Koulutuksen ensimmäinen moduuli Tulevaisuuden ennakointi ja pohjatietoa elintarvikealasta toteutettiin lähiopetuksena Haaga-Helialla. Sen jälkeen koulutus on siirtynyt verkkoon. Kuvassa Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen laitokselta.

Elintarvikevienti tarvitsee osaajia

01.06.2020

Suomen elintarvikealan yrityksissä on liian vähän vientiosaamista, ja ala tarvitsee lisää viennin ammattilaisia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on yhdessä kolmen muun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamassa tähän elinkeinoelämän tarpeeseen.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 opintopistettä) on Xamkin koordinoima ja Haaga-Helian, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa yhdessä toteuttama.

Moduulimuotoinen koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti tietoa liiketoiminnasta kansainvälisillä markkinoilla elintarvikealalla. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa elintarvikealan pk-yritysten ja niiden henkilöstön vientiosaamista ja -valmiuksia kouluttamalla asiantuntevaa työvoimaa.

Valtakunnallisen ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen suunnittelemia koulutuksia toteutetaan kaksi kappaletta vuosien 2020-2021 aikana. Ensimmäinen toteutus starttasi Helsingissä maaliskuussa ja päättyy syksyllä 2020. Toinen koulutus järjestetään Rovaniemellä loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana.

Korkeakoulutasoista vientikoulutusta ei ole

Suomen korkeakouluissa ei ole varsinaista elintarvikevientiin ja alan erityistarpeisiin liittyvää koulututusta. Osaamiskoulutus herättikin laajalti kiinnostusta, ja runsaasta hakijamäärästä suurin osa on ammattikorkeakoulussa opiskelevia nuoria.

– Elintarvikeviennin koulutusta pitäisi saada osaksi myös korkeakoulujen tutkintokoulutusta. Lisäksi vientiosaamiseen keskittyvää koulutusta tulisi edelleen tarjota myös elintarvikealan yrityksille, katsoo projektipäällikkö Merja Ryökäs Xamk Pienyrityskeskukselta.

Koulutuksen pyrkimyksenä on lisätä myös sekä yritysten että alalle pyrkivien tulevaisuuden vientiosaajien verkostoitumista ja yhteistyötä. Sillä on vahva kytkentä työelämään, ja tavoitteena on antaa hyvä pohja erilaisissa vientitehtävissä toimimiseen elintarvikealan yrityksissä.

Osallistava verkkokoulutus

Ensimmäinen koulutus on puolivälissä. Ketterästi digitaaliseen muotoon koronakriisin takia siirretty kokonaisuus on onnistunut olemaan toteutustavasta huolimatta interaktiivinen ja osallistava. Palaute on ollut positiivista ja innostunutta.

– Olen todella positiivisesti yllättynyt kurssin tason erinomaisesta laadusta. Saatiin laadukasta tietoa ja todella hyviä työkaluja siirtää käytäntöön, kommentoi yksi osallistuja kokemuksiaan koulutuksesta.

Itse elintarvike- ja kansainvälisen kaupan alalla ammattia harjoittaneet kouluttajat ovat pystyneet jakamaan paljon hyviä ja mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä. Myös useilta osallistujilta löytyy kokemusta elintarvikealan eri sektoreilta ja erilaisista yrityksistä, mikä on synnyttänyt hyviä keskusteluja ja vertaisoppimista.

Elokuussa koulutusta päästään toivon mukaan jatkamaan taas lähiopetuksena Haaga-Helialla. Rovaniemen koulutus alkaa 12.11.

Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kirjoittanut Elina Pöllänen

Kirjoittaja toimii projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa.