Älysali tarjoaa Active Life Labin kumppaneille ainutlaatuiset mahdollisuudet erottautua hyvinvoinnin asiantuntijapalveluilla. Kuva: Marianne Heikkinen

Kumppanuusohjelma avaa Active Life Labin yrityksille

01.06.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab tarjoaa osaamisensa ja tilansa jatkossa yritysten käyttöön kumppanuusohjelman kautta. Hyvinvointi- ja terveysalan palveluntuottajille kohdennettu ohjelma käynnistyi vuoden 2020 alusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on hanketoiminnasta vahva kokemus ja osaaminen, mutta hankemalli ei aina palvele yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka kehittämistoimet pyritään juurruttamaan yrityksen arkeen hankkeissa, hankkeen päätyttyä ammattikorkeakoulun tarjoama tuki vääjäämättä vähenee. Miten hankkeissa kehitetyt ratkaisut saadaan pysyvästi yritysten hyödynnettäväksi? Kuinka julkinen investointi tutkimusympäristöön avataan joustavasti yritysten arkipäivän palvelutuotannon ja kehitystyön alustaksi?

Näihin käytännön tekemisen kautta esiin nousseisiin kysymyksiin kumppanuusohjelmalla pyritään vastaamaan.

Kohderyhmänä innovatiiviset ja kasvuhakuiset yritykset

Kehittämishakuisille ja kasvuun tähtääville yrityksille ja muille palveluntuottajille suunnattu kumppanuus perustuu yhteisten palveluiden kehittämiseen ja myymiseen. Kumppanit voivat myydä yhdessä Active Life Labin kanssa kehitettyjä asiantuntijapalveluita omille loppuasiakkailleen. Malli on siten liiketoimintalähtöinen.

Hyvinvoinnin seuranta ja mittaaminen on ollut kasvava trendi maailmalla jo jonkin aikaa. Kovana tavoitteena on kumppanuuden kautta nostaa eteläsavolaisten hyvinvointialan yritysten liiketoiminta uudelle tasolle. Tarkoituksena on avata kumppaneille uusia mahdollisuuksia palveluiden myyntiin Active Life Labin asiantuntemuksen ja teknologian avulla. Yhteistyö luo yrityksille edellytyksiä kasvattaa omaa liiketoimintaansa erityisesti asiakkaidensa hyvinvoinnin ja palveluiden vaikuttavuuden mittaamisessa.

Tutkimusosaaminen käyttöön ja eteläsavolaisten hyödyksi

Palvelut tuotetaan yritysten loppuasiakkaille yhteistyönä, ja tuotannossa hyödynnetään Active Life Labin tiloja ja teknologiaa. Kumppanuus avaa tutkimuslaboratorion hankkeissa rakennetun osaamisen alueen palveluntuottajien käyttöön niiden arkipäivään. Tällaista toivetta sidosryhmiltä on paljon tullut ja nyt testataan, miten suuri kysyntä laboratorion osaamiselle on suoraan terveys- ja hyvinvointipalveluiden markkinoilla.

Kumppanuus antaa yrityksille valmiuksia hyödyntää tutkimustietoa palveluissaan. Siinä on myös yritysten kasvun mahdollisuus – asiakaslähtöisten, uusimpaan tietoon pohjautuvien räätälöityjen palveluiden tarjoamisessa. Yritykset voivat hyödyntää muun muassa laboratorion valtakunnallisesti ainutlaatuisia tiedonkeruu- ja mittausmenetelmiä.

Korkeatasoiset asiantuntijapalvelut ovat myös kannattavia palveluita yritykselle. Omasta terveydestään, henkilökohtaisesta palvelusta ja kehittymisen seurannasta kiinnostuneita asiakkaita riittää maailmalla.

Suunta kohti digitaalisia palveluja

Käynnistysvaiheessa toimintamallissa korostuu paikallisuus ja fyysisen tutkimusympäristön hyödyntäminen palvelutuotannossa. Alueellisesti kumppanuus vahvistaa osaltaan Active Life Labin roolia Mikkelin Kalevankankaalle rakentuvan palvelu- ja yrittäjyysekosysteemin ytimessä. Alkuvaiheessa saadut kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Mallille on paikallisesti ollut selvästi tilausta.

Mukana on tällä hetkellä viisi organisaatiota, joiden kanssa toimintamallia samalla hiotaan. Vauhtiin pääseminen toki vaatii panostusta kumppanien koulutukseen, yhteisten prosessien luomiseen ja tukea kumppanien myynti- ja markkinointityöhön. Kevään 2020 koronapandemia on vaikuttanut yhteistyön käynnistymiseen hidastavasti, mutta toisaalta se on nopeuttanut kumppanuuden digitaalisen ulottuvuuden kehitystyötä.

Tulevaisuudessa tavoitteena on rakentaa kumppanuutta enemmän digitaalisten palveluiden ja sisältöjen varaan ja tehdä siten mallista paikkariippumaton ja skaalautuva. Näin yhteistyön hyödyt ja potentiaali molemmille osapuolille voivat kasvaa vielä merkittävästi.

Active Life Lab Kumppanuus

– sisältää käyttöoikeuden laboratorion Älysaliin palveluiden tuotannossa, asiantuntijatuen, koulutuksen palveluiden tuottamiseen ja tuotteistetut palvelupaketit myynnin tueksi

– hinta 1100 euroa (+alv.)/vuosi/organisaatio

Active Life Lab

Hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten terveyttä mitatusti vaikuttavien hyvinvointipalveluiden avulla. Active Life Lab toteuttaa tehtäväänsä keräämällä järjestelmällisesti tietoa hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudesta, tekemällä huippututkimusta palveluiden kehittämiseksi ja soveltamalla tietoa käytäntöön yhdessä kumppaneiden kanssa. Toimitilat sijaitsevat Saimaa Stadiumin yhteydessä Mikkelissä.

Lisätietoa Kumppanuusohjelmasta www.xamk.fi/activelifelab

Kirjoittanut Viljo Kuuluvainen

Kirjoittaja työskentelee tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.