Pakkausseminaari järjestettiin Xamkin PajaGalleriassa Kouvolassa.

Pakkaus tehostaa elintarvikkeen myyntiä

10.06.2019

Mikä on pakkauksen merkitys tuotteen markkinoinnissa ja miten pakkauksella voidaan vaikuttaa brändäykseen tai ostopäätöksiin? Miten opiskelijat voivat osallistua pakkausten suunnitteluun? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Kouvolassa toteutetussa kehittämisprosessissa, joka tähtäsi erityisesti elintarvikealan yritysten pakkausten kehittämiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Kouvola Innovation Oy Kinno toteuttivat eri tahojen yhteistyönä pakkausten kehittämisprosessia. Mukana olivat KYMBIO-hanketoimijat Kinnosta ja Xamkista, Xamkin muotoilun opetus opiskelijoineen sekä yritykset, jotka tuotekehitystä halusivat. Kokonaisuus koostui aloitusseminaarista, pakkaustarpeiden määrittelystä ja opiskelijoiden tekemistä kehitystöistä tulosten esittelyineen.

Erottautuminen tärkeää

Tavoitteena oli tarjota uusia ideoita aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti tähtäsimme pienten elintarvikealan yritysten auttamiseen, sillä heille tuotteiden pakkaukset saattavat olla ainut markkinointitapa. Kilpailu hyllytilasta on kovaa, joten pakkauksen tulee erottua edukseen kilpailijoistaan: hyvä pakkaus kiinnittää nopeasti kuluttajan huomion. Tulevaisuudessa myös ympäristöasiat tulevat entistä enemmän osaksi pakkausten kehittämistä, kun erilaiset biopohjaiset materiaalit alkavat korvata yhä enemmän esim. muoveja.

Kokonaisuus alkoi Kouvolassa pidetyllä seminaari-iltapäivällä, joka kokosi yhteen aiheesta innostuneita yrityksien edustajia sekä Xamkin opiskelijoita. Seminaari herätteli ajattelemaan pakkausten merkitystä markkinoinnissa.

Werkligin Anssi Kähärä, Kaslink Foods Oy:n Susanna Kallio sekä ja HoviRuoka Oy:n Pekka Kaikkonen olivat seminaarin pääpuhujat, jotka kaikki käsittelivät aihetta hieman eri näkökulmista.

Kähärän esityksessä korostui suunnittelun merkitys tuotteen brändäyksessä. Hyvällä suunnittelulla pakkaus on hyvin yksinkertainen, selkeä ja houkutteleva. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esille Werkligin luoma brändi Kyro Distillery Companylle. Kyseinen yrityshän on noussut hyvin nopeasti maailmanmaineeseen.

Kallion esityksessä ja yrityksen tuotteissa nousee esille vastuullisuus ja hyvinvointi. Tärkeää on olla ajan hermolla ja vastata trendeihin lähituotetuilla ekologisilla tuotteilla, joilla Kaslink on kasvanut viime vuosina nopeaa tahtia tuoden markkinoille uusia tuoteryhmiä hienosti markkinoituina.

HoviRuoka Oy:n toimitusjohtaja Kaikkonen toi esille kokonaisuuksien hahmottamisen tärkeyttä. Tuotteiden kehitys ja uuden luominen ovat olennaista, mutta kehittämistyössä pitää miettiä tarkasti resurssien kohdennus: jos vanha toimii, älä korjaa sitä, vaan luo uutta, oli sanoma hyvin yksinkertaistetusti. HoviRuoka Oy:n tuottama Vihis on monille hyvin tuttu tuote, joka nousi nopeasti suureen suosioon.

Pakkausten kehittäminen

Kymenlaaksolaisille yrityksille tarjottiin mahdollisuutta osallistua myös opiskelijoiden ja Xamkin opetuksen kanssa tehtyyn kehittämisosioon, jossa opiskelijat työstivät yrityksiltä saatuja tehtävänantoja. Tässä pystyttiin tuomaan opintojen osaksi työelämälähtöisiä ongelmia ratkaistaviksi. Tähän osallistui kuusi yritystä, joista viisi oli mukana loppuun asti. Yrityksiltä tulleet tehtävät olivat hyvin erilaisia ja mahdollistivat monipuolisen oppimisen ja luovan ajattelun.

Kehittämisosio alkoi seminaaria seuranneella verkostoitumistilaisuudella, jossa opiskelijat haastattelivat kaikkia mukaan lähteneitä yrityksiä ja kokosivat työhön tarvittavia perustietoja. Kehittämisosio oli osa opiskelijoiden loppusyksyn opintoja. Opiskelijat tuottivat ja esittelivät yrityksille erilaisia ideoitaan, joiden hyödyntäminen ja käyttöönotto oli yrityksille mahdollista opiskelijoiden IPR-oikeudet huomioiden.

Kehittämistyön tulokset

Prosessi sai hyvää palautetta sekä yrityksiltä että opetuksen näkökulmasta: opiskelijat saivat työelämälähtöisiä harjoitustöitä ja yritykset puolestaan uusia näkemyksiä markkinoinnin edistämiseksi. Yritykset (eli asiakkaat) olivat suunnitelmiin erittäin tyytyväisiä, ja käyttöön otettiin mm. pakkaustarrat. Jokainen asiakas kävi antamassa taustatiedot tehtävän opiskelijoille ja tuli myös paikalle kuulemaan ja näkemään opiskelijoiden esitykset sekä antamaan palautetta.

Xamkin opettajan Teuvo Liikkasen mukaan tämän tyyliset asiakastyöt ovat hyviä ja sopivia pakkauskurssille.

– Ainoa huono puoli oli, että aika loppui kesken – kurssin laajuus kyllä riittää, mutta marraskuun alusta jouluun on liian lyhyt aika. Koko syksyn tai kevään ajalle jaettuna kurssi toimisi paremmin, sillä asiakkaan aikataulujen ja kurssin työjärjestyksen yhteensovittaminen on välillä vaikeaa, muistuttaa Liikkanen.

Tavoitteena on vuosittain toistuva prosessi, jossa vaihtuu ainoastaan teema.

Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO on EAKR-rahoitteinen hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.7.2019. Lisätietoja: www.xamk.fi/kymbio

Kirjoittaneet Kirsi Tallinen ja Ville Räty

Tallinen toimii tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa. Ville Räty on asiantuntija Kouvola Innovation Oy:ssä. Molemmat työskentelevät KYMBIO-hankkeessa.