Pelin kehittäminen perustuu kuvan käyttöön, mikä on edellyttänyt toistuvaa kuvakyselyjen mahdollistamista ja peliversioiden testauksia nuorten joukossa.

Hyvä kumppanuus kehittämisen keskiössä

10.06.2019

Versus-hankkeen kumppanit ovat mahdollistaneet kuvakyselyt ja peliversioiden testaamisen perusasteen yläkouluissa Kouvolassa ja ammatillisessa koulutuksessa Kymenlaaksossa. Oppilaat ja opiskelijat puolestaan ovat voineet osallistua kehitettyihin tupakoinnin ehkäisymenetelmien kokeiluihin.

Versus-hanke on perusasteen 8-9-luokkalaisiin ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoihin kohdistuva hanke, jossa kehitetään pelillisiä menetelmiä tupakoinnin ehkäisyyn. Pelin kehittäminen perustuu kuvan käyttöön, mikä on edellyttänyt hankkeen kumppaneilta toistuvaa kuvakyselyjen mahdollistamista ja peliversioiden testauksia nuorten joukossa. Hankkeen kumppaneina ovat olleet Kouvolan kaupungin perusopetus, Kymenlaakson Ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Kouvolan kaupungin nuorisotyö ja Kouvolan seurakunta.

Kumppanit heti mukaan

Yhteistyön aloittamiseksi hankkeesta oltiin yhteydessä kumppaniorganisaatioiden johtoon, joille kerrottiin tavoitteista ja siitä, mitä yhteistyöltä toivottiin tulevan kolmen vuoden aikana.

Kumppaneille puolestaan tarjottiin kuvallisia, tarinallisia ja pelillisiä menetelmäkokeiluja sekä teemallisia pienryhmäkeskusteluja tupakoinnin ehkäisyyn. Hanketta esiteltiin myös perusasteen rehtorien kokouksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eri tiimeissä.

Hanke nivottiin koulutyöhön

Tupakoinnin ehkäisyn menetelmäkokeilut yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa nivottiin näiden opetussuunnitelmiin ja eri opintojaksoihin. Hankkeen ohjausryhmässä toimineet perusasteen ja ammatillisen koulutuksen opettajat ovat olleet keskeisessä asemassa hankkeen ja koulujen välisessä viestinnässä ja hanketoiminnan sovittamisessa koulun työjärjestyksiin.

Opettajat ovat koonneet ryhmiä tutkimusaineiston keruuta varten, järjestäneet hankkeelle tupakoinnin ehkäisymenetelmien kokeilua luokissa ja osallistuneet myös kokeilujen seuraamiseen ja arviointiin.

Käytännönläheisyys yhteistyössä

Ammatillisessa koulutuksessa yhteistyö opo-, hyvinvointi- ja valmentavan koulutuksen tiimien kanssa on ollut keskiössä perusyhteyksien luomisen jälkeen. Tiimien opettajat ovat olleet kiinnostuneita tupakoinnin ehkäisymenetelmien kehittämisestä ja ehdottivat aihetta lähestyttävän sosiaalisten ryhmien kautta.

Hankkeen työntekijöille järjestettiin oppilasryhmien tapaamisia, joissa menetelmäkokeilut ja pelitestaukset myös toivat vaihtelua oppitunteihin.

Yhteyshenkilö avainasemassa aineistonkeruussa

Hankkeen tutkimusosioon liittyvä tiedonkeruu kouluissa on ollut laajaa; kuvakyselyhin ja pelitestauksiin on sisältynyt 25 aineistonkeruuta. Yhteyshenkilöt ovat varmistanut hankkeelle aineistojen saannin koordinoimalla sitä kouluissa ja tiedottamalla opettajille kyselyistä ja pelin eri versioiden kokeiluista opiskelijoiden parissa. Nuoret itse taas ovat vaikuttaneet suoraan pelien kehittämiseen antamalla palautetta peliversioista.

Verkosto uusien yhteyksien luojana

Yhteistyö Kouvolan seurakunnan kanssa käynnistyi ammatillisen koulutuksen yhteyshenkilön avulla aloittavien opiskelijoiden tutustumispäivässä KSAO:ssa, jossa myös seurakunnan edustaja oli paikalla.

Myöhemmin hanke valmisteli rippikouluja varten erillisen tupakoinnin ehkäisyohjelman ja koulutti isoset sen toteuttamiseen. Koulutus valmensi heitä tarinoiden, vuorovaikutteisten digitaalisten menetelmien, ryhmäkeskustelujen ja kuvamenetelmien käyttöön, joiden kokeilusta rippikoululaisten keskuudessa hanke puolestaan hyötyi.

Yhteiskunnallinen merkittävyys

Hankkeessa kehitettyjä tupakoinnin ehkäisymenetelmiä on sisällytetty ehkäisevän päihdetyön käsikirjaan, joka on tarkoitettu Kouvolan kouluille, oppilaitoksille ja nuorisotyöhön. Hankkeen toimintaa on käyty esittelemässä Kirkon kasvatuksen päivillä, Nuorisotyön päivillä ja Sosiologipäivillä.

Seuraavassa Etelä-Kymen ammattiopiston Ekamin liikunnan ja terveystiedon opettaja Tiina Keinäsen perustelu kumppanuudelle: ”Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on ollut mukana Versus-hankkeessa, koska hankkeen tavoitteet ovat tärkeät.”

Juttuun on haastateltu myös Versus-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Purhosta.

Kirjoittanut Marja-Leena Kauronen

Kirjoittaja on yliopettaja, joka toimii Versus-hankkeessa terveyden edistämisen asiantuntijana.