Xamkin tuottamiin SÖKÖ-materiaaleihin perustuvat ohjeet ja toimintamallit ovat olleet WWF:n öljyntorjuntajoukkojen toiminnan perusta jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.

WWF:n öljyntorjuntakoulutus hyötyy Xamk-yhteistyöstä

01.06.2020

WWF Suomi on yksi johtavista organisaatioista vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen koulutuksen toteuttajana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjuntahankkeissa on tehty pitkään yhteistyötä WWF Suomen kanssa, ja WWF pystyykin hyödyntämään omissa koulutuksissaan hanketyöstä saatavaa materiaalia.

WWF:n öljyntorjuntajoukot mainitaan useiden rannikon pelastusalueiden öljyntorjuntasuunnitelmissa. Xamkin öljyntorjuntahankkeissa WWF on kumppanina niin ohjausryhmien jäsenenä kuin yhteisten toimintamallien ja suunnitelmien kehittämisessä.

Xamk kokoaa joukot

Yhteistyö toimii myös tällä hetkellä käynnissä olevan Xamkin SÖKÖSuomenlahti -hankkeen tiimoilta. WWF Suomen suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki kertoo, että Xamkin kanssa hankeyhteistyö on sujunut hienosti. ”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja pystymme hyödyntämään Xamkin öljyntorjuntatyöhön tuottamaa materiaalia laajasti tehdessämme esimerkiksi vapaaehtoisten käytön toimintasuunnitelmia onnettomuustilanteisiin. Xamkin hankkeiden vahvuus on myös se, että kaikki öljyntorjunnan kannalta merkittävät toimijat pääsevät esittämään näkemyksensä”.

WWF hyödyntää Xamkin hanketyötä aktiivisesti ja SÖKÖSuomenlahti hanke tarjoaa nyt myös WWF:lle päivitettyä tietoa työterveys- ja turvallisuusasioista öljyntorjuntatyössä. Öljyntorjuntajoukkojen koulutuksissa käydään läpi onnettomuustilanteissa esiintyviä haitta- ja vaaratekijöitä sekä riskejä ja koulutetaan öljyntorjunnassa käytettävien henkilösuojainten oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön.

Parinkymmenen vuoden taival

Viime aikoina WWF on hyödyntänyt Xamkin asiantuntemusta erityisesti öljyntorjunnan työturvallisuusasioissa.

”Xamkin tuottamiin SÖKÖ-materiaaleihin perustuvat ohjeet ja toimintamallit ovat olleet WWF:n öljyntorjuntajoukkojen toiminnan perusta jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Viime aikoina olemme hyödyntäneet erityisesti Xamkin asiantuntemusta öljyntorjunnan työturvallisuusasioissa” sanoo Teemu Niinimäki.

Terveydelle haitallisten riskien tiedostaminen ja koulutuksissa ennakkoon läpikäyminen ennaltaehkäisee terveyshaittoja ja auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä riski omalla kohdalla voisi tarkoittaa. Tietoisuus haitta- ja vaaratekijöistä öljyntorjuntatyössä mahdollistaa myös työntekijöiden sijoittumisen sellaisiin öljyntorjunnan työtehtäviin, joista ei aiheudu lisähaittaa tai vaaraa terveydelle.

Jatkoa on luvassa

Aktiivinen yhteistyö jatkuu Xamkin kanssa, sillä erityisen mielenkiinnon kohteena on Teemu Niinimäen mukaan Xamkin viime syksynä alkanut hanke öljyntorjunnan testialtaan kehittämisestä. ”Vastaavaa kaluston ja varusteiden testausympäristöä ei Suomesta löydy. Öljyntorjuntajoukkojen harjoittelussa olisi erittäin tärkeää, että päästään käsittelemään oikeaa öljyä, ja testialtaan myötä siihen tarjoutuu tulevaisuudessa mahdollisuus”, selventää Niinimäki.

WWF:n öljyntorjunnan koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot/#koulutukset

”Koronapandemiasta johtuen keväästä tuli poikkeuksellinen myös öljyntorjunnan koulutusten osalta. Pääsemme jatkamaan koulutuksia ja harjoituksia aikaisintaan ensi syksynä. Etätyöskentely avaa toisaalta myös mahdollisuuksia, ja tällä viikolla (viikolla 20) järjestimme ensimmäistä kertaa joukkueenjohtajakoulutuksen webinaarina. Teoriaosuuksien järjestäminen etänä on onnistunut yllättävänkin hyvin, ja palaute on ollut positiivista” Teemu Niinimäki kertoo.

Kirjoittanut Tytti Seppänen

Kirjoittaja työskentelee projektiasiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.