Virtuaalista mallinnoksessa tapahtumakeskuksen rakennukset sijaitsevat virtuaalimaailmassa oikeassa ympäristössä ja tiiviisti vierekkäin, aivan kuten tulevaisuudessa.

Kantasatama kehittyy virtuaalimaailmassa

07.12.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishankkeessa Xlab – yhteys yrityksiin lähdettiin vuoden 2020 alkupuolella kehittämään virtuaalista Kotkan uutta kampusta.

Projektissa hyödynnettiin Xamkin Mikkelin kampuksella virtuaaliseen rakentamiseen kehitettyä VirRake sovellusta, joka toimii työkaluna virtuaalimaailmojen rakentamisessa Unreal Engine -pelimoottorin kanssa.

Syksyllä 2020 virtuaalisen kampuksen rinnalle lähdettiin rakentamaan myös virtuaalista mallinnosta Kotkaan nousevasta tapahtumakeskuksesta. Rakennukset sijaitsevat virtuaalimaailmassa oikeassa ympäristössä ja tiiviisti vierekkäin, aivan kuten tulevaisuudessa tulee olemaan.

Vieraile kampuksella virtuaalimaailmassa

Virtuaalisessa kampuksessa on mahdollisuus tutustua Kotkan kantasatamaan nousevaan uuteen Xamkin Kotkan pisteeseen. Virtuaalisesti voi tutustua tulevan kampuksen rakennuksen eri kerroksiin sekä luokkahuoneisiin. Myös liikuntasali löytyy kampukselta. Koska kampuksessa ei ole omaa opiskelijaravintolaa, on oppilaiden halutessaan käytävä aivan kampuksen kupeessa sijaitsevassa tapahtumakeskuksen ravintolassa.

Virtuaalimaailmassa käyttäjä pystyy liikkumaan tilojen välillä saumattomasti. Virtuaalikokemus tuo realistisen kuvan kampuksen mittasuhteista ja toimintaympäristöstä.

Kampuksen sisustussuunnittelu ei vielä ole käynnistynyt, joten kampuksella hyödynnetään viitteellisiä ja neutraaleja pintamateriaaleja. Tämän vuoksi myös kalustus on toistaiseksi hyvin niukkaa. Mallia pystytään kehittämään suunnitelmien edetessä ja esimerkiksi luokkatilojen kalustamisesta voidaan testata virtuaalimaailmassa erilaisia vaihtoehtoja sekä arvioida niiden toimivuutta.

Kuva 1. Kampuksen aulaan saavutaan tapahtumakeskuksen kautta.

Myös tapahtumakeskukseen on mahdollisuus tutustua samassa ympäristössä. Kotkan tapahtumakeskuksen toimitusjohtaja Minna Nyman näkee erittäin arvokkaana mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi tapahtumalogistiikkaan liittyviä toimia virtuaalimaailmassa jo etukäteen. Lisäksi virtuaaliympäristö tukee tilojen esittelyä potentiaalisille asiakkaille jo ennen rakennuksen valmistumista.

Kuva 2. Tapahtumakeskuksen aulasta avautuu kulku ravintolaan sekä Kotkan uudelle kampukselle. Kuva otettu kampukselta tulevalta sisäänkäynniltä.

Virtuaalimaailmassa tiloihin pystytään kehittämään myös skenaarioita, jotka havainnollistavat tilan toimivuutta erilaisissa tapahtumissa (esim. messut, seminaari, konsertti- ja urheilutapahtuma). Virtuaalisessa tapahtumakeskuksessa vierailija pystyy tutkimaan esimerkiksi aulan ravintolaa, tapahtumatilaa sekä vierailla parvella kattoparrujen korkeudessa.

Virtuaalisen kampuksen ja tapahtumakeskuksen seinä-, katto- ja lattiamateriaalit mukailevat arkkitehtitoimistojen havainnekuvissa käyttämiä viitteellisiä pintamateriaaleja. Virtuaalisten tilojen pintamateriaaleja ja kalustusratkaisuja pystytään mukauttamaan sisustussuunnitelmien edetessä.

Kuva 3. Tapahtumakeskuksen virtuaaliympäristöä voidaan kehittää demostroimaan erilaisia tapahtumamahdollisuuksia sekä esimerkiksi tapahtumalogistiikan toimitusketjuja.

Virtuaalisen kampuksen toteutuksesta on vastannut Xamkin Digitaalisen talouden IT-asiantuntija Juha Ojala. Kesällä projektiin osallistui opiskelija Pentti Liikkanen, joka suoritti projektissa työharjoittelun. Syksyllä Kotkan Digitaalisen talouden tiimi vahvistui IT-asiantuntija Riku Heinolla. Hän on vastannut tapahtumakeskuksen toteutuksesta yhteistyössä Juha Ojalan kanssa.

Kehittyvä teknologia mahdollistaa uudet ratkaisut

Virtuaalinen kampus sekä tapahtumakeskus ovat luotu Virrake-ohjelmalla, joka on virtuaalisen arkkitehtuurin työkalu. Virrakkeen avulla on helppo luoda toiminnallisuutta virtuaalisiin rakennelmiin kuten ovien toimintaan ja lattioiden ja seinien törmäystarkasteluihin, jottei virtuaaliympäristössä seikkaileva käyttäjä pääse seinistä tai lattiasta läpi.

Virrake on Unreal Engine -pelimoottorin liitännäinen eli se tarvitsee kyseisen pelimoottorin toimiakseen. Virrakkeesta löytyy valoihin sekä renderöintiin vaikuttavia lisäominaisuuksia, joilla pelimaailmasta saadaan dynaamisempi ja kevyempi. Virrake-työkalu soveltuu myös moninpeliin, johon kuuluu teksti- sekä puheviestintämahdollisuus.

Käyttäjä voi myös muokata pelimaailman kellonaikaa, jolloin auringon sijainti muuttuu. Lisäksi eri tiloihin saa soveltuvaa taustamelua, kuten puhetta ja astioiden kolinaa ruokailutilaan. Virrake mahdollistaa jopa muistilappujen asettelun seinille.

Kotkan uuden kampuksen ja tapahtumakeskuksen virtuaalisen mallin kehitystä jatketaan myös tulevaisuudessa yhteistyössä Xamkin pelialan koulutuksen ja TKI-toiminnan kanssa. Koronapandemian myötä kiinnostus testata esimerkiksi opiskelua tai työskentelyä virtuaalisen kampuksen tiloissa on lisääntynyt. Xamk Game Studios -hankkeessa on tavoitteena testata virtuaalisen kampuksen ympäristöä yhteistyössä pelialan opiskelijoiden kanssa.

Xlab – yhteys yrityksiin on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittavat Kymenlaakson ja Etelä-Savon liitot Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.5.2018 – 31.12.2020.

Kirjoittaneet Riku Heino, Anni Lippo ja Maarit Vahvanen

Heino työskentelee IT-asiantuntijana, Lippo TKI-asiantuntijana ja Vahvanen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.