Digimarkkinointia kannattaa ehdottomasti tehdä itse niin, että ainakin perustason osaaminen on hallussa. Tällöin säästää rahaa. Kuva: Pixabay

Digimarkkinointia tarvitaan läpi yrityksen elinkaaren

01.06.2020

Markkinointi unohtuu usein yrityksiltä arkipäivän kiireessä. Sitä tulisi kuitenkin toteuttaa pitkäjänteisesti yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Markkinointi koetaan ylimääräisenä työnä ja kustannuksena, joka jää helposti toissijaiseksi asiaksi. Markkinoinnin tavoitteena on kuitenkin aina tuotteen tai palvelun myynti sekä pitkäaikaiset ja kannattavat asiakassuhteet, joten markkinoinnilla rakennetaan yrityksen tulevaisuutta.

Itä-Savon Uusyrityskeskus järjesti Savonlinnassa 5.5.2020 markkinoinnin livewebinaarin osana EU-rahoitteista Enter the Business -hanketta. Webinaarissa olivat puhujina Pia Jääskeläinen Xamkista ja Antti Tolvanen Strix Marketing Oy:stä. Tilaisuus oli tarkoitettu yrittäjille, jotka pohtivat millä tavalla heidän tulisi markkinointia toteuttaa ja kuinka aloittaa markkinoinnin toteuttaminen.

Kuluttajat ovat nykyään hyvin omatoimisia ja etsivät tietoa netistä useista eri lähteistä ennen yhteydenottoa yritykseen. Kuluttajien päätöksentekoon vaikuttavat vahvasti muiden kuluttajien netissä jakamat mielipiteet, suositukset ja kokemukset. Yritysten on siis tärkeää olla läsnä digitaalisissa medioissa kertomassa tuotteistaan ja palveluistaan sekä mahdollistettava kuluttajien viestintä ja kokemustenvaihto. Tämä auttaa yrityksen markkinoinnissa.

Pitkäjänteisyys on valttia

Vaikka tuote tai palvelu menisi kaupaksi tällä hetkellä ilman markkinointitoimenpiteitä, pitäisi markkinointia toteuttaa jatkuvasti pitkäjänteisesti. Uusien asiakkaiden löytäminen sekä lisämyynnin mahdollistaminen esimerkiksi kausivaihteluiden tai muiden kysynnän muutosten tasoittamiseksi on tärkeää. Yritystoiminnasta luopuvan yrittäjän toteuttama markkinointi on niin ikään avainasemassa uusien yrittäjien löytämisessä ja yrityksen arvon säilyttämisessä.

”Asiakkaiden ja sitä kautta myynnin säilyttäminen sekä aktiivisen yrityksen mielikuva ovat tärkeitä tekijöitä jatkavan yrittäjän näkökulmasta”, kertoo Piia Soikkeli, yritysneuvoja Itä-Savon Uusyrityskeskukselta. ”Uudella yrittäjällä on tällöin paremmat lähtökohdat jatkaa yritystoimintaa, ja kehittää sitä haluamaansa suuntaan esimerkiksi asiakaspalautteen ja asiakkailta saatujen kommenttien pohjalta”, Soikkeli jatkaa.

Kuinka auttaa nykyistä tai mahdollista asiakasta?

Digimarkkinointia toteutettaessa tärkeää on tuntea asiakas ja ymmärtää kuinka asiakasta tai potentiaalista asiakasta voidaan auttaa. Mitä asiakkaan ongelmaa tuote tai palvelu ratkaisee, millaisia tavoitteita hänellä on sekä mitä lisäarvoa tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle. Näistä syntyy markkinointiviesti, joka sitten jaetaan niissä viestintäkanavissa, joissa asiakas tai potentiaalinen asiakas on läsnä.

