Tietoa tarvitaan esimerkiksi siihen, että toimitusketjut olisivat mahdollisimman tehokkaita ja ajantasaisia. Kuva Zanzibarin satamasta. Kuva: Simo Knutas

Tiedon hyödyntämisen pulmat poikkeusoloissa

06.10.2020

Tieto toimii logistiikan digitalisaation ajurina. Tiedolla ei ole kuitenkaan arvoa, ellei sitä analysoida, hyödynnetä ja jaeta oikeaoppisesti. Miten poikkeusolot ovat muovanneet toimintaa?

Kymenlaakso, Suomi ja koko maailma oli uudessa tilanteessa COVID-19 -pandemian alkaessa maaliskuun puolessa välissä. Aiemmin tehdyt digitalisaatiota edistävät ratkaisut laitettiin todelliselle koetukselle, kun lähes kaikki ketkä pystyivät, siirtyivät etätyöskentelyyn, osa lomautettiin ja osa pysyi töissä normaalisti.

Niille, joilla mahdollisuus etätyöskentelyyn oli, saattoi muodostua vaikeuksia mm. yhteensopimattomista järjestelmistä, toisilla valmiudet olivat paremmat ja integroituminen onnistui jouhevammin.

Kuitenkin etätyöskentelyn metodit ja työkalut omaksuttiin kevään kuluessa verrattain nopeasti, ja kaikki palaverit sekä seminaarit siirrettiin myös verkkoalustoille.

Tieto siiloutuu helposti

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tieto toimii logistiikan digitalisaation ajurina. Tietoa tarvitaan myös, jotta esimerkiksi toimitusketjut olisivat mahdollisimman tehokkaita ja ajantasaisia.

On huomattava myös, että logistiikan alalla tieto myös helposti siiloutuu työntekijöihin, tietojärjestelmiin ja mappeihin. Lisäksi on todettu, että tiedon ajantasainen kerääminen kiivaan työtahdin lomassa on verrattain haasteellista.

Oppimisen mahdollisuus

Miten nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa on voitettu tiedon prosessoinnin haasteet, ja miten ylipäätänsä logistiikkasektorin yritykset ovat kokeneet pandemian ja siihen liittyvät tiedonsiirron haasteet, kun suurin osa työskentelee kotona, osa lomautettuna tai osa ei välttämättä ole töissä enää ollenkaan? Miten voimme löytää parhaat ratkaisut tulevaisuutta ajatellen ja mitä olemme tähän mennessä oppineet?

Maailmanlaajuiset vaikutukset pandemian osalta tulevat kuitenkin olemaan mittavat, ja sitä, miten COVID-19 kehittyy syksyn ja talven myötä, voi vain tällä hetkellä arvailla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut hankkeelle ”Tiedon prosessointi ja hyödyntäminen sekä niiden haasteet poikkeustilanteissa” rahoitusta Etelä-Suomen aluekehitysrahoituksesta. Hankkeen tavoitteena on löytää edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin vastaukset.

Kirjoittanut Olli-Pekka Brunila

Kirjoittaja toimii logistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.