HyviöPro-tiimin unelmien hyvinvointisovellus. Kuva: Marianne Heikkinen

Mitattua apua vaikuttavuuden arviointiin

09.12.2019

Palveluiden vaikutusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen järjestelmällisesti osana palveluiden tuottamista tulee olemaan keskeinen yritysten sekä yhdistysten kilpailutekijä tulevaisuudessa. HyviöPro-sovellus vastaa tähän haasteeseen.

Vaikuttavuus-termi on tällä hetkellä kaikkien huulilla ja sitä kuulee käytettävän monessa eri asiayhteydessä. Puhuttaessa vaikuttavuudesta kuulijakunta nyökyttelee ymmärtäväisenä ja vakuuttuneina siitä, että tietää tarkkaan, mitä puhuja tarkoittaa ja mistä hän puhuu.

Todellisuudessa käsite on haastava ja sen määrittely olisi suotavaa termiä käytettäessä. Yleisesti palveluiden yksittäisiä vaikutuksia voidaan todentaa suhteellisen lyhyellä aikavälillä, mutta vaikuttavuus tarvitsee aina vertailukohdan ja pitkän aikavälin tiedon (3-6+ vuotta).

Ymmärretäänkö mittaamisen tärkeys?

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta ei juuri ole tutkittu. Yrityksillä ei välttämättä ole ymmärrystä, osaamista eikä valmiuksia vaikuttavuuden kehittämiseen, vaikka tulevaisuus näyttäisi vihreää valoa tämän tyyppiselle toiminnalle.

Yritykset toimivat tässä ja nyt. Mitä yritys saisi juuri tässä hetkessä siitä, että se lähtisi määrittelemään omia palveluitaan nimenomaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta? Vastaus on, että yritys pystyy selkeyttämään omaa liiketoimintaansa.

Pohdinta siitä, millä tavalla yritys mittaa ensin vaikutuksia ja myöhemmin vaikuttavuutta, voi selkeyttää yrityksen toimintatapoja. Yritys voi keksiä uusia liikeideoita tai karsia pois huonoksi todettuja. Kun pystytään kohdentamaan tiettyjä mittareita tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen, kyetään toteamaan ja perustelemaan toimintaa myös mahdollisille rahoittajille.

Lisäksi palveluiden tarjonta on rajaton. Valveutunut asiakas valinnee mielellään sellaisen palvelun massan joukosta, jolla on mitattuja ja esitettäviä tuloksia omasta toiminnastaan. Tulevaisuudessa asiakkaat osaavat vaatia vaikuttavampia palveluita.

Työkalu vaikuttavuuden todentamiseen

Yritysten haasteet vaikuttavuuden määrittämisessä on tiedostettu ja niihin pyritään vastaamaan HyviöPro-nimisellä sovelluskokonaisuudella. Yrityksille tarjotaan internetpohjainen alusta, jonne yritys mallintaa oman palvelunsa sekä palveluun liittyvät tieteellisesti tutkitut mittarit. Asiakas taas käyttää Hyviön mobiilisovellusta, jonka kautta hän vastaa yrityksen hänelle lähettämiin kyselyihin eli mittareihin.

Tästä kokonaisuudesta hyötyvät niin yritys kuin asiakas, mutta yritykselle se tuottaa paljon lisäarvoa. Yritys saa tiedon asiakkaan kokemuksista ja käyttäytymisestä. Se pystyy myös sitouttamaan asiakkaita paremmin esimerkiksi kohdennetuilla ilmoituksilla, jotka yritys voi määritellä asiakaskohtaisesti.

Asiakkaan hyvinvointidataa pystytään siis linkittämään yrityksen tarjoamaan palveluun. Näin yritys saa vaikutuksia toiminnastaan ja pystyy parhaassa tapauksessa tulevaisuudessa kohdentamaan palvelunsa paremmin.

Tavoitteena tutkimustieto osaksi arkea

Yleisesti tunnustetaan, että tutkimustiedon tuominen konkreettisesti osaksi yritysten toimintaa on usein aikaa vievää ja haastavaa. HyviöPro-hankkeen kautta pyritään saamaan vaikuttavuuden mittaamisen malli osaksi päivittäistä toimintaa alueellisesti ja kansallisesti.

Viimeisin hankkeeseen liittyvä ajatus on hyödyntää psykologian puolelta tuttuja ihmisten käyttäytymisen motivaatioteorioita. On olemassa tutkittua tietoa siitä, mitkä asiat tulisi esimerkiksi terveysviestinnässä ottaa huomioon, jotta asiakasta saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla motivoitua liikkumaan. Tällaisen tiedon lisääminen hyvinvointisovellukseen tuottaisi dataa yritysten motivointikeinoista ja niiden käytöstä tai käyttämättömyydestä.

HYVIÖPro- hanke

Mukana 18 yritystä/ kaupunkia Mikkelistä, Savonlinnasta ja Pieksämäeltä. Kokonaisbudjetti: 620983 euroa. Hankkeen kesto: 1.6.2019- 31.5.2021. Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kirjoittaneet Mira Häyrinen ja Suvi Lamberg

Kirjoittajat työskentelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijoina HyviöPro-hankkeessa.