_Education

Girls just wanna have FUNdamental IT-skills on kansainvälinen hanke, jota hallinnoi Nord University. Hanketta rahoittaa Nordplus. Hanketta toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Nord University, Aalborg University, Reykjavik University.

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut hyvinvointitalouden edistämiseen -hanke. Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.

Kirjoittaneet Teemu Järvisalo ja Miikka-Petteri Lesonen

Järvisalo työskentelee projektipäällikkönä Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen -hankkeessa ja Lesonen TKI-asiantuntijana Summa-hankkeessa sekä Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen -hankkeessa.