Opiskelijat Samu Ilvonen ja Samu Lipponen tutkimassa päiväkodin IV-kuvia. Kuva: Jouni Kokkonen

Talotekniikan projektitoimisto vahvistaa aluekehitystä

01.06.2020

Talotekniikan opiskelijat tekevät projekteja yrityksille ja organisaatiolle, ja samalla vahvistetaan työelämäyhteyksiä. Tiimeissä opitaan ja opetetaan.

Talotekniikan koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelissä on vuodesta 2014 toiminut talotekniikan projektitoimisto. Projektitoimistossa talotekniikan opiskelijat tekevät erilaisia käytännön projekteja yrityksille ja organisaatioille. Tavoitteena on, että toiminta valmistaa opiskelijoita paremmin työelämään, ja projektitoimistoa pyöritetäänkin kuten yritystä.

Tänä keväänä toteutettiin seitsemäs toimintakausi, ja jokaisella kaudella on keskitytty alkuperäiseen tavoitteeseen: tuottaa hyötyä alueen yrityksille ja saada opiskelijoille ainutlaatuista osaamista ja toimivia työelämäverkostoja. Samalla toiminta kehittää tiimiopettajuutta sekä tiimioppimista. (Arola & Potinkara 2017; Arola ym. 2016, 24.)

Projektitoimiston opintojaksot

Talotekniikan projektitoimisto toteutetaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Kokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä yhteensä neljä opintojaksoa: Projektiosaaminen (5 op), Työorganisaation toiminta ja johtaminen (5 op), Viestintätaidot (5 op) sekä Etiikka (1 op). Nämä opintojaksot liittyvät kiinteästi toisiinsa projektinhallinnan kautta.

Projektiryhmät toiminnassa. Kuva: Johanna Arola

Ennen kuin toiminta alkaa, vaatii valmistelu paljon työtä opettajilta. Projekteista käydään neuvottelut yritysten kanssa, ja lisäksi sovitaan tiimiopettajuuden pelisäännöistä. Projektitoimiston toiminnan aikana opettajan työssä keskitytään ohjaamiseen ja palautteen antamiseen.

Opettajia projektitoimistossa on kolme: kaksi talotekniikan opettajaa sekä yksi viestinnän opettaja. Projektitoimiston toiminta suunnitellaan yhdessä, ja tehtävistä annetaan palautetta ja niitä arvioidaan yhdessä. Projektitoimistolla on yhteinen Learn-alusta, jonne palautetaan eri kurssien tehtävät. Jokainen opintojakso arvioidaan kuitenkin erikseen, ja opintojaksoilla on omat tavoitteet ja arviointikriteerit.

Kevään 2020 projektit

Taulukko 1. Toimeksiantajat ja projektinaiheet 2020. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Keväällä 2020 projekteja oli yhteensä 12, ja niiden toimeksiannot on esitelty taulukossa 1. Opiskelijoita projektitoimistossa oli kaikkiaan 36. Osa toimeksiantajista on ollut mukana toiminnan alusta lähtien ja suurin osa useana vuotena. Lisäksi joka vuosi mukaan pyritään saamaan uusia toimeksiantajia, jotta toiminta laajenee ja kehittyy edelleen.

Tulevaisuuden näkymät

Toimeksiantajat ovat olleet toimintaan tyytyväisiä, ja siitä kertovat myös pitkät asiakassuhteet. Alustavia yhteistyökuvioita sovittiin projektien loppuseminaarissa jo ensi vuotta ajatellen. Ensi vuonna on tarkoitus laajentaa toimintaa. Talotekniikan DD (double degree) -opiskelijat opiskelevat myös projektiosaamista, ja tavoitteena on ottaa heidät ensi keväästä lähtien mukaan. Englanti tulee osin työkieleksi, ja osa toimintaan liittyvistä tehtävistä tullaan tekemään yhteistyössä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Lean Construction -ajatteluun olisi tarkoitus syventyä lisää, ja harkinnassa on Last planner -työkalun ottaminen käyttöön osaksi projektitoimistoa.

Keväällä 2022 myös sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmassa aloitetaan saman tyyppinen projektitoimisto-opintokokonaisuus, ja aloituksen jälkeen tavoitteena on tehdä esimerkiksi rakennusten automaatiojärjestelmiin liittyviä talo- ja sähkötekniikan yhteisiä projekteja.

Tällä yhteistyöllä saadaan laajennettua yhteistyötä yhä useamman yrityksen suuntaan, opiskelijat saavat muodostettua laajempia työelämäverkostoja sekä tekniikan koulutusalojen välille saadaan luontaista synergiaa.

Lähteet:

Arola, J. & Potinkara, T. 2017. Tiimiopettajuus talotekniikan koulutuksessa. V Xamk Next 19.12.2017. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tiimiopettajuus-talotekniikan-koulutuksessa/ [viitattu 3.3.2020].

Arola, J., Potinkara, T. & Ojapelto, A.-M. 2016. Mamkin talotekniikan projektitoimistossa tehdään työtä alueen yrityksille. Toolilainen 1, 24–25.

Kirjoittaneet Johanna Arola ja Mari Koivunen

Arola toimii talotekniikan lehtorina ja Koivunen suomen kielen ja viestinnän lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella