Harjoituksia pidettiin viisi kertaa vaihtelevin kokoonpanoin. Koko prosessiin osallistui viitisentoista ihmistä. Kuva: Satu Hynynen

Laulu lisää työhyvinvointia

01.06.2020

Ennen vanhaan oli vaarana ”joutua laulukuoroon” – nykyään sinne päästään! Hanketiimimme perusti LauluX-kuoron Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun työhyvinvoinnin tarpeisiin.

Harrastuskuoroon liittymisessä tärkeintä on laulajan oma motivaatio ja kiinnostus, ei niinkään tekninen osaaminen. Mukaantuloa helpottaa se, että kuorossa ei tarvitse laulaa yksin. Koulun laulukoe on valitettavasti traumatisoinut monta sukupolvea (Mattila 2020), mutta korjaavia kokemuksia voi saada aikuisenakin.

Luovat lajit aktivoivat aivoja

Taiteen tekeminen ja kokeminen edistävät kokonaishyvinvointia. Luovat harrastukset ylläpitävät sosiaalisia ja kognitiivisia kykyjä, ja niiden avulla voi irrottautua arjesta. (Tykki & Hyttinen 2019.)

Kun joku laulaa kauniisti, kuuntelija liikuttuu kyyneliin. “Musiikki menee muuallekin kuin kuuloaivokuoreen. Muistoja ja tunteita käsitellään limbisessä järjestelmässä.” musiikkilääkäri Miikka Peltomaa kertoo. Musiikin kuuntelu on kuin ilotulitusta aivoille: monet rakenteet aktivoituvat. (Tampereen seurakunnat 2020.)

Musiikin kuunteleminen näyttää aktivoivan aivojen ohimolohkon muistialueita. Erityisesti muistia parantaa se, kun olemme itse aktiivisesti mukana laulamassa tai soittamassa musiikkia.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että musiikki ylläpitää ikäihmisen muistitoimintoja. Ohimolohkon alueen aivokuori oheni iän myötä hitaammin musiikkia harrastavilla kuin saman ikäisillä vertailukoehenkilöillä, jotka eivät harrastaneet musiikkia. (Huotilainen & Peltonen 2017.)

Jyväskylän yliopistossa tutkittiin Musica-kuoron toimintaa. Tulosten mukaan kuorolaulamisella oli paljon sosiaalista merkitystä kuorolaisille. Laulamisen fyysisyys ja äänen avaukseen liittyvät harjoitukset edistivät myös fyysistä terveyttä. (Salmenkangas 2010, 18.)

Kuorolaulun hyvistä vaikutuksista on saatu paljon viitteitä. Se voi tuoda energiaa, lievittää stressiä, kohottaa mielialaa sekä lisätä itsevarmuutta ja itsearvostusta. Se saattaa myös lieventää masennusta ja parantaa immuunisysteemin toimintaa. (Tykki & Hyttinen 2019.)

Työhyvinvointikuorolle oli sosiaalinen tilaus

Joskus harjoituksille oli tilaa vain varastossa. Kuva: Arja Hämäläinen

Idea työhyvinvointiteemaisesta kuorosta lähti itämään Voi hyvin yritys -hankkeessa syksyllä 2019. Halusimme testata kuorolaulua työhyvinvoinnin tuottajana, ja lähityöyhteisömme oli luonnollinen ja helppo kohde. Kuorolle oli sosiaalinen tilaus, sillä monet olivat kaivanneet yhteistä työhyvinvointitoimintaa.

Hankimme laulajia tiedottamalla toiminnasta Xamkin sisäisissä kanavissa. Harjoituksia pidimme viisi kertaa vaihtelevin kokoonpanoin. Myös hankekumppani Työterveyslaitos oli mukana, ja koko prosessiin osallistui viitisentoista ihmistä.

Kuoron nimen, LauluX, valitsimme ehdotuksista äänestämällä. Myös ohjelmiston kehitimme yhdessä. Esittämämme laulut olivat Isän ja äidin työlaulu, Työlaulusikermä ja Käyn ahon laitaa. Kitara- ja kosketinsoitinsäestys oli mainio tuki, etenkin kun kuoro oli pienehkö.

Esiinnyimme hankkeen loppuseminaarissa eli Työhyvinvoinnin illassa 13.2.2020. Esitys näkyy täällä: LauluX esittää: Lauluja työstä!

