Eviation Alice on 9-paikkainen täyssähköinen lentokone. Koneen tyyppihyväksynnän odotetaan valmistuvan vuonna 2021. Kuva: Eviation

Sähköinen ilmailu pudottaa päästöt ja kustannukset

09.12.2019

Liikenteen sähköistymisen osalta valokeilassa on viime vuosina ollut erityisesti sähköinen autoilu. Samat teknologiset innovaatiot, jotka mahdollistavat toimintasäteeltään käyttökelpoiset sähköautot, mahdollistavat myös sähköisen lentämisen.

Lentokoneiden sähköistyminen on kuitenkin edennyt hitaammin kuin autojen sähköistyminen, sillä lentokoneissa akuston paino on kriittisempi tekijä kuin autoissa. Vasta aivan viime vuosina akkuteknologiassa on alettu lähestymään sellaista energiatiheyttä, joka mahdollistaa toiminta-ajaltaan järkevän täyssähköisen lentokoneen rakentamisen.

Nykyisellä teknologialla pystytään nyt rakentamaan kaksipaikkaisia lentokoneita, joilla saavutetaan noin tunnin toiminta-aika, jonka päälle tulee puolen tunnin reservi hätätilanteita varten. Parin vuoden sisällä markkinoille tulevissa pienissä sähkölentokoneissa toiminta-aika kasvaa jo yli parin tunnin mittaiseksi.

Käyttökulut huomattavan edulliset

Lentotoiminnassa sähkölentokoneet ovat erittäin houkutteleva vaihtoehto, sillä niiden käyttökulut ovat huomattavasti halvemmat kuin polttomoottorikäyttöisten lentokoneiden.

Lentämisessä turvallisuus on aina etusijalla ja moottorin toimintavarmuus on yksi keskeisistä turvallisuustekijöistä. Tämä tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että nykyisissä polttomoottoreissa luotetaan pitkällä aikavälillä luotettavaksi todettuun, mutta usein jo vanhahtavaan teknologiaan.

Etenkin pienissä yleisilmailukoneissa moottorit kuluttavat suhteessa paljon polttoainetta verrattuna autoihin. Lentokonemoottorien huoltotoiminta on myös säännöllistä ja tarkkaan säädeltyä.

Sähkömoottoreiden kuluttaman sähkön hinta on murto-osa lentopolttoaineen hinnasta ja huoltokulut ovat huomattavasti edullisemmat verrattuna polttomoottoriin. Lentokoneiden propulsion sähköistymistä onkin verrattu siihen, kun teknologian kehittyessä suihkuturbiinit korvasivat mäntämoottorit liikennelentokoneissa.

Mahdollisuuksia uusille reiteille

Sähkölentokoneet tulevat ensi vaiheessa korvaamaan nykyisin käytössä olevat mäntämoottorikoneet lentokoulutuksessa. Myös yleisilmailu sähköistynee melko nopeasti, sillä huomattavasti alemmat käyttökulut kompensoivat uuden koneen kallista hankintahintaa.

Lentomatkustus on suuren muutoksen edessä, kun ensimmäiset kaupalliseen käyttöön suunnatut sähköiset 9-paikkaiset lentokoneet tulevat markkinoille kahden–kolmen vuoden kuluessa.

Edulliset operointikulut tarkoittavat sitä, että kaupallisesti kannattavien lentoreittien määrä kasvaa huomattavasti. Verrattuna muihin liikennemuotoihin lentoliikenteen merkittävä etu on se, että se tarvitsee huomattavan vähän rakennettua infraa verrattuna vaikkapa tie- tai raideliikenteeseen. Lisäksi suora lentoreitti on keskimäärin viidenneksen lyhyempi kuin maareitti.

Suomi on hyvissä asemissa ottamaan käyttöön sähköisen maan sisäisen lentoliikenteen. Maassamme on kattava lentokenttäverkosto. Finavian verkostoon kuuluu 21 lentokenttää ja muita virallisia lentopaikkoja on 60 kappaletta.

Sähköisen lentämisen lisääntyminen ei kuitenkaan kasvata meluhaittoja, sillä sähkölentokoneet ovat lähes äänettömiä. Lentomatkustamisesta tulee lähivuosina ympäristöystävällisin matkustusmuoto silloin kun sähkö tuotetaan kestävällä tavalla.

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Kirjoittaja työskentelee NELI-tutkimusyksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.