”Digimarkkinoinnissa on myös huomioitava asiakkaan ostopolun vaihe. On ymmärrettävä onko asiakas hakemassa tietoa alustavasti, vertailemassa ja harkitsemassa mahdollisia hankintakohteita vaiko jo tekemässä ostopäätöstä”, kuvailee Kari Haaja, partner Strix Marketing Oy:stä. ”Asiakas etenee ostopolulla aina samassa järjestyksessä, joskin digimaailmassa hyvinkin omatoimisesti luottaen vahvasti esimerkiksi muiden kuluttajien kokemuksiin ja arviointeihin.”

Digimarkkinointia kannattaa ehdottomasti toteuttaa itse niin, että ainakin perustason osaaminen on hallussa. Perustason digimarkkinoinnin osaaminen säästää nimittäin rahaa.

Ensinnäkin yrittäjällä on tällöin parempi käsitys siitä mitä kannattaa tehdä itse ja mitä palveluja ostaa ulkoisesti. Hän myös tietää paremmin mitä ostaa, mikäli hän haluaa ostaa digimarkkinoinnin palveluja ulkoisesti. Samalla yrittäjän käsitys siitä, mistä puhutaan ja mitä tulisi priorisoida on kattavampi. Lopuksi hallitsemalla digimarkkinoinnin perustason itse, yrittäjä tietää mikä toimii ja mikä ei.

Haasteet samat kansainvälisesti

Asiakkaat hakevat omatoimisesti tietoa digitaalisista lähteistä ennen kuin ottavat yhteyttä yritykseen, joten digitaalisen markkinoinnin haltuunotto ja osaaminen ovat avainasemassa. Xamk on osatoteuttajana kansainvälisessä INSOM-hankkeessa (Innovative support network for students in the field of online marketing), jossa tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisen markkinoinnin osaamista.

Hankkeessa on mukana 5 maata (Tsekki, Suomi, Italia, Bulgaria ja Unkari), ja hankkeessa toteutettujen tutkimusten mukaan digitaalisen markkinoinnin haasteet erityisesti pk-yrityksissä ovat hyvin samankaltaiset kaikissa 5 maassa. Osaamisvaje digitaalisen markkinoinnin taidoissa yrityksissä sisäisesti toteutettavassa markkinoinnissa oli huomattavaa. Samoin pk-yrityksillä oli kaikissa hankkeen maissa myös haasteita ostaa palveluja ulkoisesti palveluntarjoajilta, kun pk-yritykset eivät tienneet mitä olivat ostamassa ja miten ostettava palvelu nivoutuu yrityksen digimarkkinointikokonaisuuteen.

INSOM-hankkeessa toteutetaan digitaalinen itseopiskelualusta, jossa opiskelijat ja aikuisopiskelijat voivat hyödyntää itseopiskeluna. Digitaalisen markkinoinnin osaamisten kehittämistä ei jätetä ainoastaan itseopiskelun varaan, sillä alustalle koottuja materiaaleja hyödynnetään myös jokaisessa osallistujamaassa järjestettävissä kolmepäiväisissä workshopeissa. Kaikki hankkeen materiaalit, koulutusalusta ja workshopit löytyvät kaikilla viidellä kielellä sekä englanniksi.

Enter the Business -Jatkajien hakeminen omistajavaihdoksiin tuleville yrityksille ja jatkajan onnistumisen varmistaminen Etelä-Savon alueella on yhteishanke, jossa päätoteuttajana toimii Itä-Savon Uusyrityskeskus ry ja osatoteuttajana Mikkelin Miksei Oy. Hanke on EU-rahoitteinen hanke. Mukana rahoituksessa ovat myös Savonlinnan ja Mikkelin kaupungit.

INSOM on Erasmus+-hanke, joka on rahoitettu Tsekistä, ja sitä hallinnoi Czech University of Life Sciences Prague. Xamkin lisäksi osatoteuttajina ovat Student Computer Art Society Bulgariasta, Universita Degli Studi di Cagliari Italiasta sekä Trebag Szellemi Trulajdon-Es Projektmenedzser Kft Unkarista.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikössä.