Luova yritysgeneraattori -hankkeessa on lähdetty rakentamaan yhteisöä paikallisuuden ja käytännön hyötyjen varaan. Kuva: Pixabay

Yhteisöllisyys on muuttumassa verkossa

02.04.2019

Esimerkiksi Facebookin ja Snapchatin uusien käyttäjien määrät eivät kasva enää aiempien vuosien tapaan, ja yhteisöllisyys verkossa on muuttumassa avoimesta tietovirrasta pieniin yksityisiin tarkoin valittuihin ryhmiin.

Kehityssuuntaa ovat vauhdittaneet useat uutiset eri verkkopalveluiden henkilötietojen hakkeroinneista sekä verkkokeskustelun polarisoituminen. Tietoturvasta on tullut tärkeä arvo Euroopan unionille, ja tämä on ajanut ahtaalle yhdysvaltalaisia tieto- ja somejättejä. Esimerkki tästä kehityksestä on EU:n tietosuoja-asetus GDPR.

Muutos ei ole jäänyt huomaamatta Luova yritysgeneraattori -hankkeessa, jossa kehitämme paikallisille yrittäjille törmäytysmallia. Olemme heti hankkeen alusta lähtien perustaneet yhteisön rakentamisen paikallisuuden ja käytännön hyötyjen varaan.

Yritysten verkostoitumisen tueksi

Hankkeessa kehitetään yhteisöalustaa, joka toimii mobiilissa erillisenä applikaationa ja joka antaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin toiminta-alueen yrityksille mahdollisuuden verkostoitua keskenään tehokkaammin. Tuomme toimijoille helppokäyttöisen sovelluksen, jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä esimerkiksi yrittäjään ja pyytää neuvoa tai ehdottaa yhteistyötä.

Tämä myös mahdollistaa kumppanuuksien etsinnän ja uusien kehityshankkeiden monipuolisemman ideoinnin eri sidosryhmien edustajien kesken.

Sovelluksen toimittaa suomalainen Mesensei Oy, jonka yhteisöiden tarpeisiin kehittämä alusta keskittyy sosiaalisten verkostojen ja yhteisönhallinnan ratkaisuihin. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden Xamkille hallita yhteistyökumppanuuksia ja toimia keskustelun avaajana eri toimijoiden välillä. Samalla Luovan yritysgeneraattorin törmäytysmalli tuodaan mobiiliin, ja työpajojen osallistujat voivat jatkaa työpajoissa syntynyttä keskustelua helppokäyttöisessä mobiilisovelluksessa.

Tavoitteena jatkuvuus

Tarkoituksena on fasilitoida työpajoissa muodostuneita kohtaamisia ja mahdollisia uusien yhteyksien muodostuminen myös hankkeen jälkeen. Tällä tavoin saadaan jatkuvuutta hankkeen törmäytysmallille ja siinä rakentuneelle yhteisölle. Samalla  yhtenäistetään Xamkin vaikutusalueen toimijoiden kenttää ja helpotetaan kommunikaatiota myös yritysten ja ammattikorkeakoulun välillä.

Xamk ja sen yhteistyökumppanit Kaakkois-Suomessa muodostavat todella laajalle maantieteellisesti ulottuvan verkoston. Tämä fyysinen välimatka voidaan kuitenkin kuroa umpeen helpottamalla kommunikaatiota toimijoiden välillä sähköisessä kanavassa. Näin myös kaupunkien väliset rajat voivat hälvetä, kun yhteisen sovelluksen kautta saa yhteyden kiinnostaviin toimijoihin ja mahdollisesti myös uuden mielekkään yhteistyökumppanuuden, johon ei välttämättä muuten olisi törmännyt.

Toivomme, että törmäytysmallimme mahdollistaa myös tulevaisuudessa uudet kohtaamiset ja avoimen keskustelun, jota olemme jo todistaneet ensimmäisissä työpajoissamme.

Luova yritysgeneraattori -hanke

– kouluttaa palvelumuotoilun keinoin yrityksiä eri toimialoilta, muun muassa teollisuuden, kaupan ja palvelualojen, luovien alojen, matkailun ja logistiikkaa-alojen toimijoita.

– koulutuksessa pyritään kehittämään yritysten asiakasymmärrystä ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntämistä. Koulutuksen muodostuvat neljän kuukauden työpajasarjasta, joita järjestetään kolme vuoden 2019 aikana.

– tavoitteina on uudistaa Kymenlaakson yrittäjyyttä, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja synnyttää uutta yritystoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää selkeä törmäyttämismalli ja arvoverkosto monialaiseen yrittäjyyden kasvuun.

– hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Kirjoittanut Teijo Javanainen

Kirjoittaja toimii projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän on myös tieto-ja viestintätekniikan opiskelija.