Saimaan Riviera eli Huuhanranta oli kesällä suosittu pyörämatkailijoiden leiriytymispaikka. Kuva: Hannu-Pekka Pukema

Muutos tekee tulevaisuuden mahdolliseksi

06.10.2020

“Kun maailma yrityksen ympärillä muuttuu nopeammin kuin yrityksen sisällä, on loppu vain ajan kysymys”

Näin tiivisti oman johtamisteoriansa ytimen maailman parhaaksi yritysjohtajaksi usein tituleerattu General Electricin entinen pääjohtaja Jack Welch.

Keväällä ilmoille lehahtanut musta joutsen COVID-19-virus eli korona on ollut puoli vuotta keskuudessamme. Se on muuttanut maailmaa ympärillämme nopeasti ja kovalla kädellä ja lopettanut samalla paljon yritystoimintaa.

Keski-Suomen Kaipolasta alkaneet uutiset irtisanomisista ja tehtaiden alasajoista kertovat osaltaan perinteiseen tuotantotalouteen liittyvistä muutoksista nykymaailmassa. Tämä ei ole vierasta jo yli kymmenen vuotta murroksessa eläneessä Kymenlaaksossakaan, joka on perinteinen metsäteollisuuden ympärille kehittynyt ja sen vahvassa vaikutuksessa edelleen elävä talousalue.

Joustavuus tarpeen

Nopeasti muuttuvilla nykymarkkinoilla muutos on jatkuvaa niin yritysten sisä- kuin ulkopuolellakin. Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita, eikä tulevaisuus ole ennakoitavissa niin kuin aikaisemmin.

Muutosnopeus, yllätyksellisyys, kompleksisuus ja dynaamisuus edellyttävät organisaatioiden rakenteilta joustavuutta ja verkostoituneisuutta. Tarvitaan vanhojen mallien uudelleen pohtimista, yhdessä ideoimista, avoimuutta, innovointia ja joustavia ratkaisuja.

Koska uudelle on luotava valmiuksia eri tasoilla, yksilöistä yhteiskuntaan, on yritettävä ennakoida, miltä tulevaisuus maakunnassa voisi näyttää ja mistä uutta tilalle, kun entinen ei enää vedä markkinoilla ja työllistä ihmisiä.

Muutoskykyisyys vaatii jatkuvaa pitkän tähtäimen skenaarioiden luomista koko toimialasta ja markkinasta. Pidemmän aikavälin tavoitteiden asettamisen ja vaihtoehtoisten strategioiden tekemisen lisäksi on tärkeää tunnistaa myös lyhyen aikavälin signaaleja.

Tässä työssä Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankekin on varsin vahvasti mukana. Toimimme Etiäinen -hankkeen syksyllä järjestämän Tulevaisuusverstaan logistiikan työpajaa fasilitoijana, minkä lisäksi teemme yrityksille toimialakohtaisia ennakointihaastatteluja osana juuri syksyn aikana käynnissä olevia omia osaamistarvekartoitushaastattelujamme.

Naapurissa tapahtuu

Aivan naapurissa sijaitsevat valtavat Venäjän markkinat ovat yksi Kymenlaakson hyvin tiedostettu vahvuus. Vaikka korona laittoi rajat kiinni ja matkustajavirrat pienentyivät, kertovat viestit Venäjälle menevän transitoliikenteen lisääntymisestä.

Mielenkiintoa tulevaisuuskuviin tuovat myös naapurimaamme ja heidän pikkuveljensä poliittisen valtapelin kehittyminen. Ovatko perinteiset hierarkiat ja entisajan valtakoneisto pikkuhiljaa murenemassa millenniaali-sukupolven huolehtiessa elintilastaan ja oikeuksistaan? Samalla on mielenkiintoista tarkastella myös, mitä tarkoittaakaan megatrendi verkostomaisen vallan voimistumisesta.

Kotimaan matkailu myötätuulessa

Korona on haastanut palvelusektoria ja palveluintensiivistä yritystoimintaa uudella tavalla. Naapurimaakuntaan, kuvan kauniille Saimaalle tuotteistettiin viiden kunnan yhteistyöllä täksi kesäksi uutta turismia ja sitä palvelevia toimintoja.

Norppa 2 liikennöi pyörämatkailjoiden iloksi Puumalassa, Lintusalon ja Hurissalon välillä. Kuva: Hannu-Pekka Pukema

Oli kyse sitten huokauksesta ”viimeinkin” tai pitkäjänteisestä työstä, koronan vauhdittamana polkupyöräilijät todellakin löysivät Saimaan rengastietä ja Puumalan saaristoreittiä kiertämään. Näin sen aivan itse.

Kysyntä oli niin kovaa, että lauttavuoroja täytyi lisätä. Laivojen varustaminen isommalle kävijämäärälle, olisi vaatinut vielä parempaa ennakointia. Luontomatkailun äkillisesti lisääntynyt suosio on näkynyt toki myös Kymenlaaksossa, esimerkiksi Repovedellä ja saariston kohteissa.

Monimutkaisempi maailma vaikeuttaa johtamista

Ympäristön kehitys ja organisaation johtamiskulttuurin rakentuminen ja kehittäminen vaativat systemaattista, jatkuvaa ja ennakoivaa (proaktiivista) työtä johtamisen kehittämiseksi ja edelleen korkeatasoiseksi työyhteisön toiminnaksi.

Asioiden ja ihmisten johtamisen lisäksi muutoksen johtamisessa korostuu siis toiminnan kehittäminen. Yksilöistä ja tavoista muodostuu organisaatio ja kulttuuri. Optimistiset tulevaisuudenkuvat, itseluottamus ja sinnikäs yhteisten tavoitteiden eteen töiden tekeminen rakentavat hyvää yhteistä tulevaisuutta.

Ihmisen elämässä on paljon tapahtumia, joita ei voi muuttaa. Se, miten ihminen tulkitsee tapahtumat, ratkaisee sen, millainen vaikutus niillä on häneen. Emme aina voi valita, millainen ympäristömme on ja miksi se muuttuu, mutta voimme valita suhtautumisemme, kykymme sopeutua, asenteemme.

Pyhtään kunnan visio Helsinki east aerodome -lentokentästä huokuu vahvaa, eteenpäin katsovaa ja ennakkoluulotonta asennetta. Esimerkiksi tulevaisuuden dronelogistiikan toteutukseen mahdollisuuksia tarjoava hanke on mielenkiintoinen sikälikin, että perinteisen lentoliikenteen määrät ovat koronan myötä romahtaneet.

Ilmarahdista on iso osa siirtynyt raiteille, minkä puolestaan voisi ajatella avanneen merkittävästi ovia myös Kouvolan rautatielogistiikkahankkeille ja tuoneen vilkkautta rautatiepääkaupungin ratapihoille, mahdollisuuksia tehtyjen investointien realisoimiselle.

Aika näyttää…

Lähteet:

Juuti, P. 2016. Johtamisen kehittäminen. Juva: Bookwell Oy.

Kallio, J. 2016. Opettamisen vallankumous – opettajasta elinikäisen oppimisen valmentajaksi. Helsinki: Tietosanoma

Kilpinen, P. 2008. LIEKEISSÄ! Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle. Jyväskylä: Gummerus

https://yle.fi/uutiset/3-11154471

https://esaimaa.fi/mielipide/paakirjoitukset/65956fec-4970-4e3b-9704-ad7a2832af43

Kirjoittanut Hannu-Pekka Pukema

Kirjoittaja työskentelee Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.