Taidepajaryhmien sisältö rakennettiin Valon talo -teeman ympärille. Talo sai maalipinnat lasten toiveiden mukaan. Kuva: Tanja Mäkelä

Valon talossa kokeiltiin taidejuttuja

09.12.2019

Valon talo -taidepajaryhmät ovat koonneet lapsiperheitä taiteiden äärelle Kotkassa ja Haminassa. Ryhmien tavoitteina oli tarjota lapsiperheille monipuoliset mahdollisuudet taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kehittämisen taustalla ovat ajatukset kulttuurihyvinvoinnista ja osallisuuden mahdollistamisesta.

Valon talo -taidepajaryhmissä kokeiltiin taidejuttuja loka-marraskuun aikana. Lapsiperheiden Valon talo taidepajaryhmät olivat VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hankkeen kokeilu, jonka tarkoituksena oli tarjota lapsiperheille mahdollisuuden kokeilla yhdessä eri taiteenlajeja ja tavata samalla muita perheitä.

Taustalla oli ajatus kulttuurihyvinvoinnista, eli siitä, että taiteen ja kulttuurin keinoin on mahdollista vahvistaa hyvinvointia. Kokeilun suunnittelua ohjasivat ajatukset lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusten mahdollistamisesta sekä laadukkaasta lastenkulttuurista osana lapsiperheiden palveluita. Kokeilun keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Kotkan ja Haminan avoimen varhaiskasvatuksen organisaatiot.

Taiteista iloa ja ideoita arkeen

Valon talo -taidepajaryhmät järjestettiin samalla sabluunalla Kotkassa ja Haminassa. Lapsiperheet rekrytoitiin ryhmiin lapsiperhepalveluiden ammattilaisten avulla. Ryhmät oli suunnattu erityisesti perheille, joilla ei ole ehkä muuten mahdollisuutta osallistua maksullisiin harrastuksiin.

Luonnon mandala -taidepajassa tehtiin perheiden yhteistä taidetta katoavista luonnon materiaaleista. Kuva: Tiina Ikkonen

Yhtenä taidepajojen tavoitteena oli mahdollistaa monipuoliset taidekokemukset, joiden avulla voisi mahdollisesti löytää myös omia voimavarojaan. Keskeistä oli myös lapsen ja vanhemman yhteisen tekemisen mahdollistaminen laadukkaan taidekasvatuksen avulla.

Taidepajojen vetäjinä toimivat ammattitaiteilijat, joiden ohjauksessa tehtiin kollaaseja omasta perheestä ja unelmista, luonnon mandaloita, paperimassataidetta sekä kokeiltiin sirkuksen menetelmiä ja osallistuttiin musiikkiseikkailuun.

Kaikki taidepajat sisälsivät myös asioita, joita perheet voivat kokeilla ja soveltaa kotona. Palautteissa kerrottiin taidepajojen antaneen iloisia yhdessäolon hetkiä perheille. Taidepajoissa ylitettiin omia kynnyksiä, kokeiltiin rohkeasti uusia asioita ja ehkäpä joku sai myös kipinää harrastaa taiteita jatkossa.

Perheiden kokemukset kehittämisen kompassina

Paperimassa-taidepajassa tehtiin muurahaisia ja toukkia. Kuva: Tiina Ikkonen.

Yksi vanhemmista kertoi, ettei hän lähde kovin helposti mukaan ryhmätoimintaan. Taidepajaryhmän avulla hän oli saanut lisää rohkeutta kokeilla uusia asioita ja oli tyytyväinen, että he pääsivät kokeilemaan yhdessä lapsen kanssa eri taiteenlajeja. Vanhempien kommenttien perusteella ryhmä oli antanut uusien kokemusten lisäksi mahdollisuuden tutustua muihin perheisiin, mukavaa yhdessä tekemistä ja pienen irtioton arjesta. Osallistumisen kuvailtiin tuoneen iloisia ja positiivisia tunteita.

”Äiti, koska taas mennään sinne valojen yöhön?”, ryhmään osallistunut lapsi oli kysynyt äidiltään erään illan hämärtyessä. Taidepajaryhmä oli jäänyt lapsen mieleen. Lasten kokemuksia on pyritty tuomaan esiin perheiltä pyydetyissä palautteissa. Lapsilta kysyttiin heidän kokemuksistaan myös taidepajoissa. Lasten suosikkipajaksi osoittautui sirkuspaja.

Perheiden kokemukset ovat tärkeitä ja ne vaikuttavat hankkeen jatkokehittämiseen. Perheet täyttivät ryhmätoiminnan aikana päiväkirjaa. Lisäksi tehdään palautekysely, jonka avulla kartoitetaan perheiden kokemuksia vielä tarkemmin. Vaikka palautteiden kerääminen on vielä kesken, vanhempien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella voidaan jo sanoa, että tämän tyyppiselle ryhmätoiminnalle olisi tarvetta. Minkälainen toiminta olisi mahdollista, miten ja missä? Näiden kysymysten pohtimista jatkamme VALO-hankkeessa.

Entä mihin suuntaamme tämän jälkeen? VALO jatkaa edelleen suunnistamista kulttuurihyvinvoinnin jäljillä. VALO-hankkeen Xamkin osatoteutuksessa kokeillaan taidejuttuja lapsiperheiden kanssa myös ensi vuoden puolella, jolloin hankkeen kehittämistyö käynnistyy Etelä-Karjalan alueella.

VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen tavoitteena on löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Xamkin osatoteutuksessa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. VALO-hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-31.10.2020. Hanketta hallinnoi sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/valo

Kirjoittanut Tanja Mäkelä

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.