Projektipäällikön työ on jatkuvaa lentoa, välillä korkealla, välillä matalalla. Kuva: Redstone Aero Oy

Hei, me lennetään!

08.10.2019

Alueellisista kehittämistyötä tehdään Suomessa monessa organisaatiossa. Millaista on työskennellä projektipäällikkönä aluekehitysorganisaatioissa, kuten Forum Virium Helsingissä, Posintrassa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa?

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin päämääränä on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykaupunki. Parhaillaan käynnissä olevien 41 projektin kautta tuetaan Helsingin digitalisaatiota ja autetaan kaupunkia kehittämään tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja.

Usean osatoteuttajan hankkeessa vastuullisissa koordinaatiotehtävissä työskentelevä Heidi Heinonen hallitsee onnistuneesti useampaa tehtäväkokonaisuutta samanaikaisesti ja nauttii siitä, että työssä voi monipuolisesti hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Työnkuvaan sisältyy mm. taloushallinnon tehtäviä, hallinnollista raportointia, viestintää ja tapahtumatuotantoa sekä aktiivista verkostoitumista eri toimijoiden kanssa.

Olennaista hankkeen onnistumisen kannalta on työn aikatauluttaminen ja laajemman kuvan hahmottaminen. Juuri käynnistyneessä hankkeessa Heidiä viehättää mahdollisuus oppia uutta, toteuttaa Vähähiilinen Helsinki -strategiaa ja katsoa kohti tulevaisuutta.

On osattava kuunnella

Posintra on itäisellä Uudellamaalla toimiva kehitysyhtiö, joka tarjoaa paikallisille yrityksille ja koko seudulle kasvun ja hyvinvoinnin eväitä. Se tekee aluekehitystyötä tämän hetkisten kärkialojen äärellä, kuten kiertotaloudessa, clean techissa ja digitalisaatiossa, unohtamatta kuitenkaan matkailua ja työllisyyttä.

Posintran projektipäällikkönä Christina Sani pitää oman hankkeensa langat käsissään. Työpäivät saa suunnitella itse ja toteuttaa hanketta omannäköiseksi. Jokaisella projektipäälliköllä on erilainen tausta, ja nykyiseen tehtävään olisi voinut päätyä monia eri teitä pitkin.

Päivien sisällöt vaihtelevat, joskus pureudutaan uuden asian oppimiseen tai verkostoidutaan alan tapahtumissa ja toisaalla tehdään puhdasta toimistotyötä hankehallinnoinnin parissa. Kuuntelemisen taito on tärkeä, jotta ymmärretään hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden tarpeet ja odotukset. Projektipäällikön työ on useimmiten yksin puurtamista, siksi on tärkeää nähdä oman hankkeen muita projektipäälliköitä ja miettiä asioita yhdessä.

Kokouksesta maastoon

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä noin 180 TKI- kehityshanketta.  Projektipäällikkö Minna Jukka viihtyy vauhdikkaassa työssään, jossa yksikään päivä ei ole täysin samanlainen, ja aamupäivän kokoukset saattavat vaihtua iltapäiväksi dronen lennätyskokeiluihin maastossa.

Ammattikorkeakoulujen hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden innokkuus osallistua hankkeiden tapahtumiin on tarttuvaa. Parasta työssä onkin yhteistyö yritysten, opiskelijoiden ja hankkeeseen osallistuvien partnereiden kesken.

Lankojen pysyttävä käsissä

Heidi, Christina ja Minna suosittelevat naisia hakeutumaan rohkeasti projektipäälliköiksi myös perinteisesti miehisille aloille. Projektipäällikön työtehtävissä korostuvat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä aito mahdollisuus vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.

Projektipäällikön yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on lankojen käsissä pitämisen taito. Asiasisällön oppii, kunhan on halua ja kiinnostusta, jopa lapsenomaista uteliaisuutta. Kun asiantuntijoita kohdatessaan kertoo rehellisesti, ettei tunne aihetta syvällisesti, saa usein parhaat oppitunnit, sillä ihmiset mielellään kertovat omasta mieliaiheestaan.

Lisätietoja:

https://forumvirium.fi/droneratkaisut/

https://www.posintra.fi/hanke/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa/

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa/

Kirjoittaneet Heidi Heinonen, Christina Sani ja Minna Jukka

Kirjoittajat lentävät yhdessä Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -yhteishankkeessa, johon osallistuvat Forum Virium Helsinki, Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoittamassa projektissa pilotoidaan hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.