Xamkin asiantuntijoiden ja yritysten yhteistyö on kiinteää teknologiakehityksessä. Kuva: Lasse Pulkkinen

Xamkin tutkimuspalvelut tuottavat jatkuvaa tulosta

10.06.2019

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on vahvaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin metsä-, ympäristö- ja energia-alalla. Tutkimus- ja kehitysprojektien rinnalla tärkeä toimintamuoto on tilaustutkimus sekä erilaisiin tuotekehitys- ja testauspalveluihin keskittyvä yhteistyö.

Yrityslähtöisiä täsmätoimia tehdään vuositasolla noin 2000 yli 400 asiakasyrityksen kanssa. Työ tuottaa jatkuvasti käyvän koneen lailla merkittävän innovaatio- ja osaamispanoksen alueen kehittyviin yrityksiin.

Ketteriä ratkaisuja

Pk-yritysten kanssa tehtävä innovaatioyhteistyö on keskeistä ammattikorkeakoulun alueellisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Erilaiset konsortiohankkeet, joihin osallistuu julkisia rahoittajia, tutkimustoimijoita ja yrityksiä on volyymiltään suurin ja näyttävin kehittämistyön väline tällä saralla.

Projektimuotoisen kehittämisen rinnalla Xamkissa tehdään laajaa innovaatioyhteistyötä yritysten kanssa tilaustutkimuksena sekä maksullisina tuote- ja teknologiakehitys- ja testauspalveluina.

Tätä työtä tekevät pilot- ja testauslaboratoriot, Kuitulaboratorio ja 3K-tehdas Savonlinnassa, Kymilabs Kotkassa sekä Mikpolis Mikkelissä. BioSampo Anjalassa on vahvistamassa merkittävästi tätäkin toimintaansa uusilla kiertotalouden sekä uusiutuvaan energiaan ja energian jakeluun keskittyvillä tutkimusalustoillaan.

Mikkelin ympäristöturvallisuuden yhteistyö opetuksen ja TKI:n välillä on vahvaa ja se mahdollistaa osaltaan bio-kiertotalouden palvelumyynnin kehittämisen. Xamkin eri yksiköiden voimavarojen kokoaminen vaativiin asiakkaiden kehitysprojekteihin on johtanut jo uusiin tilaustutkimusprojekteihin.

TKI-palvelujen etuja ovat niiden kohdistaminen suoraan yritysten tarpeisiin, kohdennettu raportointi sekä palvelun nopeus. TKI-palvelutoiminnan myynti on kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2018 noin 30 prosenttia ja volyymin ollessa viime vuonna noin 2.4 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehitysympäristöjen suunnittelussa hyödynnetään palveluyrityksiä, ja ympäristöt suunnitellaan Xamkin asiantuntijoiden ohjauksessa. Kuva: Lasse Pulkkinen

Tyypillisesti pienten yritysten kanssa tehtävät ongelmanratkaisut ovat tuote- ja materiaalitestauksissa kooltaan keskimäärin noin 1 500 euroa suurimpien tilaustutkimusprojektien ja vuosisopimusten arvon noustessa useisiin kymmeniin tuhansiin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin vuodessa.

Suurissa ja haastavissa projekteissa tutkimuksellisten pilotointien suunnittelu saattaa kestää kuukausia. Tärkeimpien asiakkaiden kanssa on olemassa NDA-sopimuksin vahvistetut vuosisopimukset, jolloin päästään pitkäjänteiseen tutkimusyhteistyöhön uusien ratkaisujen kehittämisessä ja niiden osaamis- ja ilmiöpohjan ymmärryksen vahvistamisessa.

Tilaustutkimus vastaa kasvuyritysten tuote- ja teknologiakehityksen ajankohtaisiin tarpeisiin. Toimintaa ei tueta julkisin varoin ja tulokset ovat asiakkaan omaisuutta. Yhdessä tekeminen kumuloi Xamkin tutkimusyksiköiden erikoisosaamista ja voi antaa virikkeitä myös laaja-alaisempien TKI-projektien synnyttämiselle.

Yritysten kanssa tehty TKI-palveluyhteistyö on ollut siemen esimerkiksi pitkäjänteiselle FlagShip-hankkeelle, jossa kehitettävät palvelu- ja tutkimusympäristöt tulevat entisestään lisäämään myös tutkimuspalvelujen kehittämismahdollisuuksia ja volyymia. Palvelutiimejä vahvistetaan joustavasti erikoisosaamista palvelutoimintaan tuovilla tutkijoilla sekä erikoisosaajilla.

Laboratorio- ja pilotpalveluja kehitetään

TKI-palvelujen myynti on korkeakoulujen ja yritysten innovaatioyhteistyötä ja alueellista kehittämistyötä parhaimmillaan.

Pieni paikallinen markkina ei kuitenkaan riitä palvelujen ja henkilöstön ylläpitoon, siksi asiakaskunnan on oltava kansallinen ja tulevaisuudessa entistä enemmän kansainvälinen. Toimeksiantoja onkin onnistuneesti tehty aina Amerikan mantereella oleville asiakkaille.

Palvelutiimejä vahvistetaan tarve- ja ilmiölähtöisesti tutkijoilla sekä erikoisosaajilla. Loistavia esimerkkejä tästä on olemassa esimerkiksi lähes kaikista Xamkin tutkimusyksiköistä.

Kirjoittanut Lasse Pulkkinen

Kirjoittaja työskentelee Metsä-ympäristö-energia-alan tutkimusjohtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.