LauluX toi iloa ja työhyvinvointia

Keräsimme LauluX-kuorolaisten kokemuksia Webropol-kyselyllä. Pyysimme mm. listaamaan kolme asiaa, mitä he saivat kuorosta. Päällimmäiseksi nousi ilo: uuden oppimisen, laulamisen ja onnistumisen ilo. Harjoitukset toivat iloa työpäivään. Lauluharjoitukset tutustuttivat työtovereihin uudella tavalla ja lisäsivät ihmisten keskinäistä solidaarisuutta. Harjoittelu ja esiintyminen paransivat työhyvinvointia: “Laulaminen toi hyvän ja rennon mielen.” Harjoitukset tauottivat työpäivää. Jos työpaikoilla on taukojumppaa, miksei myös taukolaulua?

LauluX esiintyi intoa puhkuen Xamkin Kouvolan kampuksella 13.2.2020. Kuva: Anni Pylkkänen

Esiintymisen koettiin tuoneen sopivasti pientä jännitystäkin. Onnistuminen palkitsi, kun kokonaisuus saatiin valmiiksi ja yleisön eteen. Kuorolaisten saama palaute esityksestä oli rohkaisevaa. Kuulijat ihailivat heittäytymistä: “Kuinka uskalsit!”

Xamkin kuorolaululle halutaan kyselyn mukaan jatkoa. Toiminta halutaan pitää rentona, eli liiallista ammattimaisuutta ja vakavuutta toivottiin vältettävän tulevissakin kuoroissa. Vastaajat toivoivat sesonkiluonteisia, matalan kynnyksen pop up -kuoroja, jotka eivät sido pitkäksi aikaa.

Korona-aikana etäkuoroista on saatu hyviä kokemuksia eri puolilla maailmaa (Bröijer 2020). Etäyhteyksillä laulaminen kiinnostaa myös LauluXia.

Voi hyvin yritys -hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä 1.1.2018 – 30.4.2020. Tavoitteena oli kehittää pien- ja yksinyrittäjien ja -yritysten työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja. Hanke järjesti vertaisoppimisen ja verkostoitumisen työpajoja sekä mentoroi kirjallisten työhyvinvointisuunnitelmien laatimista. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Lähteet:

Bjöijer Roosa 2020. Nyt on toivoa! Vantaalaislukiolaisten virtuaalikuoro sai somen sekaisin aina Australiaa myöten. 27.3.2020. Osoitteessa https://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/a/9ccdba13-807e-4731-ab81-17d33beba8bf; luettu 15.4.2020.

Mattila Mattias 2020. Laulukoe on suomalaisille tavallinen trauma, selviää Ylen kyselystä. 5.3.2020. Osoitteessa https://yle.fi/uutiset/3-11239553; luettu 6.3.2020.

Peltonen Leeni & Huotilainen Minna 2017. Tunne aivosi.

Salmenkangas Janne 2010. Kuorolaulu hyvinvoinnin edistäjänä. Musiikkikasvatuksen proseminaarityö 7.6.2010. Jyväskylän yliopisto. Osoitteessa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24583/Salmenkangas_Kand.pdf?sequence=1; luettu 4.3.2020. Tämän työn lähdeluettelossa on hyviä lähdevinkkejä meillekin!

Tampereen seurakunnat 2020. Laulaminen tuo terveyttä ja tuntuu hyvältä. Artikkeli 18.1.2018. Osoitteessa

https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/tuomiokirkkoseurakunta/kotiseurakunta/ajankohtaista/laulaminen_tuo_terveytta_ja_tuntuu_hyvalta.39877.news; luettu 25.3.2020.

Tykki Emilia & Hyttinen Nelli 2019. Luovat harrastukset parantavat terveyttäsi – tässä neljä lajia, joista jokainen voi napata tutkitut terveyshyödyt. Julkaistu 25.11.2019 Ylen Akuutti -palstalla. Osoitteessa https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/25/luovat-harrastukset-parantavat-terveyttasi-tassa-nelja-lajia-joista-jokainen; luettu 4.3.2020.

Kirjoittaneet Satu Hynynen, Jani Lehtinen ja Arja Hämäläinen

Hynynen työskentelee TKI-asiantuntijana, Lehtinen projektityöntekijänä ja Hämäläinen opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.