Tuottavuushankkeiden edustajat tapasivat tällä kertaa Mikkelissä Saimaa Stadiumilla.

Yhteistyötä tarvitaan: Tuottavuushankkeet koolla, osa 2

07.12.2020

LAB-ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tuottavuushankkeet tapasivat ensimmäisen kerran tammikuussa 2020 LABin Lahden kampuksella. Tuolloin myös päätettiin seuraavasta tapaamisesta, joka tasapainoisen koronatilanteen vuoksi toteutui kasvotusten elokuussa 2020 Mikkelissä Saimaa Stadiumilla.

Tuottava yhteistyömme alkoi huhtikuussa 2019 varovaisella sähköpostitunnustelulla kahden hankkeen (TUTU ja HENTU) välillä. Pian jo soiteltiin ja pohdittiin, millaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä olisi.

Kaikki alkoi kahdesta hankkeesta, mutta ensimmäisessä tapaamisessa mukana oli jo 4 hanketta (Xamkista TUTU ja CARVE, LABista HENTU ja ATK). Elokuussa mukaan tuli viides hanke TietoINT LABista

Elokuun tapaamisessa jaoimme hankkeidemme kuulumiset ja juttelimme poikkeuksellisesta ajasta. Vaihdoimme ajatuksia ja purimme ammatillista tuskaa sekä tarjosimme uskonvahvistusta. Tuli selväksi, että jokaisella oli hyvin samankaltaisia haasteita ja kysymyksiä. Vahvistui ajatus, että TKI-verkostoituminen on arvokkaampaa kuin osasimme ajatella. Ideoimme, ihmettelimme ja jaoimme kokemusperäistä tietoamme. Olimme yksimielisiä siitä, että samanhenkiset ihmiset hakeutuvat samojen asioiden äärelle.

Mitä hankkeet veivät mukanaan 

TUTU-hanke: on tärkeää, että TKI-toimijat eri oppilaitoksissa verkostoituvat ja jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan ilman vaatimusta yhteisestä hankkeesta. Verkostoituminen vaatii rohkeutta ja uskallusta ottaa se ensimmäinen kontakti. Hanketyöskentely saattaa joissain tilanteissa olla kovin yksinäistä, jolloin paras tuki ja voima tulee heistä, jotka ymmärtävät jakaen samoja kokemuksia ja tarpeita. Päivä antoi paljon hyvää mieltä ja uskoa onnistumiseen.

CARVE-hanke: Varsinkin etätyöskentelyn aikana oli merkityksellistä tavata toisia kollegoita samassa paikassa – kuitenkin turvavälit huomioiden! Yhteistyössä on voimaa, ja kasvotusten keskustelemalla asioita voidaan käsitellä rennolla otteella. Kun näissä kokoontumisissa on mukana useita hankkeita, jotka käsittelevät samaa aihealuetta hieman eri näkökulmasta, on siinä paljon mahdollisuuksia myös omien ajatusten jalostamiseen. Saimme tapaamisessa hyvää vertaistukea omassa hankkeessa ilmaantuneisiin haasteisiin.

HENTU-hanke: Yhteisöllisyys (mikä on muuten tuottavuudenkin tärkeä elementti) tai sen puute taitaa määrittää useimpien työhyvinvointia nyt vielä enemmän kuin ennen. Me Lahen Hentut, Soili ja Elina, olimmekin yhtä mieltä siitä, että juuri kasvokkain tapaaminen on tärkeää. Siispä ajelimme Mikkeliin koronaturvallisesti kumpikin omilla autoillamme. Yhteisöllisyys mielletään usein vain oman organisaation sisälle, mutta se on kovaa valuuttaa myös organisaatiorajojen ulkopuolelle vietynä. Toimme Mikkelistä mukanamme Lahteen paitsi virkistyneet työminämme, myös innostavan idean hankkeiden yhteisen tapahtuman järjestämisestä. Suunnittelutapaamiset lyötiin kalentereihin saman tien. Yhteisöllisyys on yhteisiä asioita ja yhteistä tekemistä!

ATK-hanke: Kun on vasta pari kuukautta sitten hypännyt projektipäällikön saappaisiin kesken hanketta, oli aivan ainutlaatuista tutustua kasvokkain muihin tuottavuushankkeiden kokeneisiin toimijoihin ja kuulla mitä muualla on meneillään. Ajankohtaista kokemustietoa siitä, mitä muissa saman teeman hankkeissa on kokeiltu ja miten se toimi ei saa mistään muualta ja siksi se antoi arvokasta tietoa oman hankkeen kehittämisessä. Mikkelistä mukaan tarttui uusia, aiempaa avarampia näkökulmia tuottavuuden tukemiseen ja kynnys lähestyä muita päivän aikana tavattuja toimijoita madaltui. Vertaistuen saaminen saman teeman hankkeilta ja yhteistyön jatkosta sopiminen innostivat ja voimaannuttivat myös tuleviin koitoksiin.

TietoINT-hanke: LABin hallinnoima työhyvinvointihanke alkoi vasta maaliskuussa 2020; suoraan korona-arjen keskelle. Hanke toisin sanoen jatkuu vielä keväälle 2022 saakka. Hankkeemme sattui hyvää saumaan, sillä tietotyö jos mikä, on saanut lisäkuorrutusta etätyön tuomista haasteista. Sitä me kukin hanketyöntekijäkin omalla kokemuksellamme nyt hankkeissa eletään. Aluksi vähän mietitytti, miten uusi hanke saa tuulta alleen korona-arjen keskellä ja pelkästään etänä yrityksiä tavaten, mutta pian kävi ilmi, että kaikki kohdeyrityksetkin ovat oman digiloikkansa ottaneet. Työskentely etänä ei tunnukaan hankalalta ja yrityksien kehittämisprosessit toimivat hyvin niinkin. Kehittämisprosesseista on hyvä ottaa oppia myös omaan työhön ja aion tuoda sieltä terveiset myös meidän hankkeiden väliseen yhteistyöhömmekin.

Tuottavuushankkeet koolla osa 1 on julkaistu LABin Well-Being blogissa 6.3.2020 https://blogit.lab.fi/health/2020/03/06/tuottavuushankkeet-koolla/

Matkan aikana syntyi myös yhä vahvempi ajatus siitä, kuinka myös hanketyöntekijät tarvitsevat kohtauttamista. http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/09/myos-hanketyontekijat-tarvitsevat.html

www.lab.fi/fi/projekti/atk

www.lab.fi/fi/projekti/tieto-int-tuottavuutta-ja-tyohyvinvointia-tietoalalle

www.lab.fi/fi/projekti/hentu

www.xamk.fi/carve

www.xamk.fi/tutu

Kirjoittaneet Johanna Irjala, Kati Kiiski, Elina Ruokoski, Marko Tanskanen ja Satu Pulkkinen

Irjala työskentelee projektipäällikkönä ATK-hankkeessa ja Kiiski TietoINT-hankkeessa. Ruokoski työskentelee asiantuntijana HENTU-hankkeessa, Tanskanen TKI-asiantuntijana CARVE-hankkeessa ja Pulkkinen projektipäällikkönä TUTU-hankkeessa.