Jo yksi tunti tanssia viikossa vaikuttaa todella hyvin ihmisteen fyysisiin sekä mentaalisiin kykyihin. Kuva: Pixabay

Tanssi läpi elämäsi

29.03.2020

Tanssi ja liikunta antavat voimaa ja terveyttä niin keholle kuin aivoillekin. Parasta on, että tanssi hyödyttää kaikenikäisiä, niin lapsia kuin ikäihmisiäkin.

Osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanketta Sokra järjestettiin työkokous Osallisuuden palaset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) 5.2.2020. Seminaarin pääteemana oli sosiaalinen osallistuminen, sen merkitys sekä se miten voidaan vahvistaa nuorten osallisuutta heidän suunnatuissa toiminoissa. Vieraat eri organisaatiosta ideoivat yhdessä ja osallistuivat eri työpajoihin. Myös xamkilaiset olivat mukana.

Tosi antoisa oli professori ja aivotutkija Minna Huotilaisen puhe siitä, mitä meidän aivomme sekä muistimme tarvitsevat siihen, että pystymme keskittymään hyviin asioihin. Yleisesti tiedetään, että fyysinen aktiivisuus on erittäin tärkeä terveydellemme myös aivojen toiminnan kannalta.

Säännöllinen liikunta, hyvä ravinto sekä uni tuovat ihmisille monia etuja ja vaikuttavat aivojen työhön ja pysymään hyvässä kunnossa. Liikunnan rooli aivojen jaksamisessa on merkittävä, se vaikuttaa uusien solujen syntymiseen hippokampuksessa (Nokia, et al 2016). Tässä luennossa huomioni herätti erityisesti se, kuinka paljon tanssi vaikuttaa meihin.

Jo yksi tunti viikossa vaikuttaa

Aivotutkija esitteli tutkimusta, joka osoittaa, että jo yksi tunti tanssia viikossa vaikuttaa todella hyvin ihmisteen fyysisiin sekä mentaalisiin kykyihin (Kattenstroht, et al 2013). Puolen vuoden tanssitestausten jälkeen tuli esiin, että tanssi on saanut aikaan vanhuksille sekä fyysisiä että kognitiivisia muutoksia.

Osallistuneiden tarkkaavuus, muisti, reaktioajat, käden tarkkuus sekä ote ja myös asento ja elämäntapa parantuivat. Lapsetkin saavat tanssista hyötyä, harrastus esimerkiksi parantaa heidän keskittymiskykyään (Turtola, 2020).

Tämä on kiinnostavaa, koska Huuma-hankkeessa tarjotaan tanssin työpajoja kolmella paikkakunnalla (Vantaa, Mikkeli, Kuopio) sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Tanssi yhdistää monet rajapinnat kuten musiikin, rytmin tajuamisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön, tilan hahmottamisen, luovuuden, vapauden jne. Tarjotut työpajat voivat parantaa osallistuvien nuorten tilannetta sekä hyvinvointia ja vahvistavat maahanmuuttajataustaisien kotoutumista.

Minusta Ruth St. Denis kuvaa hyvin tanssia ja sen merkitystä elämämme:

“I see dance being used as communication between body and soul, to express what is too deep to find for words.” (Ruth St. Denis)

Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoilla (2019–2022) hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lasten ja Nuorten Säätiö, tanssityöpajoista vastaavat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), Anti – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon tanssiopisto (Mikkeli). Xamk osatoteuttajana vastaa hankkeen arviointimenetelmän kehittämisestä. Kolmevuotisen Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/huuma-tulevaisuustaitoja-nuorille-tanssin-keinoin/

Lähteet:

Kattenstroht J.C., Kalisch T., Holt S., Tegenthoff M., Dinse H.R. (2013). Six months of dance intervention enhances postural, sensorimotor, and cognitive performance in elderly without affecting cardio-respiratory function. Aging neuroscience.

Nokia M.S., Lensu S., Ahtiainen J.P., Johansson P.P., Koch L.G., Britton S.L., Kainulainen H. (2016).Physical exercise increases adult hippocampal neurogenesis in male rats provided it is aerobic and sustained.

Turtola K., Tiirikainen V., Tanssiharrastajien pää ei harhaile koulussa – “Keskittyminen tuo lapsille rauhaa ja on äärimmäisen tärkeää tämän hetkisessä maailmassa”

https://yle.fi/uutiset/3-11212428?fbclid=IwAR10N77-oYR-ZYbY1u4MTzV4dVMPRPbcFU-GsQGRoen103kJ8NGIAOafYYE&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook

Kirjoittanut Angelika Polak

Kirjoittaja toimii muun muassa Huuma tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoilla -hankkeessa projektipäällikkönä.